AKTIVNOSTI

U Domu mladih provodi se 10 radionica iz STEM područja (science- znanost, technology- tehnologija, engineering- inženjerstvo, mathematics- matematika) te 11 kreativnih radionica. Svaka je radionica posebna i originalna. Sve imaju isti cilj – omogućiti polaznicima i polaznicama istraživati svoje interese, razvijati svoje potencijale, potiče ih se na stvaralaštvo i kreativnost i sve to kroz zabavu i veselo druženje!

Putem ove poveznice možete preuzeti raspored aktivnosti za 2023./2024.. Odabirom određene aktivnosti u nastavku možete pročitati više informacija o svakoj aktivnosti.

Aktivnosti za škole i vrtiće se održavaju u dogovoru s učiteljicama i učiteljima iz osnovnih škola i odgojiteljicama i odgojiteljima iz dječjih vrtića.

Dom mladih intenzivno radi na projektima i programima namijenjenim potencijalno darovitoj djeci. Trenutno su aktualna dva projekta Grada Rijeke u koje je Dom mladih uključen – Edukacija učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova Grada Rijeke za izgradnju kapaciteta za identifikaciju i rad s darovitim učenicima u organizaciji Međunarodnog centra za inovacije u edukaciji iz Ulma, te pilot projekt Igram se, istražujem, spoznajem, čiji je nositelj Dom mladih. Dom mladih, uz financijsku podršku Primorsko-goranske županije, već treću godinu za redom, provodi projekt „Jačanje kapaciteta Doma mladih u pružanju podrške darovitoj djeci u programima tehničke kulture – KANDELA“.

STEM PODRUČJE

1. – 8. r. OŠ / 1. – 4. r. SŠ

U Domu mladih, satovi informatike provode se u malim skupinama, s individualnim i mentorskim pristupom svakom polazniku i polaznici. Polaznici i polaznice na satove dolaze jednom tjedno dva školska sata. Na taj način postiže se veća kvaliteta usvajanja, proširivanja i produbljivanja informatičkih znanja. Polaznici i polaznice dobivaju temelje informatičke pismenosti, stječu vještine u korištenju aplikacijskog softvera te otkrivaju svoje sklonosti i talente u programiranju. Učenicima i učenicama su ponuđeni različiti programi, od temeljnog informatičkog opismenjavanja kroz sadržaje vezane za operacijske i aplikacijske programe (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, osnove interneta), upoznavanje i korištenje programa za izradu animacija (Flash) i obradu fotografije (Photoshop), a poseban značaj pridaje se razvijanju apstraktnog načina razmišljanja učenjem programskih jezika. Rješavanjem problema i programiranjem polaznici i polaznice razvijaju logičko i matematičko razmišljanje i usvajaju tehnike rješavanja programa: apstrakcije, logičke analize problema, uspoređivanja, zaključivanja i uopćavanja. Na taj način polaznicima/polaznicama se omogućuje da budu stvaratelji/stvarateljice, a ne samo korisnici/korisnice različitih računalnih alata. Sve te vještine i znanja mogu im koristiti u rješavanju problema u drugim područjima i u svakodnevnom životu. Tako se za mlađi uzrast izvode programi SCRATCH-a i FMS LOGO-a, a za stariji PYTHON, C++ i C#.

Od samog početka provođenja informatičkih tečajeva postoji kontinuitet u pripremanju polaznika i polaznica za informatička natjecanja. Potvrda dobrog rada i kvalitetnih programa ogleda se u činjenici da polaznici i polaznice Doma mladih sudjeluju i postižu zapažene rezultate na školskim, županijskim i državnim natjecanjima te na Hrvatskom otvorenom natjecanju iz informatike i Hrvatskoj Logo Ligi.

VODITELJICA: Svetlana Mauhar-Jurković
MJESEČNA ČLANARINA: 26€ / 195,90 kn

5.-8.r.OŠ i 1.-4.r. SŠ

Videoradionica/filmska radionica namijenjena je filmoljupcima koji žele zaviriti u svijet filma, reportaža, skrivenih kamera, vijesti… Na radionicama polaznici i polaznice usvajanju znanja o vrstama filmova, kako snimati digitalnom kamerom, kadrirati, kako montirati film. Uz to pišu scenarije, knjige snimanja, režiraju filmove. Sa svojim projektima sudjeluju na državnoj reviji i ostalim festivalima, na kojima su, unatrag 15-ak godina koliko se radionice provode, polaznici i polaznice Doma mladih postigli značajne uspjehe.

Kroz program radionica, polaznici i polaznice steći će tehnička znanja o filmskoj tehnici i videotehnici, steći će znanja iz medijske kulture, razvijat će svoju inovativnost i kreativnost, njegovat će ljubav prema filmu i filmskoj umjetnosti i steći nova prijateljstva.

Radionice se održavaju jednom tjedno, dva školska sata.

VODITELJ: Josip Šarlija
MJESEČNA ČLANARINA: 26€ / 195,90 kn

(5. – 8. r. OŠ)

STEM radionica kojoj je osnovni cilj razvijati tehničku pismenost, a to uključuje multidisciplinarni pristup i aktivno sudjelovanje učenika u izradi složenijih tehničkih tvorevina uz sigurno i pravilno korištenje opreme i alata. Polaznici će najprije kroz jednostavne primjere naučiti koristiti i programirati BBC micro:bit. Kada savladaju osnove moći će izraditi robote koji voze, hodaju plove, lete… Izraditi će robotska kolica, robotsku ruku, dron s daljinskim upravljačem i sl.

Za izradu robota svakom polazniku/polaznici osiguran je komplet slagalica s BBC micro:bit-om.

Tečaj je namijenjen učenicima i učenicama od 5. – 8. razreda OŠ, a program se prilagođava predznanju polaznika i polaznica, njihovim interesima i mogućnostima. Predviđeno trajanje tečaja je 70 školskih sati tj. jednom tjedno dva školska sata tijekom cijele školske godine.

Ukupan broj polaznika i polaznica ograničen je prostorom i opremom i iznosi maksimalno 10 polaznika/polaznica po grupi.

VODITELJ: Marino Čikeš
MJESEČNA ČLANARINA: 26€ / 195,90 kn

5. – 8. r. OŠ

U osnovnoškolskom je obrazovanju robotika zastupljena nedostatnim brojem nastavnih sati. S obzirom na interes polaznika i polaznica, pokazuje se potreba za jačim i dubljim upoznavanjem, razumijevanjem i primjenjivanjem te moderne tehnike. Polaznici i polaznice radionica robotike stječu znanje o funkcioniranju robota i dodatne opreme, o njihovu konstruiranju, programiranju i uporabi. Neovisno o individualnom cilju pojedinca, generalni je cilj programa ostvarivanje polazne točke za usvajanje temeljnih načela softvera i hardvera. Stručnim vođenjem i poticanjem voditelj omogućava usavršavanje polaznika i polaznica u gradnji i programiranju kako osnovnih tako i naprednih robota. Obuhvaća minimalnu teoretsku pripremu i opsežan praktičan rad. Za izradu robota svakom je polazniku i polaznici osiguran komplet slagalica s mikrokontrolorima raznih proizvođača (na primjer, Lego, Fischertechnick, Velleman).

Tečaj je namijenjen učenicima i učenicama od 5. do 8. r. OŠ, a program se prilagođava predznanju polaznika i polaznica, njihovim interesima i mogućnostima. Predviđeno je trajanje od 70 školskih sati, tj. jednom tjedno dva školska sata kroz cijelu školsku godinu. Ukupan broj polaznika i polaznica ograničen je prostorom i opremom i iznosi maksimalno 10 po grupi.

VODITELJ: Marino Čikeš
MJESEČNA ČLANARINA: 26€ / 195,90 kn

5. – 8. r. OŠ

Elektronika se načelno dijeli na analognu i digitalnu elektroniku. Analogna elektronika dio je elektronike koja je u posljednjih nekoliko godina zanemarena naglim napredovanjem digitalnog. Sad već svi imaju poneku kompetenciju u digitalnoj elektronici i u programiranju, a sve je manje onih koji imaju kompetencije za analogno okruženje. Međutim, ne treba zaboraviti da svi podaci i kodovi, prije nego preuzmu digitalan oblik, jesu analogne prirode. Prije nego će biti pretvoreni u digitalne signale, moraju biti obrađeni, pojačani i dotjerani uz pomoć analognih tehnika. Cilj je programa približiti elektroniku polaznicima i polaznicama. Približiti se elektronici moguće je na više načina, no najbolji je zasigurno onaj neposrednim eksperimentiranjem, bez podataka koji se „moraju“ usvojiti, već samo rezultatima koji dolaze iz konstruktivne stvarnosti koja se pomalo rađa iz vlastitih djela. U tom je smislu ovaj program i zamišljen gdje će polaznici i polaznice pronaći nešto slično laboratoriju u kojem će moći ostvariti korisne projekte, ali i štošta naučiti o elektronici. Sve aktivnosti zasnovane su na inženjeringu. Tečaj započinje upoznavanjem osnovnih i poluvodičkih elemenata. Slijedi upoznavanje nekih osnovnih pasivnih i aktivnih sklopova. Nastavlja se s proučavanjem integriranih sklopova. U tijeku rada polaznici i polaznice nauče izrađivati tiskane pločice, nauče lemiti, nauče mjeriti te nauče koristiti se računalnim programima za crtanje, 3D modeliranje, simuliranje strujnih krugova i drugo.

Tečaj je namijenjen učenicima i učenicama od 5. do 8. r. OŠ, a program se prilagođava predznanju polaznika i polaznica, njihovim interesima i mogućnostima. Predviđeno je trajanje od 70 školskih sati, tj. jednom tjedno, dva školska sata. Ukupan broj polaznika i polaznica ograničen je prostorom i opremom i iznosi maksimalno 10 po grupi.

VODITELJ: Marino Čikeš
MJESEČNA ČLANARINA: 26€ / 195,90 kn

2. – 4. r. OŠ

Cilj programa mladih inovatora je stvaranje temelja i stjecanje uvida u neka tehnička zanimanja radi usmjeravanja polaznika i polaznica mlađeg uzrasta prema onom što bi ih najviše moglo zanimati. Program predviđa osnove strojarstva, elektrotehnike, automatizacije i graditeljstva. Tečaj započinje upoznavanjem strojnih dijelova i mehanizama. Slijedi upoznavanje s pneumatikom. Nastavlja se sa strujnim krugovima u elektrotehnici. Potom se izučavaju građevine i mostovi. Na kraju, grade se i programiraju automatizirani uređaji. Svaka navedena aktivnost pruža informacije i instrumente koji polaznike i polaznice potiču na razmišljanje dok grade. Tako, na primjer, za svaki problem postoji primjer rješenja popraćen videomaterijalom, uputama za gradnju, uputama za mjerenje.

Tečaj je namijenjen učenicima i učenicama od 2. do 4. r. OŠ, a program se prilagođava predznanju polaznika i polaznica, njihovim interesima i mogućnostima. Nadalje, organizacija programa je vrlo fleksibilna i u pogledu uvođenja novih tehnologija. Predviđeno je trajanje od 70 školskih sati, tj. jednom tjedno dva školska sata kroz cijelu školsku godinu. Ukupan broj polaznika i polaznica ograničen je prostorom i opremom i iznosi maksimalno 10 po grupi.

VODITELJ: Marino Čikeš
MJESEČNA ČLANARINA: 26€ / 195,90 kn

5. – 8. r. OŠ

Pojavom novih tehnologija obrade materijala poput 3D ispisa ukazuje se potreba za podučavanjem polaznika i polaznica u njihovu korištenju. 3D ispis je zapravo vrlo jednostavan način da se u kratkom vremenu izradi neki predmet koji prije toga treba osmisliti i nacrtati u određenom računalnom programu. Iako zvuči kao svemirska tehnologija, zapravo je vrlo jednostavan, a svoju je primjenu već pronašao u čitavom nizu područja, od medicine, preko automobilske industrije pa sve do umjetnosti i mode.

Tečaj je namijenjen učenicima i učenicama od 5. do 8. r. OŠ, a program se prilagođava predznanju polaznika i polaznica, ovisno o njihovim interesima i mogućnostima. Organizacija programa je vrlo fleksibilna i u pogledu uvođenja novih tehnoloških rješenja. Program se provodi kao tečaj u trajanju od mjesec dana tj. 8 školskih sati, jednom tjedno dva školska sata. Svaki mjesec formira se nova grupa polaznika. Ukupan broj polaznika i polaznica ograničen je prostorom i opremom i iznosi maksimalno 10 po grupi.

Na kraju programa polaznici i polaznice savladat će 3D crtanje na računalu odgovarajućim CAD alatom, pretvoriti crtež u binarni kod korištenjem specijaliziranih programa za 3D ispise te će znati naštimati/ugoditi i pokrenuti 3D ispis.

VODITELJ: Marino Čikeš
MJESEČNA ČLANARINA: 26€ / 195,90 kn

3. – 8. r. OŠ

Grupa modelara ima već dugu tradiciju u Domu mladih. Praktična ali i kreativna aktivnosti kroz koju se stječu osnovna znanja i vještine iz područja materijala, građevinarstva, strojarstva, elektrotehnike te drugih područja vezanih za tehniku. U pozitivnom i kreativnom ozračju radionice nastaju razne konstrukcije i modeli, a rad grupe može se ogledati i kroz natjecanja na kojima svake godine polaznice i polaznice radionica sudjeluju.

Radionice se održavaju jednom tjedno dva školska sata.

VODITELJICA: Lorena Kovač
MJESEČNA ČLANARINA: 26€ / 195,90 kn

5. – 8. r. OŠ

Znanstveni laboratorij zamišljen je kao mjesto na kojem polaznici i polaznice usvajaju osnovna znanja iz prirodoslovlja i razvijaju znanstveni način razmišljanja kroz zanimljiva predavanja, praktične zadatke i, ono najvažnije, kroz izvedbu pokusa iz biologije (mikroskopiranje, stanica, dijelovi stanica, funkcioniranje živčanog i imunološkog sustava…), fizike (optika, magnetizam, struja, tlakovi, gravitacija…) i kemije (atom, molekula, kemijska reakcija, kiselina, lužina…). Osnovni cilj radionice je polaznicima i polaznicama kroz eksperimente približiti, za tu dob, često apstraktne pojmove te im predočiti povezanost između pojedinih prirodnih znanosti na konkretnim primjerima.

Radionice su namijenjene učenicima od 5. do 8. razreda OŠ koji iskazuju poseban interes za znanstvene teme. Prednost upisa imaju polaznici Male škole prirodoslovlja, projekta Prirodoslovnog muzeja Rijeka, namijenjenog darovitim i visoko motiviranim učenicima 4.r. OŠ.

Radionice se održavaju jednom tjedno, dva školska sata i to posebno za učenike i učenice 5. i 6.r.OŠ i posebno za učenike i učenice 7. i 8.r. OŠ.

VODITELJICE: Sarah Visentin i Matea Turalija
MJESEČNA ČLANARINA: 26€ / 195,90 kn

5. – 8. r. OŠ

Radio ŠTA DA?! radionica je koja okuplja učenike i učenice od 5.do 6. razreda OŠ koji se žele okušati u radio stvaralaštvu. Polaznici i polaznice radionica naučit će sve o uređivanju radio emisija, režiji, produkciji, puštat će glazbu, intervjuirat će zanimljive goste…. Kao prava radio postaja, tako i Radio ŠTA DA?! Imat će svoje urednike emisija, voditelje, glazbene urednike i tehničare. Na ovaj način polaznici i polaznice steći će uvid u rad i produkciju radio postaje.

Satovi se održavaju jednom tjedno jedan školski sat.

VODITELJ: Zdravko Tomić
MJESEČNA ČLANARINA: 26€ / 195,90 kn

KREATIVNO PODRUČJE

od 4. god.

Ri DANCE djeluje pri Domu mladih od 1997. godine kao plesna sekcija, a od 2004. godine prelazi u samostalnu plesnu udrugu Ri DANCE, koja i dalje uspješno surađuje s Domom mladih. Osnovni cilj udruge je razvoj plesa i plesne kulture te poticanje mašte i kreativnog stvaralaštva djece i mladih.
Rad plesne udruge baziran je na usvajanju plesnih ritmova standardnih plesova (engleski valcer, tango, bečki valcer, slowfox, quickstep) i latinskoameričkih plesova (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive), a njeguje se i klasika, suvremeni plesni izraz te show dance.

Plan i program rada plesne skupine prilagođen je djeci predškolskog i školskog uzrasta, a polaznici i polaznice su razvrstani u grupe ovisno o uzrastu, plesnim sposobnostima i svojem interesu. Stručan rad usmjeren je na savladavanje osnovnih figura navedenih plesova i njihovo tehničko usavršavanje te na uključivanje tih elemenata u određene plesne koreografije za prigodne nastupe, natjecanja i predstave. Plesne probe održavaju se 2 puta tjedno po 2 školska sata.

Svoj rad plesna udruga Ri DANCE redovito prezentira na brojnim nastupima: manifestacijama grada Rijeke, humanitarnim nastupima, godišnjim susretima hrvatskih plesnih ansambala u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, svečanom otvaranju Novigradskog proljeća, manifestaciji Ljeto na Gradini, plesnim natjecanjima, dječjim festivalima.

Plod plesne udruge su završne plesne produkcije u HKD-u na Sušaku na kojima sudjeluju svi članovi i članice udruge te prezentiraju svoj jednogodišnji rad. Produkcije su tematske, tj. obrađuju određene vrednote koje se tijekom godine na različitim vrstama radionica razrađuju i preoblikuju u pokret.
Polaznicima i polaznicama koji/koje žele svoje slobodno vrijeme ispuniti umjetnošću, istražujući svoje potencijale u stvaralačkom i izražajnom procesu daje se mogućnost uključiti se u različite plesne projekte. Kao rezultat toga nastali su brojni plesni performansi, plesne predstave i mjuzikli.

Zadatak udruge je učiniti da se polaznici i polaznice na plesnim radionicama druže, zabavljaju i plesno nadograđuju uz naglasak na odgojnu i kreativnu komponentu.

Sve informacije možete pronaći stranicama udruge www.ridance.hr.

VODITELJICA: Dolores Bugarin
MJESEČNA ČLANARINA: 35€ / 263,71 kn

1. – 8. r. OŠ / 1. – 4. r. SŠ

Dom mladih nudi glazbene tečajeve za nekoliko instrumenata: TEČAJ KLAVIRA, TEČAJ SINTESAJZERA I TEČAJ GITARE. Svaki polaznik i polaznica nekog od navedenih tečajeva može izabrati, kao nadopunu tečaju, i Teoriju glazbe (bez naknade).

Program svakog tečaja napravljen je prema programu osnovne glazbene škole koji se prilagođava potrebama svakog kandidata/kandidatkinje. Nastava se provodi individualno, dva puta tjedno po 30 min ili jednom tjedno 60 min. Zadaci i ciljevi nastave ovog izvanškolskog programa su u okviru osnovnog i općeg obrazovanja razviti u učenicima i učenicama interes i potrebu za izvođenje, odnosno slušanje vrijednih glazbenih ostvarenja te da se u granicama svojih mogućnosti djeca osposobe za samostalno muziciranje.

Polaznici i polaznice sudjeluju na mnogim priredbama nastupajući u svojim školama i za potrebe gradskih udruga. Dva puta godišnje, točnije prije božićnih blagdana i na kraju školske godine, priređuju se glazbene produkcije za roditelje, uzvanike/uzvanice i građanstvo u dvorani Filodrammatice i u plesnoj dvorani Doma mladih.

VODITELJ TEČAJA KLAVIRA I SINTESAJZERA: Cvetan Pelčić
VODITELJ TEČAJA GITARE: Sergio Kovačić
MJESEČNA ČLANARINA: 45€ / 339,01 kn

djevojčice od 12.god., dječaci od 15.god

Satovi solo pjevanja su individualni satovi klasičnog i modernog pjevanja gdje se svakom polazniku i polaznici pristupa individualno prema njegovim/njezinim mogućnostima, ali i afinitetima. Program solo pjevanja uključuje upoznavanje s osnovnim alatima i tehnikama poput disanja, uvježbavanje različitih tehnika pjevanja, pravilno držanje, intonaciju, izgovor, izražavanje, interpretaciju, fokus.

Za upis potrebno je proći audiciju. Audiciji mogu pristupiti djevojčice od 12. g. i dječaci od 15. g. Satovi se održavaju jednom tjedno 1 šk. sat. Sati su individualni, a termin održavanja dogovara se s voditeljem.

VODITELJ: Cvetan Pelčić
MJESEČNA ČLANARINA: 45€ / 339,01 kn

1. – 8. r. OŠ / 1. – 4. r. SŠ

Glazbeni studio nudi nekoliko tečajeva za instrumente: TEČAJ BUBNJEVA, ELEKTRIČNE GITARE, BAS GITARE, ROCK AKUSTIČNE GITARE, SOLO PJEVANJE. Cilj je ove aktivnosti osposobiti polaznike i polaznice za sviranje u grupi i za nastupe uživo te ih naučiti slaganju glazbenih aranžmana modernih pjesama. Kroz organizirane nastupe po osnovnim školama mladim umjetnicima i umjetnicama pruža se dragocjeno iskustvo sviranja uživo.

Sati se održavaju individualno jednom tjedno jedan školski sat u terminu prema dogovoru s voditeljem.

VODITELJ: Zdravko Tomić
MJESEČNA ČLANARINA: 45€ / 339,01 kn

za sve polaznike i polaznice glazbenih tečajeva

Besplatni tečaj Teorije glazbe namijenjen je polaznicima i polaznicama glazbenih aktivnosti koji žele nadopuniti svoje znanje.

Cilj satova Teorije glazbe je omogućiti polaznicima i polaznicama da pored pohađanja tečaja instrumenta (klavir, sintesajzer, gitara, solo pjevanje, bubnjevi, električna gitara, bas gitara, rock akustična gitara) stekne određena dodatna znanja o glazbi koja će mu pomoći na određeni način zaokružiti i upotpuniti poznavanje tog umjetničkog područja. Ujedno će polaznik/polaznica kroz praksu dopuniti različita temeljna do tada stečena znanja i svoje poznavanje pojedinih pojmova i glazbenih izraza.

VODITELJ: Cvetan Pelčić
MJESEČNA ČLANARINA: bez mjesečne članarine

1.-6.r. OŠ (7. – 12. god)

Dječji zbor Kap djeluje pri udruzi PZM Josip Kaplan koja, osim uspješnog mješovitog i djevojačkog zbora, okuplja i djecu u dobi od 7 – 15 godina (1. – 8. r. OŠ). Repertoar zbora čine umjetničke, narodne i popularne skladbe za djecu, prilagođene uzrastu pjevača. Posebna pozornost posvećuje se vokalnoj tehnici, postavi glasa, tehnici disanja, muziciranju i čistom intoniranju. Zbor ima prilike sudjelovati na raznim susretima i smotrama zborova, državnim i međunarodnim natjecanjima. Probe se održavaju 2 puta tjedno po 60 minuta.  Pri početku i kraju svake školske godine, udruga organizira audiciju za nove članove i članice.

VODITELJICA: Doris Kovačić
MJESEČNA ČLANARINA: 27€ /203,43 kn

13 – 20 god

Za djevojke od 13 do 20 godina. Ako voliš pjevati, nastupati, stjecati nova znanja i iskustva, putovati i družiti se, pridruži se našem djevojačkom zboru! Čeka te rad s iskusnim timom, odlična zabava, putovanja, suradnje…

VODITELJICA: Doris Kovačić
MJESEČNA ČLANARINA: 27€ /203,43 kn

PRIJAVA:

od 7. do 11. g.

Likovna radionica „Mića rukotvornica“ namijenjena je djeci od 7. do 11. g. koja vole stvarati, izrađivati, šivati, crtati, slikati, eksperimentirati bojama i različitim tehnikama te, najvažnije od svega, dobro se zabaviti! Na radionici se potiču mašta i znatiželja te se uči kako iz ničega stvoriti svašta.

Za svaku radionicu se organiziraju zasebane prijave. Sve informacije će biti pravovremeno objavljene na stranicama Doma mladih (pod novosti i pod upisi).

VODITELJICA: Marijana Vargić
CIJENA JEDNE RADIONICE: 15€ /113,02 kn

5. – 8. OŠ

Kroz razgovor, igru, individualni i timski rad polaznike/ce potičemo na stvaranje vizualnih djela, vlastitih novih svijetova spajanjem teksta i slike, kombiniranih tehnika, analognog i digitalnog svijeta

Na radionicama polaznici/ce imaju priliku učti brojne tehnike koje ilustratori koriste – karton tisak, crtačke tehnike, vodene boje, kolaž i razne druge kombinirane tehnike. Vježbe su osmišljene kako bi se polaznike/ce potaknulo na kreativno razmišljanje i razvijanje vlastitog stila.

Cilj radionica je omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih gdje će na njima prilagođen način, kroz vježbe, razgovor i crtanje razviti svoju kreativnost i senzibilitet prema vizualnoj umjetnosti.

Radionice će se odvijati tijekom cijele školske godine a uključuju grupni i samostalni rad uz stručno vođenje.

Upisi su mogući tijekom cijele školske godine do popunjavanja slobodnih mjesta.

VODITELJICA: Koraljka Jukić
MJESEČNA ČLANARINA: 19.90€ / 150,00kn

1. – 4.r OŠ

Cilj radionica je povezivanje s prirodom, buđenje mašte te poticanje sudionika na vlastito likovno stvaralaštvo. Radionice su namijenjene djeci predškolske dobi (5. i 6. godina) i školske dobi (od 1. do 4. razreda). Kroz likovne aktivnosti djecu se potiče na izražavanje vlastitih ideja kao i razvijanje likovnog izraza.

Kroz razgovor, igru, individualni i timski rad polaznike/ce potičemo na stvaranje vizualnih djela, vlastitih novih svijetova spajanjem teksta i slike, kombiniranih tehnika, analognog i digitalnog svijeta

Na radionicama polaznici/ce imaju priliku učti brojne tehnike koje ilustratori koriste – karton tisak, crtačke tehnike, vodene boje, kolaž i razne druge kombinirane tehnike. Vježbe su osmišljene kako bi se polaznike/ce potaknulo na kreativno razmišljanje i razvijanje vlastitog stila.

Cilj radionica je omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih gdje će na njima prilagođen način, kroz vježbe, razgovor i crtanje razviti svoju kreativnost i senzibilitet prema vizualnoj umjetnosti.

Radionice će se odvijati tijekom cijele školske godine a uključuju grupni i samostalni rad uz stručno vođenje.

Upisi su mogući tijekom cijele školske godine do popunjavanja slobodnih mjesta.

VODITELJICE: Koraljka Jukić
MJESEČNA ČLANARINA: 19.90€ / 150,00kn

POSTANI RINOVATOR ILI RINOVATORICA!

RInovatoRI su program koji je u prvom redu kreativan. To znači da stvaramo nove i korisne ideje koje su rješenja za neki problem. Sigurno ti ponekad pada na pamet da bi baš bilo dobro da nešto postoji, a to do sada nitko nije smislio. A čak je i jednostavno. Zato su RInovatoRI i inovatori. I ne, nećemo sastaviti leteći auto, ali u našoj mašti možemo dizajnirati i čitav grad ako treba. 

Ako si od onih koji vole razmišljati ‘izvan kutije’, ako voliš i želiš pokrenuti stvari i otkriti teme iz svijeta poduzetništva i marketinga, održivosti i digitalnih alata, istraživanja i novih tehnologija, začinjeno pokojim izletom i stručnim, ali zabavnim, gostom, onda je ovaj program baš za tebe! Uz to, možda osmisliš i pokreneš i svoj vlastiti startup, nije li to cool?

Osim navedenog, RInovatoRI su i gen-RI-jalci, najmlađi startupovci u gradu i vizionari koji se usude pokušati ono što drugi smatraju nemogućim. 

Što još rade RInovatoRI? Rade na svojim vlastitim idejama i inicijativama, razvijaju svoje komunikacijske i prezentacijske vještine, prihvaćaju uspjeh kao i neuspjeh, procjenjuju svoje prednosti i rizike nekog pothvata, razvijaju toleranciju i timski duh, a nadasve poštuju tuđe mišljenje. I sve to uz puno zabave. 

Ako smo ostali nejasni u nečemu, a vi nas slobodno pitajte na [email protected] ili na broj +385954516247

UPISI U REDOVNI PROGRAM

Za prijavu u program potrebno je ispuniti online prijavnicu koja se nalazi na web stranici Doma mladih, najkasnije do 6. listopada 2023. Prijave su otvorene za učenike šestih, sedmih i osmih razreda, a prednost imaju učenici/ce riječkih osnovnih škola.

Program se odvija jednom tjedno i to četvrtkom, u prostoru Doma mladih. Započinje u 18.30h sati i traje dva školska sata. 

Kako je to izgledalo proteklih godina, saznajte na službenoj Facebook stranici programa.

Voditeljica: Josipa Andrušić, prof.
Mjesečna članarina: 20,00€ /150,07 kn
Početak programa: 12. listopada 2023.

Program RInovatoRI je pokrenut i sufinanciran od strane Grada Rijeke – Upravnog  odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte, a provodi se u suradnji s Domom mladih Rijeka.

AKTIVNOSTI ZA ŠKOLE I VRTIĆE

1. r. OŠ

Program „Prvi koraci u prometu“ osmislili su djelatnici Doma mladih i provodi se od 1998. godine u osnovnim školama grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Cilj programa je usvajanje osnovnih znanja o prometu, kretanju učenika i učenica od kuće do škole te razvijanje prometne kulture. Važno je napomenuti da je ova akcija preventivnog karaktera i da doprinosi većoj sigurnosti djece u prometu. Godišnje kroz program prođe oko 2500 učenika i učenica prvih razreda, tj. obuhvate se svi 1. r. OŠ s područja grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Program je zamišljen u formi jednodnevne nastave u kojoj učenici i učenice stječu teorijska i praktična znanja. Za učenike i učenice s područja grada Rijeke program se provodi u Domu mladih, dok se za učenike i učenice Primorsko-goranske županije održava u matičnim školama. U radu s djecom primjenjuju se suvremene metode rada – metode demonstracije putem projekcije i crtanog filma, metode stvaralaštva i, one najvažnije, metode praktičnog rada i metode igara. U realizaciji programa koriste se suvremeno opremljeni poligon, bicikli, pokretni semafor, LCD projektor i prijenosno računalo. Svu opremu osigurava Dom mladih. Dom mladih na Prvim koracima usko surađuje s PU-PGŽ-om, županijskim savjetom za sigurnost prometa na cestama PGŽ-a, Odjelom gradske uprave za sport i tehničku kulturu i s Upravnim odjelom za školstvo i društvene djelatnosti.

VODITELJ: Josip Šarlija

1. – 4. r. OŠ

Dom mladih u suradnji sa školama grada Rijeke organizira rekreativnu vožnju biciklom, koja obuhvaća sadržaje iz područja prometnih propisa i sigurnosnih pravila, prometne kulture i prometnog odgoja kroz koje učenici i učenice usvajaju vještine upravljanja biciklom i postupno vježbaju, savladavaju i stječu dodatne praktične vještine u vožnji biciklom u kontroliranim uvjetima na prometnom poligonu Doma mladih.

VODITELJ: Marino Čikeš

4. – 5. r. OŠ

Više od četrdeset godina Autoklub „Rijeka“ u suradnji s prometnom policijom, osnovnim školama i Domom mladih organizira natjecanje učenika i učenica iz poznavanja prometnih propisa i sigurnosnih pravila (teoretski dio), te upravljanja biciklom na vježbalištu (praktični dio). Natjecanje učenika i učenica u dobi od 9 do 12 godina određeno je Pravilnikom o provedbi natjecanja „Sigurno u prometu” Hrvatskog autokluba, koji je usklađen s europskim pravilima natjecanja AIT FIA klubova.

Dom mladih u suradnji s mentorima i mentoricama iz OŠ provodi pripremu natjecatelja i natjecateljica za spomenuto natjecanje.

VODITELJI: Marino Čikeš i Lorena Kovač

od 12. god.

Godine 2001. započeo je projekt kojim je inicirano sustavno osnivanje školskih prometnih jedinica u svim osnovnim školama na području Primorsko-goranske županije. Članovi i članice školskih prometnih jedinica obučavaju se kako bi bili sposobni/bile sposobne upravljati prometom pješačkog prijelaza koji se nalazi u blizini osnovne škole.

Program ŠKOLSKE PROMETNE JEDINICE izvodi se trajanju od 25 školskih sati, od čega 20 sati usvajanja znanja prometne kulture – poznavanja prometnih pravila, i 5 sati praktičnog dijela upravljanja prometom na pješačkom prijelazu. Da bi učenik i/ili učenica postao/postala članom/članicom školske prometne jedinice mora navršiti 12 godina, posjedovati suglasnost roditelja za obavljanje ove aktivnosti. Pri realizaciji programa važno je istaknuti učitelja/učiteljice voditelja/voditeljic prometne grupe u osnovnoj školi bez čije se uključenosti ne bi moglo uspješno provesti program. Također, od velike važnosti je uključenost prometnog/prometne policajca/policajke, posebice na praktičnom dijelu. Ciljana skupina za uspješnost programa su učenici i učenice 5. i 6. r. OŠ, a grupe broje 10 do 15 članova i članica. Provjera uspješno završenog programa je polaganje pismenog ispita, nakon čega se demonstrira vještina upravljanja prometa na pješačkom prijelazu u prisustvu triju članova ispitne komisije. Po završetku ispita učenici i učenice dobivaju iskaznicu člana školske prometne jedinice koja im se svečano uruči u Domu mladih.

VODITELJI: Josip Šarlija i Lorena Kovač

Nakon uspješno provedenog pilot projekta u pedagoškoj godini 2018./2019., Dom mladih kreće u realizaciju kraćeg programa prometne preventive za djecu u godini prije polaska u školu „PROMET U PREDŠKOLI“.

Program prometne preventive ”PROMET U PREDŠKOLI“, program je Doma mladih, gradske ustanove za organizaciju slobodnog vremena djece i mladih iz Rijeke koji je nastao u suradnji s Dječjim vrtićem Rijeka i Dječjim vrtićem More. Program je u siječnju 2019. godine dobio odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Neupitno je da je prometni odgoj djece već u predškolskim ustanovama važan. Više je razloga zašto su djeca jedna od najugroženijih sudionika u prometu: same specifičnosti prometa (veliki broj automobila na cestama, velike brzine vožnje, neadekvatna prometna infrastruktura), nedostatak prometne kulture vozača/vozačica (nepoštivanje prometnih pravila i propisa), psihofizičke osobine djece (niži rast čini ih nedovoljno vidljivim vozačima/vozačicama, a djeci onemogućuje optimalnu preglednost prometne situacije, nedovoljno je razvijena sposobnost procjene brzine vozila, impulzivno nenadano reagiranje djece, nedostatak životnog iskustva da bi realno mogli procijeniti opasnost u prometu).

Osnovni cilj Programa je utjecati na ponašanje i stavove djece vezane uz promet te na taj način pomoći im da steknu kompetencije potrebne za samostalno i sigurno kretanje u prometu kao pješaci. S obzirom da igra ima veliku razvojnu vrijednost u odgoju i obrazovanju predškolske djece, ona je osnovna metoda rada na radionicama kroz koje djeca, igrajući različite uloge po nekom zadanom scenariju, u sigurnom okruženju, prolaze stvarne prometne situacije te samostalno uz vodstvo voditelja radionice i odgojitelja/odgojiteljice, dolaze do potrebnih zaključaka o sigurnom ponašanju u prometu.

Program se realizira kroz 4 radionice na koje odgojitelji dolaze sa skupinom djece tokom jedne pedagoške godine. Teme radionica su: DJECA PJEŠACI (2 radionice), DJECA PUTNICI U OSOBNOM VOZILU I U JAVNOM PRIJEVOZU (1 radionica) i DJECA VOZAČI (1 radionica). Odgojitelji termine dolaska dogovaraju s voditeljem Programa.

Pilot projekt Programa proveo se je u periodu travanj- lipanj 2019. i to u suradnji sa šest podcentara DV Rijeka i DV More (Kvarner, Maestral, Delfin, Belveder, Vidrice, Potok). Reakcije djece i odgojitelja su više nego pozitivne te s veseljem krećemo u realizaciju Programa u novoj pedagoškoj godini.

Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da do 20. rujna 2019. ispunite PRIJAVNI OBRAZAC. Obrazac ispunjava pedagog/psiholog ili voditelj CPO-a u dogovoru s ravnateljem dječjeg vrtića.

Dom mladih kroz Program osigurava poticajno okruženje stručno vodstvo, didaktički materijal, bicikle različite veličine sa i bez pomoćnih kotača te zaštitne kacige (koje se nakon svake grupe dezinficiraju).

Preduvjeti za sudjelovanje skupine iz pojedinog dječjeg vrtića, a koje osigurava sam dječji vrtić su potpisane suglasnosti roditelja za sudjelovanje u Programu i za fotografiranje sudionika Programa te organizacija prijevoza (ukoliko je potrebna).

[/fusion_gallery]

VODITELJICA: Lorena Kovač

Dom mladih od 2017.g. provodi projekt Edukativne radionice audiovizualnog stvaralaštva za učenike i mentore iz OŠ Grada Rijeke i riječkog prstena VIDEO-FILMSKA SVAŠTARNICA“ koji financijski već 6 godina financijski podržava HAVC- Hrvatski audiovizualni centar.

Osnovni cilj projekta je promicanje audiovizualnog stvaralaštva u OŠ grada Rijeke i riječkog prstena s naglaskom na edukaciju mentora i zainteresiranih učenika OŠ. Dom mladih zainteresiranim školama stavlja na raspolaganje znanje stečeno kroz dugogodišnje iskustvo u provedbi video- filmskih radionica za djecu i mlade, ali i svoju opremu. Kroz 6 godina provedbe Video-filmske svaštarnice Doma mladih je uspostavio suradnju s 12 osnovnih škola grada Rijeke (OŠ Brajda, OŠ Turnić, OŠ Podmurvice, OŠ Gornja Vežica, OŠ Srdoči, OŠ SE Dolac) , riječke okolice (OŠ Drago Gervais, OŠ Kostrena, OŠ Čavle, OŠ Klana) ali i Županije (OŠ Maria Martinolića, OŠ Rudolfa Strohara).

Svaka škola oformila je svoju školsku video- filmsku grupu koju su činili 1 mentor iz škole te 8-10 polaznika, učenika od 4.- 8.r. Mentor Doma mladih, prof. Josip Šarlija, dugogodišnji zaposlenik Doma mladih i voditelj Video- filmske sekcije Doma mladih, jednom tjedno 2 školska sata provodio je vrijeme sa školskim video grupama te ih mentorirao u njihovom savladavanju osnovnih znanja i pojmova o filmu i tehnici i metodama nastajanja filma, razvijanje sposobnosti pamćenja, uočavanje procesa, kreativnog izražavanja, razvijanje pozitivnog odnosa prema medijskoj kulturi, ulozi filma u kulturi i svakodnevnom životu.

Školske godine 2020./2021. 3 video- filmska uratka prikazana su na 59. reviju Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece:

 • „ Kako snimiti film“ , OŠ Gornja Vežica
 • „Dakota“ , OŠ Podmurvice
 • „Prolazim kroz tišinu“, OŠ Maria Martinolića osvojio je u kategoriji slobodni stil drugu nagradu stručnog žirija.

Školske godine 2020./2021. 3 video- filmska uratka prikazana su na 60. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece:

 • OŠ Dolac: animirani film „RUŽNO PAČE“
 • OŠ Podmurvice: film „BUNAR„
 • OŠ Mario Martinolić: temeljem naše suradnje održana 60. Revije Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Malom Lošinju, film „EM KUGLE” dobile treću nagradu dječjeg žirija na spomenutoj reviji

Projekt se nastavlja provoditi i u školskoj godini 2022./2023., te ga financijski podržava Hrvatski audiovizualni centar.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, djeca do 14. godine starosti ne smiju samostalno upravljati biciklom u prometu ako ne posjeduju potvrdu o osposobljenosti za upravljanje biciklom.

Biciklistička škola provodi program osposobljavanja za upravljanje biciklom koji je donijelo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta na temelju članka 215. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i članka 27. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Program obuhvaća sadržaje iz područja prometnih propisa i sigurnosnih pravila, prometne kulture i prometnog odgoja kroz koje polaznici i polaznice uz teoretska znanja usvajaju i vještine upravljanja biciklom i postupno vježbaju, savladavaju i stječu dodatne praktične vještine u vožnji biciklom u kontroliranim uvjetima. Nakon programa, redoviti polaznici i polaznice škole stječu uvjet za polaganje biciklističkog ispita.

Biciklistička škola organizira se početkom školske godine u suradnji sa osnovnim školama s područja grada Rijeke i riječkog prstena.

VODITELJ: Lorena Kovač

PROGRAMI I PROJEKTI

O PROJEKTU

Cilj projekta jačanja kapaciteta Doma mladih u pružanju podrške darovitoj djeci u programima tehničke kulture „KANDELA“ je omogućiti darovitoj djeci koja pokazuju poseban interes i darovitost u području tehničke kulture, istraživanje i razvijanje svojih potencijala pohađanjem programa prilagođenog njihovim potrebama i interesima.

Projektom se želi osigurati kontinuirana edukacija voditelja edukativnih programa tehničke kulture Doma mladih u svrhu jačanja njihovih učiteljskih kompetencija u radu sa darovitom djecom te omogućiti darovitoj i visoko motiviranoj djeci realiziranje vlastitih samostalnih projekata unutar programa tehničke kulture Doma mladih.

Ostvareni rezultati u 2019.

 • Uspostavljena suradnja s francusko- balkanskom asocijacijom Out of Blu
 • Raspisan natječaj za samostalne projekte polaznika edukativnih aktivnosti Doma mladih
 • Odabrana 2 samostalna projekta polaznika Doma mladih
 • Održane 2 edukacije za voditelje- mentore tehničkih aktivnosti na temu socio- emocionalne podrške darovite djece (očekuje se u mjesecu veljači)

Ostvareni rezultati u 2018.

 • Uspostavljena suradnja Doma mladih i Centra za poticanje darovitosti Rijeka
 • Održana edukacija za voditelje tehničkih aktivnosti kroz jedan susreta u ukupnom trajanju od 6 sati u organizaciji Centra za poticanje darovitosti Rijeka na temu „Daroviti- razumijevanje i prepoznavanje“ s osnovnim ciljem razvijanja senzibiliteta prema potrebama darovite djece
 • Organiziran stručni posjet za voditelje tehničkih aktivnosti Doma mladih i članove/ članice Centra za poticanje darovitosti Rijeka Hiši eksperimentov u Ljubljani
 • Tiskano 500 letaka o programima tehničke kulture Doma mladih

AKTUALNI SAMOSTALNI PROJEKTI

Ime projekta: AgaRI
Tim polaznika: Nika Ćosić, Vito Šajn, Maksim Kiselev, Dino Bećar, Adriano Ferletta,
Dominik Marović
Mentor: Sarah Visentin
Ukratko o projektu

Osnovni cilj projekta je odrediti i usporediti vrste bakterija koje žive na različitim podlogama,. Kao rezultat projekta očekuje se da će se :

 1. Izraditi skripta s osobinama bakterija
 2. Odrediti najbolji protokoli za izrađivanje običnog hranjivog agara i agara za određivanje enzima
 3. Izraditi izvještaj o bakterijama koje žive na jednoj ili više kućanskih površina s osnovnim informacijama o istima

Ime projekta: Sunčev sustav u našem dvorištu
Tim polaznika: Vedran Rošer, Jordan Šižgorić Winter
Mentor: Zvonko Miškić
Ukratko o projektu

Na zidu nasuprot ulaza u glavnu zgradu u dvorištu Doma mladih napravit će se umanjeni Sunčev sustav s pojedinostima Sunca i ostalih nebeskih objekata. Pored svakog objekta napisat će se par činjenica o objektima. Veličine objekata bit će izrađeni u omjeru s obzirom na međusobnu veličinu, kao i njihove udaljenosti od Sunca.

KONTAKT

Iva Marčelja, stručna suradnica za programe
051/227-603
[email protected]

O PROJEKTU

„Reflektor“ je nastavak projekta “Novi Riff” koji Dom mladih provodi već više od godinu dana. Projekti su dobili podršku od Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, Poslovnog kluba “PartneRI” i okupili cijenjeni tim stručnjaka (Davor Mandić, Zoran Žmirić, Jelena Tondini i Igor Vlajnić). Osnovna tema projekta je proučavanje riječkog rocka u današnjem kontekstu djece i mladih.

U području tehničke kulture odvija se projekt „Reflektor“ u čijoj su se završnoj fazi u aktivnosti uključili i HGU PGŽ Podružnica 3, Rijeka i Istra Film. U okviru navedenog projekta jedna od aktivnosti je i oživljavanje “baštinskih” filmskih ostvarenja. Tako smo ponovno oživjeli film “Ritam rock plemena – Od Uragana do Urbana”, autora Bernardina Modrića i scenarista Koraljka Pasarića. Također, kako bi se saznanja iz projekata i priprema za nastavni sat „i-rock“ proširili što dalje, odlučeno je da se sve organizira u sklopu stručnog skupa za učitelje Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti.

U programu o rock sceni govorio je Vlado Simčić Vava i Sandro Bastiančić, o projektima i istraživanjima Igor Vlajnić, a prisutne su pozdravili i uvaženi gosti Natalija Banov, učiteljica-savjetnica i voditeljica ŽSV i PGŽ, Goran Gračanin ravnatelj Doma mladih i Jadranka Čubrić, hrvatska glazbena unija PGŽ, Podružnica 3.

Polaznici video radionice Doma mladih na čelu s učiteljem Josom Šarlijom ovaj su događaj popratili svojim kamerama i snimili kratki dokumentarac.
Po završetku skupa, prisutnima je uručen po jedan primjerak filma otisnut na USB kartice.

O PROJEKTU

Dom mladih u suradnji s PZM Josip Kaplan u sklopu projekta „Rock mjuzikl“ koji je financiran od strane javnih potreba u kulturi PGŽ je 14.2.2023. organizirao koncert pod nazivom „Rock Valentinovo- unplugged“. Koncert je edukativne naravi i nastavak je na projekte „Novi Riff“ i „Reflektor“ u sklopu kojih se radilo na tome da se što veći broj mladih upozna s riječkom rock scenom te da se u sklopu nastave u školama uvede dodatna nastavna jedinica pod nazivom Ri Rock.

Dječji zbor „Kap“, Djevojačkim zborom „Josip Kaplan“, njihova mentorica Doris Kovačić i klavijaturistica Doris Knežević te naša djeca, polaznici tečaja gitare Doma mladih (Leo Šašinka i Viktor Višnić), s mentorom Sergiom Kovačićem koji su zbor pratili s gitarama predstavili su šest pjesama poznatih riječkih glazbenih sastava. Pjesme su popraćene zanimljivom prezentacijom o grupi Fit, Grupi 777, E.N.I., Laufer, Cacadou Look i Grad. Koncert je održan u dvorani Circolo (Zajednica Talijana Rijeke) te je ugostio stotinjak gledatelja koji su nam pomogli u sakupljanju donacija za Crvene nosove klaunovedoktore (sakupljeno je 329,38€).

O PROJEKTU

U periodu od 6.-10.3.2023. naša stručna suradnica za projekte Irena Križanec sudjelovala je na treningu pod nazivom „BiTriMulti- setting up quality youth exchanges under the Erasmus+ Youth programme“ kojeg je organizirao Léargas (Irska agencija za mobilnost koja upravlja međunarodnim i nacionalnim programima razmjene u obrazovanju, radu s mladima i zajednici te strukovnom obrazovanju i osposobljavanju). BiTriMulti trening podržava volontere i radnike s mladima s punim radnim vremenom koji se izravno bave mladima u razvoju njihove prve međunarodne razmjene mladih. Glavni ciljevi su bili omogućiti prvo međunarodno iskustvo sudionicima, osposobiti ih za upravljanje projektima „Mladi na djelu“, pružiti informacije o programu „Mladi na djelu“ i posebno o razmjenama mladih, razviti potrebno znanje, vještine i stav sudionika za organiziranje razmjena mladih te dati priliku za upoznavanje mogućih grupa partnera i uspostaviti kontakte s različitim zemljama. Kvalitetnom organizacijom, velikodušnom dobrodošlicom i iznimno stručnim trenerima, u ovih pet dana treninga količina znanja koja je prenesena sudionicima i razmjena iskustava te upoznavanje načina rada drugih organizacija i osoba koje rade s mladima, svakako možemo reći da smo napravili kvalitetan korak u otvaranju novih mogućnosti za rad i razvoj programa Doma mladih.

O PROJEKTU

Kao dio stručnog usavršavanja, stručna suradnica za projekte Irena Križanec prošli je tjedan, 24.4.-29.4.2023., sudjelovala na edukaciji pod nazivom „TIC TAC training course & partnership building activity“, organizirane i financirane od strane Agencije za mobilnost i programe EU, na lokaciji Hotel Dubrovnik u Zagrebu. TICTAC TC/PBA izgrađen je oko strateškog planiranja i stvarnog projektnog ciklusa. Tijekom tečaja sudionici i treneri istraživali su različite dimenzije oko konkretnog projekta.

Ciljevi su bili:

 • promovirati program ERASMUS+ (mladi) kao obrazovni alat;
 • istražiti program ERASMUS+ (mladi) s posebnim fokusom na kvalitetnu međunarodnu suradnju, posebice na mobilnost osoba koje rade s mladima;
 • razumjeti ulogu programa ERASMUS+ (mladi) unutar dugoročne lokalne strategije;
 • razviti prve korake organizacije projekta ‘Mobilnost osoba koje rade s mladima’ u području mladih unutar međunarodnog tima;
 • razviti kompetencije sudionika u planiranju procesa neformalnog obrazovanja i interkulturalnog učenja;
 • promicati sudjelovanje mladih i aktivno građanstvo kao ključne elemente pri osmišljavanju europskog i međunarodnog projekta.

Na kraju treninga možemo sa sigurnošću reći da su svi ciljevi postignuti. Ono što želimo istaknuti je da su ostvareni prvi koraci u organizaciji projekta ‘Mobilnost osoba koje rade s mladima’ u području mladih unutar međunarodnog tima koji će i nakon treninga nastaviti raditi na započetoj ideji i ići prema prijavi projekta u listopadu 2023. Zahvale organizatorima (AMPEU), trenerima Jo Claeysu i Denis Morelu i svim sudionicima na magičnom TIC TAC iskustvu!

Trajanje projekta: 1.9.2023. do 28.2.2025. (18 mjeseci)

Cilj projekta: 

Prvi cilj projekta je povećanje motivacije polaznika za prisustvovanjem na radionicama, učenjem i sudjelovanjem na natjecanjima. Ostvarit ćemo ga promičući digitalnu pismenost među učiteljima i djecom, obnavljanjem znanja učitelja kroz online učenje i korištenjem inovativnih metoda poučavanja. Drugi cilj je pružanje odgovarajuće podrške za razvoj znanja i vještina djece s posebnim potrebama i djece sa smanjenim mogućnostima, što ćemo postići osnaživanjem osoblja i učitelja tehnikama koje mogu koristiti u nastavi kako bi povećali samopoštovanje učenika, stvorili kvalitetni timski rad, smanjili predrasude i pružali podršku koja je potrebna svakom djetetu pojedinačno. Trećim ciljem povećavamo broj osoblja koje će biti osposobljeno pisati i voditi buduće projekte.

Opis projektnih aktivnosti:

Primarno strateško usmjerenje Doma mladih posvećeno je unaprjeđenju kompetencija djece i mladih kroz suvremeni pristup neformalnom obrazovanju. Implementacijom kvalitetnih obrazovnih programa temeljenih na stručnosti i izvrsnosti naših učitelja, cilj nam je potaknuti stručni rast nastavnog osoblja, povećati angažman mladih putem motivirajućih radionica te podržati postojeće i nove programe. Naglašavamo značaj pružanja pažnje djeci s posebnim potrebama, darovitim učenicima te onima s manjim mogućnostima. Projekt će se fokusirati na inkluziju i digitalizaciju, jačajući kapacitete i kritičko razmišljanje organizacije. Ovaj pristup osnažit će naše osoblje da iskoristi digitalne tehnologije za poticanje interesa za STEM među mladima. Kroz razmjenu iskustava u interkulturalnim praksama i suradnički pristup učenju, osposobljavat ćemo naše djelatnike za motiviranje mladih za STEM, posebno među darovitima i onima s manje mogućnosti. Dom mladih nastoji proširiti upotrebu digitalnih alata kako bi poboljšao kvalitetu aktivnosti i smanjio prepreke za sudjelovanje osoba s manje mogućnosti.

Glavne aktivnosti projekta, mobilnosti, održat će se u mjestu St. Julian’s na Malti, od 7. do 15. svibnja 2024. Projekt će se sastojati od četiri aktivnosti/mobilnosti, svaki s ciljem razvijanja ključnih kompetencija i alata za unapređenje obrazovnog iskustva.

Tečaj 1: “Vitamin C boosts education!”. Ovaj tečaj fokusira se na razvoj emocionalnih vještina učitelja, transformaciju negativnih uvjerenja u pozitivna, te primjenu kreativnih metoda u učionici. Cilj je osnažiti učitelje za poticanje dobrobiti učenika, podržavanje inicijative i poduzetničkog duha te unaprjeđivanje društvenih kompetencija.

Tečaj 2: “Online School”. Ovaj tečaj usredotočuje se na digitalne alate i metode u obrazovanju. Polaznici će naučiti kako efikasno koristiti tehnologiju za bolje povezivanje s učenicima, kreiranje interaktivnih lekcija te prilagodbu nastave različitim stilovima učenja i razinama sposobnosti.

Tečaj 3: “Make Technology Your Friend”. Ovaj tečaj naglašava integraciju digitalne tehnologije u obrazovni proces. Polaznici će naučiti kako koristiti aplikacije, podcasting, vizualne materijale te izraditi digitalne alate za poticanje motivacije i kreativnosti učenika.

Tečaj 4: “Quality Project Management”. Posljednji tečaj fokusira se na upravljanje projektima u skladu s europskim standardima. Polaznici će steći kompetencije za planiranje, evaluaciju i reviziju projekata te promovirati europsku suradnju u obrazovanju.

Svi tečajevi doprinose razvoju ključnih kompetencija učitelja i unaprjeđenju obrazovnih praksi kroz različite aspekte – emocionalne, digitalne, kreativne i upravljačke. Projekt ima za cilj osnažiti educatore za izazove modernog obrazovanja i promicati europsku suradnju na području obrazovanja.

Nakon povratka s tečajeva ili mobilnosti, sudionici su odgovorni za prenošenje stečenih znanja i vještina svojim kolegama na različite načine. Uz to, trebaju implementirati naučene tehnike i vještine u postojeće i buduće programe nastave i organizacije. 

Nakon mobilnosti planirane su sljedeće aktivnosti:

 • Pružanje specijaliziranih tečajeva za nastavnike iz drugih škola kako bi se osposobili za korištenje digitalnih alata u obrazovanju. Ovo će omogućiti stvaranje mreže škola za buduće projekte.
 • Implementacija novih metoda u kratkoročne aktivnosti institucije, kao što su ljetni, zimski i proljetni programi u Domu mladih.
 • Organizacija radnih sastanaka između sudionika mobilnosti i ostalog nastavnog osoblja.
 • Uključivanje tema i suradnji inspiriranih međunarodnim tečajevima u godišnji plan rada institucije.

Nositelj projekta: Dom mladih

Partneri: Edu2grow (Portugal) i Colony of Creators (Portugal)

Vrijednost projekta: 10.716,00 EUR

Program iz kojeg se financira: Erasmus + ključna aktivnost 1 – Mobilnost za učenike i osoblje u području odgoja i općeg obrazovanja

Nadležno tijelo: Agencija za mobilnost i programe EU

Osoba za kontakt:

Irena Križanec, stručna suradnica za projekte

Mobile: +385 954516247

Email: [email protected]

Financirano sredstvima Europske unije. Iznesena mišljenja i stavovi odražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Trajanje projekta: 1.10.2023.-31.10.2024.

Nositelj projekta: Stichting Kans & Doen (Nizozemska)

Partneri: Dom mladih (Hrvatska), Asociació Esplai Social (Španjolska)

Program iz kojeg se financira: Erasmus +, Ključna aktivnost 2- mala partnerstva iz područja mladih

Vrijednost projekta: 60 000,00 €

Ciljevi projekta: 

 • Stvoriti veću svijest o (društvenim) poduzetničkim prilikama među mladima, s posebnim naglaskom na djevojke u dobi od 13 do 18 godina
 • Pružiti smjernice mladima i osobama koje rade s mladima o tome kako inspirirati djevojke da se angažiraju u poduzetničkim aktivnostima i iskoriste poslovne prilike
 • Promovirati poduzetničko ponašanje među mladima
 • Doprinijeti rodnoj ravnopravnosti u svijetu mladih poduzetnika
 • Uvesti neformalne oblike učenja poduzetničkih vještina pružanjem praktičnih alata koji se fokusiraju na svakodnevne aktivnosti djevojaka, a povezani su s poduzetništvom

Ciljna skupina: 

 • Djevojke u dobi od 13 do 18 godina, otvorene za dodatno učenje i zainteresirane za (društveno) poduzetništvo te pripadajuće vještine i kompetencije.
 • Osobe koje rade s mladima u školama, udrugama i centrima za mlade
 • Žene poduzetnice koje žele biti uzori kako bi osnažile mlade djevojke i potaknule ih da istraže svoj put prema vlastitom poslovanju

Opis projektnih aktivnosti:

Aktivnost 1

Razvoj priručnika s praktičnim i kratkoročnim izazovima za djevojke napravljen s ciljem da ih se inspirira da se posvete poduzetničkom ponašanju i istraže poduzetničke prilike kroz neformalno učenje. Djevojke će pomoću ove aktivnosti naučiti osnovne principe osnivanja poslovanja i pripadajuće aktivnosti. Glavni fokus bit će na temama koje ih već zanimaju (marketing, društveni mediji, održivost) i, što je još važnije, na temama koje možda nisu trenutno u njihovom prvom planu, poput financija, planiranja i inovacija. Kroz zabavne aktivnosti, želimo ih potaknuti da saznaju više o tim temama, s ciljem da ih kroz vrijeme primjenjuju i u svakodnevnom životu. Osim toga, želimo potaknuti ciljnu skupinu da svoje talente u upravljanju društvenim medijima koriste na poduzetnički način, tako da ih poučimo osnovama marketinga. Ovakvo poučavanje djevojaka o poduzetništvu također će im pružiti i bolje prilike pri budućem zapošljavanju.

Aktivnost 2 – Baza uzora žena poduzetnica

Aktivnost 2 je usmjerena na stvaranje regionalnih baza podataka s inspirativnim primjerima žena koje su spremne održavati motivacijske radionice za djevojke koje žele krenuti u poduzetništvo. Ovi ženski uzori će biti stvarni primjeri uspješnih poduzetnica, koje će povećati svijest mladih o poduzetničkim mogućnostima. Ova aktivnost će također pružiti osobama koje rade s mladima smjernice i pristup vrijednom repozitoriju uzora, omogućujući im da inspiriraju mlade s kojima rade da istraže svoje poduzetničke potencijale. Osim toga, ova aktivnost promovira neformalno učenje jer učenje od uzora pomaže u vizualizaciji i samoprepoznavanju prilikom donošenja odluka i istraživanju novih područja rada i osobnog razvoja.

Aktivnost 3 – The Girl Boss Bootcamp  

Ova aktivnost sastoji se od trodnevne obuke za djevojke pune neformalnog učenja, u kojoj će se koristiti spomenuti priručnik i nova mreža ženskih uzora kroz inspirirajuće interaktivne radionice. Obuka uvodi temu poduzetništva među mladim ženama i izravno im pruža praktične smjernice o tome kako započeti i voditi posao. Istovremeno, ciljna skupina bit će inspirirana i uzorima koji će im ispričati svoj put prema uspješnoj karijeri. 

Nadležno tijelo: Nederlands Jeugdinstituut, Agencija za mobilnost i programe EU

Osoba za kontakt:

Irena Križanec, stručna suradnica za projekte

Mobile: +385 954516247

Email: [email protected]

Financirano sredstvima Europske unije. Iznesena mišljenja i stavovi odražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

U sklopu naše ustanove, projekt “UčinITi! – Do IT!” predstavlja inicijativu usmjerenu na podršku talentiranoj djeci s posebnim interesom i darovitošću u području tehničke kulture. Glavni cilj projekta je omogućiti im istraživanje i razvijanje svojih potencijala putem nadogradnje redovnog programa informatike u Domu mladih, prilagođavajući ga njihovim potrebama i interesima. Projekt je sufinanciran kroz Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2023. godini Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu PGŽ.

Specifični ciljevi ovog projekta uključuju:

 • Kontinuirano obogaćivanje redovnog programa informatike u Domu mladih, prilagođavajući ga interesima polaznika.
 • Razvijanje algoritamskog načina razmišljanja kroz radionice napredne razine programiranja.
 • Poticanje i motiviranje djece za sudjelovanje na informatičkim natjecanjima kao što su Hrvatska LOGO liga i Hrvatsko otvoreno natjecanje u informatici.
 • Razvijanje zdravog natjecateljskog duha te obilježavanje međunarodnih dana važnih za tehničku kulturu, posebice informatiku.

Ostvareni rezultati projekta obuhvaćaju:

 • Nabavu vrijednih poklona za sudionike na natjecanjima poput USB stickova, bežičnih slušalica, tipkovnica, miševa i USB zvučnika.
 • Održavanje 10 radionica vođenih od strane vanjskog stručnjaka Andreja Čizmarevića na kojima su se tematski obrađivane različite teme uključujući računalne algoritme te napredne tehnike programiranja i razvoja igara.
 • Aktivno sudjelovanje u obilježavanju Europskog tjedna programiranja, gdje su mladi programeri imali priliku čuti zanimljivo predavanje medicinskog fizičara Kristijana Stojšića o primjeni programiranja u medicinskoj fizici.
 • Izvanredni rezultati na školskim i državnim natjecanjima iz informatike: sudjelovanje, kvalifikacije i osvajanje visokih pozicija na županijskim i državnim razinama, uz pozive na nacionalna natjecanja poput Hrvatske Logo olimpijade.

Ovi rezultati potvrđuju angažman i napredak naših polaznika te ih svrstavaju među najuspješnije učenike u području informatike. Naša ustanova s ponosom podržava razvoj tehničke kulture među mladima i nastavit će s inovativnim programima usmjerenim na poticanje njihovih interesa i talenata.

Kreiraj, inspiriraj, ostavi digitalni trag  – stvori pozitivnu online zajednicu!

Provedi vikend u Dvorcu Stara Sušica i usput postani kreator poučnog sadržaja! Kad si već na mrežama i u virtualnom prostoru, zašto ne bi stvorio/stvorila nešto što će biti korisno, pozitivno, kreativno i pomoći drugima da nešto nauče? Dosta je pasivnog skrolanja i tipkanja, vrijeme je za nešto novo – nešto tvoje!

Što se događa ovog proljeća?

Kao i svake godine u proljeće, program RInovatoRI donosi svoje vikend izdanje koje se zove RInovatoRI Spring Camp. Ove godine idemo u Dvorac Stara Sušica na cijeli vikend i otkrivamo svijet digitalne kreativnosti i umijeća stvaranja edukacija. Ti u ulozi edukatora ili učitelja? Da, zašto ne? Ti u ulozi stvaratelja poučnog sadržaja? Naravno! Tek kada sve bude gotovo, shvatit ćeš koliko u sebi imaš potencijala i korisnih stvari za druge. U Spring Campu ovog proljeća postaješ RInovatoR-ica koji će te vještine savladati i ideju pretvoriti u – edukativni video!

Kada se ide? Gdje se ide?

Krećemo u petak, 10. svibnja u 13 sati i u Staru Sušicu dolazimo na vrijeme za ručak. Smještamo se u planinarski dom Dvorac Stara Sušica gdje ćemo boraviti dvije noći i tri dana, a u Rijeku se vraćamo u nedjelju, 12. svibnja u 16 sati. 

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu učenice i učenici šestih i sedmih razreda riječkih osnovnih škola. Prednost upisa imaju redovni RInovatoRI – ekipa koja pohađa cjelogodišnji, redovni program (što možeš biti i ti iduće školske godine) te učenici onih riječkih škola čiji je osnivač Grad Rijeka. Primamo samo 30 sudionika, zato požuri s prijavom!

Što ukratko radimo 

RInovatoRI Spring Camp je jedan od tri programska pravca programa RInovatoRI čiji je osnovni zadatak da potiče razvoj poduzetničkih sposobnosti mladih. To znači da kroz program želimo potaknuti učenike na istraživanje problema, osmišljavanje rješenja i novih ideja te pretvaranje istih u gotov proizvod ili uslugu i to u timskom okruženju. To uvijek radimo na jednu aktualnu temu, a ove godine to je: 

Spring Camp 2024: EDUTube 

Svaki će tim imati zadatak stvoriti svoj edukativni tutorial za YouTube i osmisliti njegovu promociju putem mreža, kako bi sadržaj dospio do šire publike. Zvuči jednostavno? Nije baš, ali možeš ti to! U sklopu Spring Campa sudjelovat ćeš u nekoliko radionica i naučiti više o metodama i tehnikama učenja i poučavanja, snimanju i uređivanju edukativnih tutorijala te njihovom testiranju i promociji. 

Voditeljice programa

S njima je uvijek nezaboravno dobro i poučno:

 • Josipa Andrušić, učiteljica informatike i voditeljica redovnog i ljetnog programa RInovatoRI
 • Dijana Malinić Mihelić, učiteljica politehnike i voditeljica ljetnog programa RInovatoRI.

Koliko to košta?

Nositelj programa – Grad Rijeka sufinancira ovaj turbo poučni vikend u većoj mjeri, kako bi sudionicima cijena bila što povoljnija, a ona iznosi 40 eura po polazniku!

To uključuje tri dana radionica, prijevoz autobusom na relaciji Rijeka – Stara Sušica i Stara Sušica – Rijeka, smještaj u Dvorcu od petka do nedjelje te tri dnevna obroka i animacijski program u subotu navečer. 

Ok, to je sve?

Ne. Moramo vam šapnuti da će u petak i subotu, nakon dana provedenih u učenju, stvaranju i inoviranju, za one koji to žele biti organizirano gledanje Eurosonga. Ali samo ako navijate za Baby Lasagnu!

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno ispuniti ONLINE prijavnicu (koju možete pronaći na ovoj poveznici) do 30. travnja 2024.  Nakon toga, 2. svibnja bit će održan sastanak s roditeljima sudionika, na kojem će biti pružene sve detaljne informacije. 

Dodatne Informacije

E: [email protected]  [email protected]

T: 095 451 62 47

RInovatoRI Spring Camp 2024 dio je programa RInovatoRI za razvoj poduzetničkih kompetencija djece i mladih. Program je pokrenut i sufinanciran od strane Grada Rijeke, a provodi se u suradnji s gradskom ustanovom Dom mladih.