AKTIVNOSTI2018-10-29T12:44:09+00:00

AKTIVNOSTI

U domu mladih provodi se 11 radionica iz STEM područja (science- znanost, technology- tehnologija, engineering- inženjerstvo, mathematics- matematika) te 10 kreativnih radionica. Svaka je radionica posebna i originalna. Sve imaju isti cilj – omogućiti polaznicima i polaznicama istraživati svoje interese, razvijati svoje potencijale, potiče ih se na stvaralaštvo i kreativnost i sve to kroz zabavu i veselo druženje! Aktivnosti za škole i vrtiće se održavaju u dogovoru s učiteljicama i učiteljima iz osnovnih škola i odgojiteljicama i odgojiteljima iz dječjih vrtića.

Putem ove poveznice možete preuzeti raspored aktivnosti za 2018./2019. godinu. Odabirom određene aktivnosti u nastavku možete pročitati više informacija o svakoj aktivnosti.

STEM PODRUČJE

1. – 8. r. OŠ / 1. – 4. r. SŠ

U Domu mladih, satovi informatike provode se u malim skupinama, s individualnim i mentorskim pristupom svakom polazniku i polaznici. Polaznici i polaznice na satove dolaze jednom tjedno dva školska sata. Na taj način postiže se veća kvaliteta usvajanja, proširivanja i produbljivanja informatičkih znanja. Polaznici i polaznice dobivaju temelje informatičke pismenosti, stječu vještine u korištenju aplikacijskog softvera te otkrivaju svoje sklonosti i talente u programiranju. Učenicima i učenicama su ponuđeni različiti programi, od temeljnog informatičkog opismenjavanja kroz sadržaje vezane za operacijske i aplikacijske programe (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, osnove interneta), upoznavanje i korištenje programa za izradu animacija (Flash) i obradu fotografije (Photoshop), a poseban značaj pridaje se razvijanju apstraktnog načina razmišljanja učenjem programskih jezika. Rješavanjem problema i programiranjem polaznici i polaznice razvijaju logičko i matematičko razmišljanje i usvajaju tehnike rješavanja programa: apstrakcije, logičke analize problema, uspoređivanja, zaključivanja i uopćavanja. Na taj način polaznicima/polaznicama se omogućuje da budu stvaratelji/stvarateljice, a ne samo korisnici/korisnice različitih računalnih alata. Sve te vještine i znanja mogu im koristiti u rješavanju problema u drugim područjima i u svakodnevnom životu. Tako se za mlađi uzrast izvode programi SCRATCH-a i FMS LOGO-a, a za stariji PYTHON, C++ i C#.

Od samog početka provođenja informatičkih tečajeva postoji kontinuitet u pripremanju polaznika i polaznica za informatička natjecanja. Potvrda dobrog rada i kvalitetnih programa ogleda se u činjenici da polaznici i polaznice Doma mladih sudjeluju i postižu zapažene rezultate na školskim, županijskim i državnim natjecanjima te na Hrvatskom otvorenom natjecanju iz informatike i Hrvatskoj Logo Ligi.

VODITELJICA: Svetlana Mauhar-Jurković
MJESEČNA ČLANARINA: 150,00kn

5. – 8. r. OŠ / 1. – 4. r. SŠ

Videoradionica/filmska radionica namijenjena je filmoljupcima koji žele zaviriti u svijet filma, reportaža, skrivenih kamera, vijesti… Na radionicama polaznici i polaznice usvajanju znanja o vrstama filmova, kako snimati digitalnom kamerom, kadrirati, kako montirati film. Uz to pišu scenarije, knjige snimanja, režiraju filmove. Sa svojim projektima sudjeluju na državnoj reviji i ostalim festivalima, na kojima su, unatrag 15-ak godina koliko se radionice provode, polaznici i polaznice Doma mladih postigli značajne uspjehe.

Kroz program radionica, polaznici i polaznice steći će tehnička znanja o filmskoj tehnici i videotehnici, steći će znanja iz medijske kulture, razvijat će svoju inovativnost i kreativnost, njegovat će ljubav prema filmu i filmskoj umjetnosti i steći nova prijateljstva.

Radionice se održavaju jednom tjedno, dva školska sata.

VODITELJ: Josip Šarlija
MJESEČNA ČLANARINA: 100,00kn

5. – 8. r. OŠ

U osnovnoškolskom je obrazovanju robotika zastupljena nedostatnim brojem nastavnih sati. S obzirom na interes polaznika i polaznica, pokazuje se potreba za jačim i dubljim upoznavanjem, razumijevanjem i primjenjivanjem te moderne tehnike. Polaznici i polaznice radionica robotike stječu znanje o funkcioniranju robota i dodatne opreme, o njihovu konstruiranju, programiranju i uporabi. Neovisno o individualnom cilju pojedinca, generalni je cilj programa ostvarivanje polazne točke za usvajanje temeljnih načela softvera i hardvera. Stručnim vođenjem i poticanjem voditelj omogućava usavršavanje polaznika i polaznica u gradnji i programiranju kako osnovnih tako i naprednih robota. Obuhvaća minimalnu teoretsku pripremu i opsežan praktičan rad. Za izradu robota svakom je polazniku i polaznici osiguran komplet slagalica s mikrokontrolorima raznih proizvođača (na primjer, Lego, Fischertechnick, Velleman).

Tečaj je namijenjen učenicima i učenicama od 5. do 8. r. OŠ, a program se prilagođava predznanju polaznika i polaznica, njihovim interesima i mogućnostima. Predviđeno je trajanje od 70 školskih sati, tj. jednom tjedno dva školska sata kroz cijelu školsku godinu. Ukupan broj polaznika i polaznica ograničen je prostorom i opremom i iznosi maksimalno 10 po grupi.

VODITELJ: Marino Čikeš
MJESEČNA ČLANARINA: 150,00kn

5. – 8. r. OŠ

Elektronika se načelno dijeli na analognu i digitalnu elektroniku. Analogna elektronika dio je elektronike koja je u posljednjih nekoliko godina zanemarena naglim napredovanjem digitalnog. Sad već svi imaju poneku kompetenciju u digitalnoj elektronici i u programiranju, a sve je manje onih koji imaju kompetencije za analogno okruženje. Međutim, ne treba zaboraviti da svi podaci i kodovi, prije nego preuzmu digitalan oblik, jesu analogne prirode. Prije nego će biti pretvoreni u digitalne signale, moraju biti obrađeni, pojačani i dotjerani uz pomoć analognih tehnika. Cilj je programa približiti elektroniku polaznicima i polaznicama. Približiti se elektronici moguće je na više načina, no najbolji je zasigurno onaj neposrednim eksperimentiranjem, bez podataka koji se „moraju“ usvojiti, već samo rezultatima koji dolaze iz konstruktivne stvarnosti koja se pomalo rađa iz vlastitih djela. U tom je smislu ovaj program i zamišljen gdje će polaznici i polaznice pronaći nešto slično laboratoriju u kojem će moći ostvariti korisne projekte, ali i štošta naučiti o elektronici. Sve aktivnosti zasnovane su na inženjeringu. Tečaj započinje upoznavanjem osnovnih i poluvodičkih elemenata. Slijedi upoznavanje nekih osnovnih pasivnih i aktivnih sklopova. Nastavlja se s proučavanjem integriranih sklopova. U tijeku rada polaznici i polaznice nauče izrađivati tiskane pločice, nauče lemiti, nauče mjeriti te nauče koristiti se računalnim programima za crtanje, 3D modeliranje, simuliranje strujnih krugova i drugo.

Tečaj je namijenjen učenicima i učenicama od 5. do 8. r. OŠ, a program se prilagođava predznanju polaznika i polaznica, njihovim interesima i mogućnostima. Predviđeno je trajanje od 70 školskih sati, tj. jednom tjedno, dva školska sata. Ukupan broj polaznika i polaznica ograničen je prostorom i opremom i iznosi maksimalno 10 po grupi.

VODITELJ: Marino Čikeš
MJESEČNA ČLANARINA: 100,00kn

2. – 4. r. OŠ

Cilj programa mladih inovatora je stvaranje temelja i stjecanje uvida u neka tehnička zanimanja radi usmjeravanja polaznika i polaznica mlađeg uzrasta prema onom što bi ih najviše moglo zanimati. Program predviđa osnove strojarstva, elektrotehnike, automatizacije i graditeljstva. Tečaj započinje upoznavanjem strojnih dijelova i mehanizama. Slijedi upoznavanje s pneumatikom. Nastavlja se sa strujnim krugovima u elektrotehnici. Potom se izučavaju građevine i mostovi. Na kraju, grade se i programiraju automatizirani uređaji. Svaka navedena aktivnost pruža informacije i instrumente koji polaznike i polaznice potiču na razmišljanje dok grade. Tako, na primjer, za svaki problem postoji primjer rješenja popraćen videomaterijalom, uputama za gradnju, uputama za mjerenje.

Tečaj je namijenjen učenicima i učenicama od 2. do 4. r. OŠ, a program se prilagođava predznanju polaznika i polaznica, njihovim interesima i mogućnostima. Nadalje, organizacija programa je vrlo fleksibilna i u pogledu uvođenja novih tehnologija. Predviđeno je trajanje od 70 školskih sati, tj. jednom tjedno dva školska sata kroz cijelu školsku godinu. Ukupan broj polaznika i polaznica ograničen je prostorom i opremom i iznosi maksimalno 10 po grupi.

VODITELJ: Marino Čikeš
MJESEČNA ČLANARINA: 100,00kn

5. – 8. r. OŠ

Pojavom novih tehnologija obrade materijala poput 3D ispisa ukazuje se potreba za podučavanjem polaznika i polaznica u njihovu korištenju. 3D ispis je zapravo vrlo jednostavan način da se u kratkom vremenu izradi neki predmet koji prije toga treba osmisliti i nacrtati u određenom računalnom programu. Iako zvuči kao svemirska tehnologija, zapravo je vrlo jednostavan, a svoju je primjenu već pronašao u čitavom nizu područja, od medicine, preko automobilske industrije pa sve do umjetnosti i mode.

Tečaj je namijenjen učenicima i učenicama od 5. do 8. r. OŠ, a program se prilagođava predznanju polaznika i polaznica, ovisno o njihovim interesima i mogućnostima. Organizacija programa je vrlo fleksibilna i u pogledu uvođenja novih tehnoloških rješenja. Predviđeno je trajanje od 16 školskih sati, tj. jednom tjedno, dva školska sata kroz cijelu školsku godinu. Ukupan broj polaznika i polaznica ograničen je prostorom i opremom i iznosi maksimalno 10 po grupi.
Na kraju programa polaznici i polaznice savladat će 3D crtanje na računalu odgovarajućim CAD alatom, pretvoriti crtež u binarni kod korištenjem specijaliziranih programa za 3D ispise te će znati naštimati/ugoditi i pokrenuti 3D ispis.

VODITELJ: Marino Čikeš
MJESEČNA ČLANARINA: 150,00kn

6. – 8. r. OŠ

Dronovi su danas vrlo atraktivno područje za ljubitelje tehnologije, automatike i zračne fotografije. Međutim, letenje dronom slično je upravljanju avionom, a za to su potrebna razna znanja i licence. Postavlja se pitanje otkuda započeti, odnosno kako postati pilotom drona. Prvi je korak naučiti pilotirati na način da ne ugrozimo sebe i ljude oko sebe te da poštujemo sve zakonske regulative. Upravo je to cilj ovoga programa: upoznati polaznike i polaznice sa zakonima, naučiti ih pilotirati, ali i konstruirati dron. Stoga se započinje s upoznavanjem važećih zakonskih propisa za letenje dronovima. Nastavlja se sa simulacijom letenja na računalu. Gradnja drona započinje s Quadcopterom, potom slijedi gradnja Hexocoptera i na kraju se gradi Octocopter. Svi navedeni dronovi lakši su od 300 grama. Nakon gradnje slijedi programiranje i ugađanje. Na kraju slijedi letenje i takmičenje u izvođenju određenih zadataka.

Tečaj je namijenjen učenicima i učenicama od 5. do 8. r. OŠ, a program se prilagođava predznanju polaznika i polaznica, njihovim interesima i mogućnostima. Predviđeno je trajanje od 35 školskih sati, tj. jednom tjedno, dva školska sata. Ukupan broj polaznika i polaznica ograničen je prostorom i opremom i iznosi maksimalno 10 polaznika i polaznica po grupi.

VODITELJ: Marino Čikeš
MJESEČNA ČLANARINA: 150,00kn

Od 16. god.

Drone racing je sve popularniji sport gdje piloti nastoje izgraditi izuzetno brze i okretne letjelice, te se natječu uz pomoć kamere, svojih FPV naočala i stanice u posebno kontroliranim uvjetima. Dron je po definiciji autonomna letjelica upravljana predefiniranim planovima leta u softveru letjelice koristeći ugrađene senzore i GPS. Iako racing dronovi nisu autonomni, dron je postao masovno prihvaćeni izraz za sve letjelice bez pilota, bez obzira na daljinsko upravljanje i/ili autonomni let. FPV (First Person View) je pogled iz prvog lica gdje piloti nose naočale koje prikazuju videoprijenos u realnom vremenu s kamere na dronu kao da sjede u pilotskoj kabini letjelice. Kod FPV utrka dronova, piloti daljinskom kontrolom, FPV naočalama voze i preko 100 km/h, što je izuzetno uzbudljivo interaktivno iskustvo.

Dom mladih u suradnji s iskusnim drone racing pilotima, Markom Dragičevićem i Davorom Knezom, organizira školu drone-racinga. Škola se održava jednom tjedno, dva školska sata i to srijedom od 18.00 do 19.30 u prostorima Doma mladih. Škola traje 3 mjeseca – od veljače do kraja travnja. Škola je namijenjena svim zainteresiranim osobama starijim od 16 g.

Cilj radionice je popularizirati FPV utrke racing dronova u Hrvatskoj, omogućiti polaznicima i polaznicama da kroz praktičan rad sami slože dron i savladaju sve vezane tehnologije. Polaznici i polaznice bit će podijeljeni u male skupine i svaka grupa samostalno će uz mentorstvo voditelja sastaviti svoj dron. Nakon teorijskog uvoda, polaznici i polaznice će kroz rad na svom dronu savladati osnove elektronike, programirati, upravljati radiotehnologijom i videotehnologijom te na simulatoru učiti upravljati dronom.

VODITELJI: Marko Dragičević, Davor Knez
MJESEČNA ČLANARINA: 200,00kn

3. – 8. r. OŠ

Grupa modelara ima već dugu tradiciju u Domu mladih. Praktična ali i kreativna aktivnosti kroz koju se stječu osnovna znanja i vještine iz područja materijala, građevinarstva, strojarstva, elektrotehnike te drugih područja vezanih za tehniku. U pozitivnom i kreativnom ozračju radionice nastaju razne konstrukcije i modeli, a rad grupe može se ogledati i kroz natjecanja na kojima svake godine polaznice i polaznice radionica sudjeluju.

Radionice se održavaju jednom tjedno dva školska sata.

VODITELJICA: Dijana Malinić
MJESEČNA ČLANARINA: 100,00kn

5. – 8. r. OŠ

Znanstveni laboratorij zamišljen je kao mjesto na kojem polaznici i polaznice usvajaju osnovna znanja iz prirodoslovlja i razvijaju znanstveni način razmišljanja kroz zanimljiva predavanja, praktične zadatke i, ono najvažnije, kroz izvedbu pokusa iz biologije (mikroskopiranje, stanica, dijelovi stanica, funkcioniranje živčanog i imunološkog sustava…), fizike (optika, magnetizam, struja, tlakovi, gravitacija…) i kemije (atom, molekula, kemijska reakcija, kiselina, lužina…). Osnovni cilj radionice je polaznicima i polaznicama kroz eksperimente približiti, za tu dob, često apstraktne pojmove te im predočiti povezanost između pojedinih prirodnih znanosti na konkretnim primjerima.

Radionice se održavaju jednom tjedno, dva školska sata i to posebno za učenike i učenice 5. i 6.r.OŠ i posebno za učenike i učenice 7. i 8.r. OŠ.

VODITELJI: Sarah Visentin, Zvonko Miškić
MJESEČNA ČLANARINA: 150,00kn

4. – 8. r. OŠ

Astronomija je radionica gdje polaznici i polaznice usvajaju osnovna znanja o nastanku, razvoju i budućnosti Svemira. Upoznaju noćno nebo i legende o zviježđima. Bit će i uvod u astrofotografiju. Razvojem znanja prema želji polaznici i polaznice mogu sudjelovati i na natjecanjima za koje će izrađivati praktičan rad. Radionice će se održavati dva puta tjedno, dva školska sata.

VODITELJ: Zvonko Miškić
MJESEČNA ČLANARINA: 100,00 kn

KREATIVNO PODRUČJE

od 4. god.

Ri DANCE djeluje pri Domu mladih od 1997. godine kao plesna sekcija, a od 2004. godine prelazi u samostalnu plesnu udrugu Ri DANCE, koja i dalje uspješno surađuje s Domom mladih. Osnovni cilj udruge je razvoj plesa i plesne kulture te poticanje mašte i kreativnog stvaralaštva djece i mladih.
Rad plesne udruge baziran je na usvajanju plesnih ritmova standardnih plesova (engleski valcer, tango, bečki valcer, slowfox, quickstep) i latinskoameričkih plesova (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive), a njeguje se i klasika, suvremeni plesni izraz te show dance.

Plan i program rada plesne skupine prilagođen je djeci predškolskog i školskog uzrasta, a polaznici i polaznice su razvrstani u grupe ovisno o uzrastu, plesnim sposobnostima i svojem interesu. Stručan rad usmjeren je na savladavanje osnovnih figura navedenih plesova i njihovo tehničko usavršavanje te na uključivanje tih elemenata u određene plesne koreografije za prigodne nastupe, natjecanja i predstave. Plesne probe održavaju se 2 puta tjedno po 2 školska sata.

Svoj rad plesna udruga Ri DANCE redovito prezentira na brojnim nastupima: manifestacijama grada Rijeke, humanitarnim nastupima, godišnjim susretima hrvatskih plesnih ansambala u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, svečanom otvaranju Novigradskog proljeća, manifestaciji Ljeto na Gradini, plesnim natjecanjima, dječjim festivalima.

Plod plesne udruge su završne plesne produkcije u HKD-u na Sušaku na kojima sudjeluju svi članovi i članice udruge te prezentiraju svoj jednogodišnji rad. Produkcije su tematske, tj. obrađuju određene vrednote koje se tijekom godine na različitim vrstama radionica razrađuju i preoblikuju u pokret.
Polaznicima i polaznicama koji/koje žele svoje slobodno vrijeme ispuniti umjetnošću, istražujući svoje potencijale u stvaralačkom i izražajnom procesu daje se mogućnost uključiti se u različite plesne projekte. Kao rezultat toga nastali su brojni plesni performansi, plesne predstave i mjuzikli.

Zadatak udruge je učiniti da se polaznici i polaznice na plesnim radionicama druže, zabavljaju i plesno nadograđuju uz naglasak na odgojnu i kreativnu komponentu.

Sve informacije možete pronaći stranicama udruge www.ridance.hr.

VODITELJICA: Dolores Bugarin
MJESEČNA ČLANARINA: 230,00kn

5. – 8. r. OŠ / 1. – 4. r. SŠ

Kazališna radionica RKM „Kamov“ projekt je HNK Ivana pl. Zajca i Doma mladih, namijenjen prije svega djeci i mladima koji se žele u slobodno vrijeme kreativno izraziti u umjetničkom području izvedbenih umjetnosti (gluma, pjevanje, scenski pokret). Program nije usmjeren profesionalnoj izobrazbi polaznika i polaznica, nego prije svega učenju o kazalištu pod vodstvom stručnih i profesionalnih voditelja i voditeljica u okviru poznatih ustanova poput HNK Ivana pl. Zajca i Doma mladih. Polaznike i polaznice će se tijekom jedne sezone teoretski podučiti o brojnim kazališnim temama, kazališnoj tradiciji naših prostora, ali i dati osnove iz područja glume, pjevanja i scenskog pokreta što će u konačnici rezultirati završnom kazališnom izvedbom/predstavom (npr. mjuzikl) u HNK Ivana pl. Zajca. S polaznicima i polaznicima rade stručnjaci/stručnjakinje i profesionalni umjetnici/umjetnice, članovi/članice ansambla Opere, Hrvatske i Talijanske drame te Baleta HNK Ivana pl. Zajca.

Audicija za nove polaznike i polaznice održava se početkom školske godine, krajem mjeseca rujna. Za prijavu na audiciju potrebno je ispuniti online prijavnicu.

Za audiciju može se pripremiti neki monolog, recitacija, može se otpjevati neka pjesma ili nešto otplesati ako kandidat to želi. Na audiciju se može doći i bez pripreme. Obavezan je samo osmijeh na licu.

Kazalište mladih „Kamov“ održava se jednom tjedno 3 školska sata i to posebno za učenike i učenice osnovne škole i posebno za učenike i učenice srednje škole.

VODITELJ: Igor Vlajnić
MJESEČNA ČLANARINA: 200,00kn

1. – 8. r. OŠ / 1. – 4. r. SŠ

Dom mladih nudi glazbene tečajeve za nekoliko instrumenata: TEČAJ KLAVIRA, TEČAJ SINTESAJZERA I TEČAJ GITARE. Svaki polaznik i polaznica nekog od navedenih tečajeva može izabrati, kao nadopunu tečaju, i Teoriju glazbe (bez naknade).

Program svakog tečaja napravljen je prema programu osnovne glazbene škole koji se prilagođava potrebama svakog kandidata/kandidatkinje. Nastava se provodi individualno, dva puta tjedno po 30 min ili jednom tjedno 60 min. Zadaci i ciljevi nastave ovog izvanškolskog programa su u okviru osnovnog i općeg obrazovanja razviti u učenicima i učenicama interes i potrebu za izvođenje, odnosno slušanje vrijednih glazbenih ostvarenja te da se u granicama svojih mogućnosti djeca osposobe za samostalno muziciranje.

Polaznici i polaznice sudjeluju na mnogim priredbama nastupajući u svojim školama i za potrebe gradskih udruga. Dva puta godišnje, točnije prije božićnih blagdana i na kraju školske godine, priređuju se glazbene produkcije za roditelje, uzvanike/uzvanice i građanstvo u dvorani Filodrammatice i u plesnoj dvorani Doma mladih.

VODITELJ TEČAJA KLAVIRA I SINTESAJZERA: Cvetan Pelčić
VODITELJ TEČAJA GITARE: Sergio Kovačić
MJESEČNA ČLANARINA: 300,00kn

od 12. g. za djevojčice / od 15. g. za dječake

Satovi solo pjevanja su individualni satovi klasičnog i modernog pjevanja gdje se svakom polazniku i polaznici pristupa individualno prema njegovim/njezinim mogućnostima, ali i afinitetima. Program solo pjevanja uključuje upoznavanje s osnovnim alatima i tehnikama poput disanja, uvježbavanje različitih tehnika pjevanja, pravilno držanje, intonaciju, izgovor, izražavanje, interpretaciju, fokus.

Za upis potrebno je proći audiciju. Audiciji mogu pristupiti djevojčice od 12. g. i dječaci od 15. g. Satovi se održavaju jednom tjedno 1 šk. sat. Sati su individualni, a termin održavanja dogovara se s voditeljem.

VODITELJ: Cvetan Pelčić
MJESEČNA ČLANARINA: 300,00kn

1. – 8. r. OŠ / 1. – 4. r. SŠ

Glazbeni studio nudi nekoliko tečajeva za instrumente: TEČAJ BUBNJEVA, ELEKTRIČNE GITARE, BAS GITARE, ROCK AKUSTIČNE GITARE, SOLO PJEVANJE. Cilj je ove aktivnosti osposobiti polaznike i polaznice za sviranje u grupi i za nastupe uživo te ih naučiti slaganju glazbenih aranžmana modernih pjesama. Kroz organizirane nastupe po osnovnim školama mladim umjetnicima i umjetnicama pruža se dragocjeno iskustvo sviranja uživo.

Sati se održavaju individualno jednom tjedno jedan školski sat u terminu prema dogovoru s voditeljem.

VODITELJ: Zdravko Tomić
MJESEČNA ČLANARINA: 300,00kn

za sve polaznike i polaznice glazbenih tečajeva

Besplatni tečaj Teorije glazbe namijenjen je polaznicima i polaznicama glazbenih aktivnosti koji žele nadopuniti svoje znanje.

Cilj satova Teorije glazbe je omogućiti polaznicima i polaznicama da pored pohađanja tečaja instrumenta (klavir, sintesajzer, gitara, solo pjevanje, bubnjevi, električna gitara, bas gitara, rock akustična gitara) stekne određena dodatna znanja o glazbi koja će mu pomoći na određeni način zaokružiti i upotpuniti poznavanje tog umjetničkog područja. Ujedno će polaznik/polaznica kroz praksu dopuniti različita temeljna do tada stečena znanja i svoje poznavanje pojedinih pojmova i glazbenih izraza.

VODITELJ: Cvetan Pelčić
MJESEČNA ČLANARINA: bez mjesečne članarine

1. – 7. r. OŠ

Dječji zbor Kap djeluje pri udruzi PZM Josip Kaplan koja, osim uspješnog mješovitog i djevojačkog zbora, okuplja i djecu u dobi od 7 – 13 godina (1. – 7. r. OŠ). Repertoar zbora čine umjetničke, narodne i popularne skladbe za djecu, prilagođene uzrastu pjevača. Posebna pozornost posvećuje se vokalnoj tehnici, postavi glasa, tehnici disanja, muziciranju i čistom intoniranju. Zbor ima prilike sudjelovati na raznim susretima i smotrama zborova, državnim i međunarodnim natjecanjima. Probe se održavaju 2 puta tjedno po 60 minuta.  Pri početku i kraju svake školske godine, udruga organizira audiciju za nove članove i članice.

VODITELJICE: Nika Mančić, Alka Kavre Calcina, Doris Kovačić
MJESEČNA ČLANARINA: 150,00kn

od 7. do 11. g.

Likovna radionica „Mića rukotvornica“ namijenjena je djeci od 7. do 11. g. koja vole stvarati, izrađivati, šivati, crtati, slikati, eksperimentirati bojama i različitim tehnikama te, najvažnije od svega, dobro se zabaviti! Na radionici se potiču mašta i znatiželja te se uči kako iz ničega stvoriti svašta.

Radionica se održava jednom mjesečno, od 17.00 do 20.00 sati. Za svaku radionicu se organiziraju zasebane prijave. Sve informacije će biti pravovremeno objavljene na stranicama Doma mladih (pod novosti i pod upisi).

VODITELJICA: Marijana Vargić
CIJENA JEDNE RADIONICE: 50,00 kn

6.-8.r. OŠ

Tko su RInovatoRI?
RInovatoRI su mladi RI-ječki kreativci i kreativke koji/koje svoje poduzetničke ideje timski pretvaraju u stvarnost. Iako to nije nimalo lako, za mudre i bistre glave ovaj će program biti pravi izazov, a na tom putu susrest će se s mnogim pitanjima, dilemama i preprekama koje će uz puno zabave i interakcije savladati bez muke. RInovatoRI su ekipa koja će jednom mijenjati naš grad. Mogli bismo ih nazvati i gen-RI-jalcima.

Što rade RInovatoRI?
Naši RInovatoRI uče i proučavaju kako stvari stoje u biznisu i društvu, otkrivaju i rješavaju probleme, osmišljavaju i prezentiraju rješenja, a njihovi su prijedlozi jedinstveni i domišljati, kreirani po „out-of-the-box“ principu. To je pravi profil RInovatoRa – na inovativan način odgovaraju na problem, potrebu ili neki drugi zahtjev iz svijeta suvremenog poduzetništva.

Kako smo to konkretno zamislili? Ne, neće sjediti uz priručnik za mlade poduzetnike i učiti definicije… RInovatoRe uvodimo u svijet poduzetništva i biznisa kroz igru, zabavu i praktične primjere, kroz interakciju, zdravu raspravu i brainstorming… Bit će tu posjeta nekim uspješnim riječkim tvrtkama, kako bi iz prve ruke saznali što se tamo točno radi i kako se stvara vrijednost. Računamo da ćemo riješiti i neki njihov konkretni problem, jer tako se najbolje trenira i uči – na stvarnom primjeru!

Nadalje, k nama će dolaziti poduzetnici/poduzetnice i stručnjaci/stručnjakinje kako bi nam neposredno prenijeli svoja dobra i loša iskustva. Što je važno kod razvoja poslovne ideje? Što se ne smije zanemariti? Koje su ključne pogreške? O čemu sve poduzetnik mora misliti? O čemu ne mora, ako neće?
Eh, da, ići ćemo i na izlet. Negdje izvan Rijeke, na vrlo zanimljivo mjesto, gdje ćemo se a) dobro zabaviti i b) vidjeti i naučiti nešto novo. Oboje će nam pomoći u razvoju poduzetničkih vještina i načina razmišljanja.

I na kraju – RinovatoRI će osmisliti svoju poslovnu ideju, svoj prvi start-up projekt, i možda svoj prvi pravi poslovni pothvat. Radit će na njemu iz svih perspektiva, dorađivati ga i usavršavati, a pred kraj programa dotjerati, uglancati i – predstaviti ga na velikoj završnici programa.

Što još morate znati o redovnom programu RInovatoRI?
Program se odvija jednom tjedno tijekom školske godine, radnim danom poslijepodne, u trajanju od dva školska sata. Mjesto održavanja je Dom mladih Rijeka, a program počinje 15. listopada 2018.

Prijaviti se mogu učenici šestih, sedmih i osmih razreda osnovnih škola.
Informacije: info@dom-mladih.hr

VODITELJICA: Josipa Andrušić
MJESEČNA ČLANARINA: 100,00kn

Vikend-škola i ljetna škola
Jednom godišnje, na proljeće, organizira se vikend-škola RInovatoRa u planinarskom domu Stara Sušica. Za razliku od redovnog programa, vikend-škola posvećena je određenoj temi, koja je u pravilu aktualna, zanimljiva i interdisciplinarna, što znači da zadire u druga stručna područja, na primjer STEM. U ovaj se program mogu uključiti i oni učenici i učenice šestih i sedmih razreda koji ne pohađaju redovni program.
Ljetna škola za mlade poduzetnike odvija se u lipnju i srpnju, nakon završetka nastave u Domu mladih i traje tri tjedna, unutar kojih polaznici i polaznice osmišljavaju i kreiraju svoj start-up projekt. Kao i kod vikend-škole, i ovdje se u program mogu uključiti i učenici i učenice šestih, sedmih i osmih razreda koji nisu polaznici redovnog programa.

Koje su koristi programa RInovatoRI?
Program RInovatoRI u svim izvedbenim pravcima (redovni program, vikend-škola i ljetna škola) služi razvoju i poticanju poduzetničkih vještina i kompetencija kod učenica i učenika viših razreda osnovnih škola. Pored osnovnih pojmova i procesa iz područja poduzetništva, RInovatoRI naročiti naglasak stavljaju na razvoj sljedećih kvaliteta:

  • samostalnost i odgovornost,
  • samopouzdanje i svijest o vlastitim prednostima i talentima,
  • kreativnost i sposobnost da prepoznaju prilike,
  • spremnost da preuzimaju rizik i prihvate neuspjeh,
  • samokontrolu,
  • toleranciju,
  • suradnju i dijeljenje – rad u timu.

Program RInovatoRI pokreću, realiziraju i sufinanciraju Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Dom mladih Rijeka.

4. – 6. g. i 1. – 4. OŠ

Centar za poticanje darovitosti  osnovan je 1997.g. , a pri Domu mladih djeluje od šk.g.2018./2019. Centar organizira radionice za djecu predškolske i rane školske dobi. Radionice pokrivaju raznolika područja: od upoznavanja sa strateškim društvenim igrama, traženja kreativnih rješenja za ponuđene probleme do poticanja razvoja početnog znanstvenog promišljanja u djece i dr. Radionice su stručno vođene od strane članova Centra (odgajatelji, učitelji, pedagozi, psiholozi)  uz pomoć studenata-volontera, a održavaju se jednom tjedno, dva školska sata.

Centar organizira i savjetovalište za roditelje (individualne, tematske radionice i sl.). Detaljnije informacije zainteresirani roditelji mogu dobiti na centarzadarovite@czpd.hr i na 091/591-0223.

VODITELJICE: Kristina Lalić, Jasna Borbelj Čeko, Antonija Ćurić
MJESEČNA ČLANARINA: 250,00kn

AKTIVNOSTI ZA ŠKOLE I VRTIĆE

1. r. OŠ

Program „Prvi koraci u prometu“ osmislili su djelatnici Doma mladih i provodi se već 15-ak godina u osnovnim školama grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Cilj programa je usvajanje osnovnih znanja o prometu, kretanju učenika i učenica od kuće do škole te razvijanje prometne kulture. Važno je napomenuti da je ova akcija preventivnog karaktera i da doprinosi većoj sigurnosti djece u prometu. Godišnje kroz program prođe oko 2500 učenika i učenica prvih razreda, tj. obuhvate se svi 1. r. OŠ s područja grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Program je zamišljen u formi jednodnevne nastave u kojoj učenici i učenice stječu teorijska i praktična znanja. Za učenike i učenice s područja grada Rijeke program se provodi u Domu mladih, dok se za učenike i učenice Primorsko-goranske županije održava u matičnim školama. U radu s djecom primjenjuju se suvremene metode rada – metode demonstracije putem projekcije i crtanog filma, metode stvaralaštva i, one najvažnije, metode praktičnog rada i metode igara. U realizaciji programa koriste se suvremeno opremljeni poligon, bicikli, pokretni semafor, LCD projektor i prijenosno računalo. Svu opremu osigurava Dom mladih. Dom mladih na Prvim koracima usko surađuje s PU-PGŽ-om, županijskim savjetom za sigurnost prometa na cestama PGŽ-a, Odjelom gradske uprave za sport i tehničku kulturu i s Upravnim odjelom za školstvo i društvene djelatnosti.

VODITELJ: Josip Šarlija

1. – 4. r. OŠ

Dom mladih u suradnji sa školama grada Rijeke organizira rekreativnu vožnju biciklom, koja obuhvaća sadržaje iz područja prometnih propisa i sigurnosnih pravila, prometne kulture i prometnog odgoja kroz koje učenici i učenice usvajaju vještine upravljanja biciklom i postupno vježbaju, savladavaju i stječu dodatne praktične vještine u vožnji biciklom u kontroliranim uvjetima na prometnom poligonu Doma mladih.

VODITELJ: Josip Kovačić

4. – 5. r. OŠ

Više od četrdeset godina Autoklub „Rijeka“ u suradnji s prometnom policijom, osnovnim školama i Domom mladih organizira natjecanje učenika i učenica iz poznavanja prometnih propisa i sigurnosnih pravila (teoretski dio), te upravljanja biciklom na vježbalištu (praktični dio). Natjecanje učenika i učenica u dobi od 9 do 12 godina određeno je Pravilnikom o provedbi natjecanja „Sigurno u prometu” Hrvatskog autokluba, koji je usklađen s europskim pravilima natjecanja AIT FIA klubova.

Dom mladih u suradnji s mentorima i mentoricama iz OŠ provodi pripremu natjecatelja i natjecateljica za spomenuto natjecanje.

VODITELJ: Marino Čikeš

od 12. god.

Godine 2001. započeo je projekt kojim je inicirano sustavno osnivanje školskih prometnih jedinica u svim osnovnim školama na području Primorsko-goranske županije. Članovi i članice školskih prometnih jedinica obučavaju se kako bi bili sposobni/bile sposobne upravljati prometom pješačkog prijelaza koji se nalazi u blizini osnovne škole.

Program ŠKOLSKE PROMETNE JEDINICE izvodi se trajanju od 25 školskih sati, od čega 20 sati usvajanja znanja prometne kulture – poznavanja prometnih pravila, i 5 sati praktičnog dijela upravljanja prometom na pješačkom prijelazu. Da bi učenik i/ili učenica postao/postala članom/članicom školske prometne jedinice mora navršiti 12 godina, posjedovati suglasnost roditelja za obavljanje ove aktivnosti. Pri realizaciji programa važno je istaknuti učitelja/učiteljice voditelja/voditeljic prometne grupe u osnovnoj školi bez čije se uključenosti ne bi moglo uspješno provesti program. Također, od velike važnosti je uključenost prometnog/prometne policajca/policajke, posebice na praktičnom dijelu. Ciljana skupina za uspješnost programa su učenici i učenice 5. i 6. r. OŠ, a grupe broje 10 do 15 članova i članica. Provjera uspješno završenog programa je polaganje pismenog ispita, nakon čega se demonstrira vještina upravljanja prometa na pješačkom prijelazu u prisustvu triju članova ispitne komisije. Po završetku ispita učenici i učenice dobivaju iskaznicu člana školske prometne jedinice koja im se svečano uruči u Domu mladih.

VODITELJ: Josip Šarlija

U suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje pokrenut je program Sigurni koraci u prometu. Program uključuje prometnu edukaciju djece s posebnim potrebama. Kroz cijelu školsku godinu korisnici i korisnice Centra, raspoređeni u nekoliko grupa, dolaze jednom mjesečno u Dom mladih na edukaciju, gdje kroz simulaciju stvarnih prometnih situacija, ali u sigurnom okruženju, uvježbavaju kretanje u prometu.

VODITELJ: Josip Kovačić

Dom mladih je u školskoj godini 2017./2018. krenuo u realizaciju projekta edukativnih radionica audiovizualnog stvaralaštva za učenike i učenice te mentore i mentorice iz OŠ grada Rijeke i riječkog prstena VIDEOSVAŠTARNICA.

Osnovni cilj Videosvaštarnice je promicanje audiovizualnog stvaralaštva u OŠ grada Rijeke i riječkog prstena s naglaskom na edukaciju mentora/mentorica i zainteresiranih učenika/učenica OŠ. Dom mladih je uspostavio suradnju s 4 osnovne škole, 3 s područja grada Rijeke – OŠ BRAJDA, OŠ SRDOČI, OŠ SE DOLAC i s jednom iz riječkog prstena – OŠ KOSTRENA. Svaka škola oformila je filmsku grupu koju čine učenici/učenice od 5. do 8. r. OŠ i jedan mentor/mentorica iz škole. U školskoj godini 2017./2018. Videosvaštarnica okupila je 44 polaznika i polaznica.

Kroz radionice koje se održavaju jednom tjedno 2 školska sata, polaznici i polaznice filmske grupe usvajaju osnovna znanja i pojmove o filmu, tehnici i metodama nastajanja filma, razvijaju sposobnost pamćenja, uočavaju procese te se kreativno izražavaju. Mentor Doma mladih, prof. Josip Šarlija, dugogodišnji zaposlenik Doma mladih i voditelj filmske sekcije Doma mladih, zadužen je za provedbu i superviziju programa. Dio programa provodi se u osnovnoj školi, dio u Domu mladih i na terenu ovisno o potrebama videoprojekta na kojem učenici/učenice rade.

Projekt se nastavlja provoditi i u školskoj godini 2018./2019., te ga financijski podržava Hrvatski audiovizualni centar.

VODITELJ: Josip Šarlija

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, djeca do 14. godine starosti ne smiju samostalno upravljati biciklom u prometu ako ne posjeduju potvrdu o osposobljenosti za upravljanje biciklom.

Biciklistička škola provodi program osposobljavanja za upravljanje biciklom koji je donijelo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta na temelju članka 215. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i članka 27. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Program obuhvaća sadržaje iz područja prometnih propisa i sigurnosnih pravila, prometne kulture i prometnog odgoja kroz koje polaznici i polaznice uz teoretska znanja usvajaju i vještine upravljanja biciklom i postupno vježbaju, savladavaju i stječu dodatne praktične vještine u vožnji biciklom u kontroliranim uvjetima. Nakon programa, redoviti polaznici i polaznice škole stječu uvjet za polaganje biciklističkog ispita.

Biciklistička škola organizira se početkom školske godine u suradnji sa osnovnim školama s područja grada Rijeke i riječkog prstena.

VODITELJ: Josip Kovačić