DOM MLADIH RIJEKA

Dom mladih Rijeka gradska je ustanova čija je osnovna djelatnost organizacija slobodnog vremena djece i mladih. Djeluje već preko pet desetljeća i stekao je status poznate i specifične ustanove koja daje poseban pečat gradu Rijeci i njezinu školstvu. U tom smislu Dom mladih ima priznatu tradiciju koja se temelji na raznolikim programima, kvalitetnom radu s učenicima osnovnih i srednjih škola i postignutim rezultatima. Cilj nam je okupiti zainteresiranu djecu i mlade, animirati ih kvalitetnim i raznolikim programima te ih uz stručne voditelje i suvremenu opremu uvesti u svijet tehnike, umjetnosti i glazbe. Stoga na jednom mjestu djeca i mladi mogu pjevati, svirati, plesati, glumiti, crtati ili pak snimati filmove, fotografirati, izrađivati avione, nakit, upravljati dronovima i robotima, voziti bicikl na poligonu, učiti o prirodi i njezinoj zaštiti, igrati šah, debatirati, svirati u bendu…

MISIJA USTANOVE

Dom mladih je odgojno obrazovna ustanova Grada Rijeke koja pruža mogućnosti istraživanja osobnih interesa, razvoja potencijala te kreativnog i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena djece i mladih kroz provedbu raznovrsnih programa i aktivnosti.

VIZIJA USTANOVE

Ostvarenje kreativnih potencijala djece i mladih kao temelj zdravog društva.

ORGANIZACIJA USTANOVE

Osnivač Doma mladih je Grad Rijeka. Ustanova raspolaže s dva objekta – objektom Doma mladih u Rijeci i srednjovjekovnim dvorcem prenamijenjenim u Planinarski dom „Dvorac Stara Sušica“, u Ravnoj Gori. U objektu u Rijeci, koji je ujedno i sjedište, odvijaju se različite aktivnosti i radionice (STEM aktivnosti, kreativne aktivnosti i aktivnosti za škole i vrtiće) koje mjesečno pohađa oko 1200 učenika. U dvorcu Stara Sušica u Ravnoj Gori organiziraju se višednevni boravci djece gdje se provode programi zimovanja, ljetovanja, škola u prirodi te vikend-program. Dvorac Stara Sušica godišnje posjeti oko 2 600 djece.

TIJELA USTANOVE

Upravno vijeće je tijelo koje upravlja ustanovom. Sastoji se od tri člana od kojih su dva člana predstavnici osnivača – Grada Rijeke, a jedan je član predstavnik zaposlenika ustanove. Upravno vijeće donosi Statut i druge opće akte ustanove, programa rada i razvoja, Financijski plan, Izvješće o izvršenju Financijskog plana i druga financijska izvješća sukladno propisima, daje osnivaču i ravnatelju ustanove svoje prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelatnosti ustanove te obavlja druge poslove propisane Statutom.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje ustanove te ju predstavlja i zastupa.

Stručno vijeće čine svi stručni suradnici za odgoj i obrazovanje i ravnatelj ustanove. Članovi Stručnog vijeća izrađuju i predlažu Upravnom vijeću izvedbene odgojno-obrazovne i druge programe rada, brinu se o uspješnom ostvarivanju programa, predlažu organizaciju rada na programima, poduzimaju mjere za unapređivanje cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada te raspravljaju i odlučuju o svim stručnim pitanjima.

DJELATNOST USTANOVE

Odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima, pružanje osnovnih znanja iz pojedinih područja znanosti i umjetnosti, tehničke kulture i sporta, pružanje posebnog programa prometnog odgoja za učenike osnovnih i srednjih škola, pružanje aktivnosti i razvijanja stvaralačkih sposobnosti darovite djece za pojedina znanstvena, umjetnička, tehnička i sportska područja, pružanje usluga smještaja i prehrane u dječjem odmaralištu, posredovanje za povremeni rad redovnih učenika srednjih škola.