AKTIVNOSTI

U Domu mladih provodi se 10 radionica iz STEM područja (science- znanost, technology- tehnologija, engineering- inženjerstvo, mathematics- matematika) te 11 kreativnih radionica. Svaka je radionica posebna i originalna. Sve imaju isti cilj – omogućiti polaznicima i polaznicama istraživati svoje interese, razvijati svoje potencijale, potiče ih se na stvaralaštvo i kreativnost i sve to kroz zabavu i veselo druženje!

Putem ove poveznice možete preuzeti raspored aktivnosti za 2022./2023. (vrijedi do 20.rujna 2022.). Odabirom određene aktivnosti u nastavku možete pročitati više informacija o svakoj aktivnosti.

Aktivnosti za škole i vrtiće se održavaju u dogovoru s učiteljicama i učiteljima iz osnovnih škola i odgojiteljicama i odgojiteljima iz dječjih vrtića.

Dom mladih intenzivno radi na projektima i programima namijenjenim potencijalno darovitoj djeci. Trenutno su aktualna dva projekta Grada Rijeke u koje je Dom mladih uključen – Edukacija učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova Grada Rijeke za izgradnju kapaciteta za identifikaciju i rad s darovitim učenicima u organizaciji Međunarodnog centra za inovacije u edukaciji iz Ulma, te pilot projekt Igram se, istražujem, spoznajem, čiji je nositelj Dom mladih. Dom mladih, uz financijsku podršku Primorsko-goranske županije, već treću godinu za redom, provodi projekt „Jačanje kapaciteta Doma mladih u pružanju podrške darovitoj djeci u programima tehničke kulture – KANDELA“.

STEM PODRUČJE

1. – 8. r. OŠ / 1. – 4. r. SŠ

U Domu mladih, satovi informatike provode se u malim skupinama, s individualnim i mentorskim pristupom svakom polazniku i polaznici. Polaznici i polaznice na satove dolaze jednom tjedno dva školska sata. Na taj način postiže se veća kvaliteta usvajanja, proširivanja i produbljivanja informatičkih znanja. Polaznici i polaznice dobivaju temelje informatičke pismenosti, stječu vještine u korištenju aplikacijskog softvera te otkrivaju svoje sklonosti i talente u programiranju. Učenicima i učenicama su ponuđeni različiti programi, od temeljnog informatičkog opismenjavanja kroz sadržaje vezane za operacijske i aplikacijske programe (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, osnove interneta), upoznavanje i korištenje programa za izradu animacija (Flash) i obradu fotografije (Photoshop), a poseban značaj pridaje se razvijanju apstraktnog načina razmišljanja učenjem programskih jezika. Rješavanjem problema i programiranjem polaznici i polaznice razvijaju logičko i matematičko razmišljanje i usvajaju tehnike rješavanja programa: apstrakcije, logičke analize problema, uspoređivanja, zaključivanja i uopćavanja. Na taj način polaznicima/polaznicama se omogućuje da budu stvaratelji/stvarateljice, a ne samo korisnici/korisnice različitih računalnih alata. Sve te vještine i znanja mogu im koristiti u rješavanju problema u drugim područjima i u svakodnevnom životu. Tako se za mlađi uzrast izvode programi SCRATCH-a i FMS LOGO-a, a za stariji PYTHON, C++ i C#.

Od samog početka provođenja informatičkih tečajeva postoji kontinuitet u pripremanju polaznika i polaznica za informatička natjecanja. Potvrda dobrog rada i kvalitetnih programa ogleda se u činjenici da polaznici i polaznice Doma mladih sudjeluju i postižu zapažene rezultate na školskim, županijskim i državnim natjecanjima te na Hrvatskom otvorenom natjecanju iz informatike i Hrvatskoj Logo Ligi.

VODITELJICA: Svetlana Mauhar-Jurković
MJESEČNA ČLANARINA: 150,00kn

5. – 8. r. OŠ / 1. – 4. r. SŠ

Videoradionica/filmska radionica namijenjena je filmoljupcima koji žele zaviriti u svijet filma, reportaža, skrivenih kamera, vijesti… Na radionicama polaznici i polaznice usvajanju znanja o vrstama filmova, kako snimati digitalnom kamerom, kadrirati, kako montirati film. Uz to pišu scenarije, knjige snimanja, režiraju filmove. Sa svojim projektima sudjeluju na državnoj reviji i ostalim festivalima, na kojima su, unatrag 15-ak godina koliko se radionice provode, polaznici i polaznice Doma mladih postigli značajne uspjehe.

Kroz program radionica, polaznici i polaznice steći će tehnička znanja o filmskoj tehnici i videotehnici, steći će znanja iz medijske kulture, razvijat će svoju inovativnost i kreativnost, njegovat će ljubav prema filmu i filmskoj umjetnosti i steći nova prijateljstva.

Radionice se održavaju jednom tjedno, dva školska sata.

VODITELJ: Josip Šarlija
MJESEČNA ČLANARINA: 100,00kn

5. – 8. r. OŠ

U osnovnoškolskom je obrazovanju robotika zastupljena nedostatnim brojem nastavnih sati. S obzirom na interes polaznika i polaznica, pokazuje se potreba za jačim i dubljim upoznavanjem, razumijevanjem i primjenjivanjem te moderne tehnike. Polaznici i polaznice radionica robotike stječu znanje o funkcioniranju robota i dodatne opreme, o njihovu konstruiranju, programiranju i uporabi. Neovisno o individualnom cilju pojedinca, generalni je cilj programa ostvarivanje polazne točke za usvajanje temeljnih načela softvera i hardvera. Stručnim vođenjem i poticanjem voditelj omogućava usavršavanje polaznika i polaznica u gradnji i programiranju kako osnovnih tako i naprednih robota. Obuhvaća minimalnu teoretsku pripremu i opsežan praktičan rad. Za izradu robota svakom je polazniku i polaznici osiguran komplet slagalica s mikrokontrolorima raznih proizvođača (na primjer, Lego, Fischertechnick, Velleman).

Tečaj je namijenjen učenicima i učenicama od 5. do 8. r. OŠ, a program se prilagođava predznanju polaznika i polaznica, njihovim interesima i mogućnostima. Predviđeno je trajanje od 70 školskih sati, tj. jednom tjedno dva školska sata kroz cijelu školsku godinu. Ukupan broj polaznika i polaznica ograničen je prostorom i opremom i iznosi maksimalno 10 po grupi.

VODITELJ: Marino Čikeš
MJESEČNA ČLANARINA: 150,00kn

5. – 8. r. OŠ

Elektronika se načelno dijeli na analognu i digitalnu elektroniku. Analogna elektronika dio je elektronike koja je u posljednjih nekoliko godina zanemarena naglim napredovanjem digitalnog. Sad već svi imaju poneku kompetenciju u digitalnoj elektronici i u programiranju, a sve je manje onih koji imaju kompetencije za analogno okruženje. Međutim, ne treba zaboraviti da svi podaci i kodovi, prije nego preuzmu digitalan oblik, jesu analogne prirode. Prije nego će biti pretvoreni u digitalne signale, moraju biti obrađeni, pojačani i dotjerani uz pomoć analognih tehnika. Cilj je programa približiti elektroniku polaznicima i polaznicama. Približiti se elektronici moguće je na više načina, no najbolji je zasigurno onaj neposrednim eksperimentiranjem, bez podataka koji se „moraju“ usvojiti, već samo rezultatima koji dolaze iz konstruktivne stvarnosti koja se pomalo rađa iz vlastitih djela. U tom je smislu ovaj program i zamišljen gdje će polaznici i polaznice pronaći nešto slično laboratoriju u kojem će moći ostvariti korisne projekte, ali i štošta naučiti o elektronici. Sve aktivnosti zasnovane su na inženjeringu. Tečaj započinje upoznavanjem osnovnih i poluvodičkih elemenata. Slijedi upoznavanje nekih osnovnih pasivnih i aktivnih sklopova. Nastavlja se s proučavanjem integriranih sklopova. U tijeku rada polaznici i polaznice nauče izrađivati tiskane pločice, nauče lemiti, nauče mjeriti te nauče koristiti se računalnim programima za crtanje, 3D modeliranje, simuliranje strujnih krugova i drugo.

Tečaj je namijenjen učenicima i učenicama od 5. do 8. r. OŠ, a program se prilagođava predznanju polaznika i polaznica, njihovim interesima i mogućnostima. Predviđeno je trajanje od 70 školskih sati, tj. jednom tjedno, dva školska sata. Ukupan broj polaznika i polaznica ograničen je prostorom i opremom i iznosi maksimalno 10 po grupi.

VODITELJ: Marino Čikeš
MJESEČNA ČLANARINA: 100,00kn

2. – 4. r. OŠ

Cilj programa mladih inovatora je stvaranje temelja i stjecanje uvida u neka tehnička zanimanja radi usmjeravanja polaznika i polaznica mlađeg uzrasta prema onom što bi ih najviše moglo zanimati. Program predviđa osnove strojarstva, elektrotehnike, automatizacije i graditeljstva. Tečaj započinje upoznavanjem strojnih dijelova i mehanizama. Slijedi upoznavanje s pneumatikom. Nastavlja se sa strujnim krugovima u elektrotehnici. Potom se izučavaju građevine i mostovi. Na kraju, grade se i programiraju automatizirani uređaji. Svaka navedena aktivnost pruža informacije i instrumente koji polaznike i polaznice potiču na razmišljanje dok grade. Tako, na primjer, za svaki problem postoji primjer rješenja popraćen videomaterijalom, uputama za gradnju, uputama za mjerenje.

Tečaj je namijenjen učenicima i učenicama od 2. do 4. r. OŠ, a program se prilagođava predznanju polaznika i polaznica, njihovim interesima i mogućnostima. Nadalje, organizacija programa je vrlo fleksibilna i u pogledu uvođenja novih tehnologija. Predviđeno je trajanje od 70 školskih sati, tj. jednom tjedno dva školska sata kroz cijelu školsku godinu. Ukupan broj polaznika i polaznica ograničen je prostorom i opremom i iznosi maksimalno 10 po grupi.

VODITELJ: Marino Čikeš
MJESEČNA ČLANARINA: 100,00kn

5. – 8. r. OŠ

Pojavom novih tehnologija obrade materijala poput 3D ispisa ukazuje se potreba za podučavanjem polaznika i polaznica u njihovu korištenju. 3D ispis je zapravo vrlo jednostavan način da se u kratkom vremenu izradi neki predmet koji prije toga treba osmisliti i nacrtati u određenom računalnom programu. Iako zvuči kao svemirska tehnologija, zapravo je vrlo jednostavan, a svoju je primjenu već pronašao u čitavom nizu područja, od medicine, preko automobilske industrije pa sve do umjetnosti i mode.

Tečaj je namijenjen učenicima i učenicama od 5. do 8. r. OŠ, a program se prilagođava predznanju polaznika i polaznica, ovisno o njihovim interesima i mogućnostima. Organizacija programa je vrlo fleksibilna i u pogledu uvođenja novih tehnoloških rješenja. Program se provodi kao tečaj u trajanju od mjesec dana tj. 8 školskih sati, jednom tjedno dva školska sata. Svaki mjesec formira se nova grupa polaznika. Ukupan broj polaznika i polaznica ograničen je prostorom i opremom i iznosi maksimalno 10 po grupi.

Na kraju programa polaznici i polaznice savladat će 3D crtanje na računalu odgovarajućim CAD alatom, pretvoriti crtež u binarni kod korištenjem specijaliziranih programa za 3D ispise te će znati naštimati/ugoditi i pokrenuti 3D ispis.

VODITELJ: Marino Čikeš
MJESEČNA ČLANARINA: 100,00kn

6. – 8. r. OŠ

Dronovi su danas vrlo atraktivno područje za ljubitelje tehnologije, automatike i zračne fotografije. Međutim, letenje dronom slično je upravljanju avionom, a za to su potrebna razna znanja i licence. Postavlja se pitanje otkuda započeti, odnosno kako postati pilotom drona. Prvi je korak naučiti pilotirati na način da ne ugrozimo sebe i ljude oko sebe te da poštujemo sve zakonske regulative. Upravo je to cilj ovoga programa: upoznati polaznike i polaznice sa zakonima, naučiti ih pilotirati, ali i konstruirati dron. Stoga se započinje s upoznavanjem važećih zakonskih propisa za letenje dronovima. Nastavlja se sa simulacijom letenja na računalu. Gradnja drona započinje s Quadcopterom, potom slijedi gradnja Hexocoptera i na kraju se gradi Octocopter. Svi navedeni dronovi lakši su od 300 grama. Nakon gradnje slijedi programiranje i ugađanje. Na kraju slijedi letenje i takmičenje u izvođenju određenih zadataka.

Tečaj je namijenjen učenicima i učenicama od 5. do 8. r. OŠ, a program se prilagođava predznanju polaznika i polaznica, njihovim interesima i mogućnostima. Tečaj u trajanju od dva mjeseca tj. 16 školskih sati namijenjen je učenicima i učenicama od 5. do 8. r. OŠ, a provodi se jednom tjedno dva školska sata. Program se prilagođava predznanju polaznika i polaznica, njihovim interesima i mogućnostima. Svaka dva mjeseca formira se nova grupa polaznika. Ukupan broj polaznika i polaznica ograničen je prostorom i opremom i iznosi maksimalno 10 polaznika i polaznica po grupi.

VODITELJ: Marino Čikeš
MJESEČNA ČLANARINA: 150,00kn

3. – 8. r. OŠ

Grupa modelara ima već dugu tradiciju u Domu mladih. Praktična ali i kreativna aktivnosti kroz koju se stječu osnovna znanja i vještine iz područja materijala, građevinarstva, strojarstva, elektrotehnike te drugih područja vezanih za tehniku. U pozitivnom i kreativnom ozračju radionice nastaju razne konstrukcije i modeli, a rad grupe može se ogledati i kroz natjecanja na kojima svake godine polaznice i polaznice radionica sudjeluju.

Radionice se održavaju jednom tjedno dva školska sata.

VODITELJICA: Lorena Kovač
MJESEČNA ČLANARINA: 100,00kn

5. – 8. r. OŠ

Znanstveni laboratorij zamišljen je kao mjesto na kojem polaznici i polaznice usvajaju osnovna znanja iz prirodoslovlja i razvijaju znanstveni način razmišljanja kroz zanimljiva predavanja, praktične zadatke i, ono najvažnije, kroz izvedbu pokusa iz biologije (mikroskopiranje, stanica, dijelovi stanica, funkcioniranje živčanog i imunološkog sustava…), fizike (optika, magnetizam, struja, tlakovi, gravitacija…) i kemije (atom, molekula, kemijska reakcija, kiselina, lužina…). Osnovni cilj radionice je polaznicima i polaznicama kroz eksperimente približiti, za tu dob, često apstraktne pojmove te im predočiti povezanost između pojedinih prirodnih znanosti na konkretnim primjerima.

Radionice su namijenjene učenicima od 5. do 8. razreda OŠ koji iskazuju poseban interes za znanstvene teme. Prednost upisa imaju polaznici Male škole prirodoslovlja, projekta Prirodoslovnog muzeja Rijeka, namijenjenog darovitim i visoko motiviranim učenicima 4.r. OŠ.

Radionice se održavaju jednom tjedno, dva školska sata i to posebno za učenike i učenice 5. i 6.r.OŠ i posebno za učenike i učenice 7. i 8.r. OŠ.

VODITELJICE: Sarah Visentin i Matea Turalija
MJESEČNA ČLANARINA: 150,00kn

5. – 8. r. OŠ

Radio ŠTA DA?! radionica je koja okuplja učenike i učenice od 5.do 6. razreda OŠ koji se žele okušati u radio stvaralaštvu. Polaznici i polaznice radionica naučit će sve o uređivanju radio emisija, režiji, produkciji, puštat će glazbu, intervjuirat će zanimljive goste…. Kao prava radio postaja, tako i Radio ŠTA DA?! Imat će svoje urednike emisija, voditelje, glazbene urednike i tehničare. Na ovaj način polaznici i polaznice steći će uvid u rad i produkciju radio postaje.

Satovi se održavaju jednom tjedno jedan školski sat.

VODITELJ: Zdravko Tomić
MJESEČNA ČLANARINA: 150,00 kn

KREATIVNO PODRUČJE

od 4. god.

Ri DANCE djeluje pri Domu mladih od 1997. godine kao plesna sekcija, a od 2004. godine prelazi u samostalnu plesnu udrugu Ri DANCE, koja i dalje uspješno surađuje s Domom mladih. Osnovni cilj udruge je razvoj plesa i plesne kulture te poticanje mašte i kreativnog stvaralaštva djece i mladih.
Rad plesne udruge baziran je na usvajanju plesnih ritmova standardnih plesova (engleski valcer, tango, bečki valcer, slowfox, quickstep) i latinskoameričkih plesova (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive), a njeguje se i klasika, suvremeni plesni izraz te show dance.

Plan i program rada plesne skupine prilagođen je djeci predškolskog i školskog uzrasta, a polaznici i polaznice su razvrstani u grupe ovisno o uzrastu, plesnim sposobnostima i svojem interesu. Stručan rad usmjeren je na savladavanje osnovnih figura navedenih plesova i njihovo tehničko usavršavanje te na uključivanje tih elemenata u određene plesne koreografije za prigodne nastupe, natjecanja i predstave. Plesne probe održavaju se 2 puta tjedno po 2 školska sata.

Svoj rad plesna udruga Ri DANCE redovito prezentira na brojnim nastupima: manifestacijama grada Rijeke, humanitarnim nastupima, godišnjim susretima hrvatskih plesnih ansambala u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, svečanom otvaranju Novigradskog proljeća, manifestaciji Ljeto na Gradini, plesnim natjecanjima, dječjim festivalima.

Plod plesne udruge su završne plesne produkcije u HKD-u na Sušaku na kojima sudjeluju svi članovi i članice udruge te prezentiraju svoj jednogodišnji rad. Produkcije su tematske, tj. obrađuju određene vrednote koje se tijekom godine na različitim vrstama radionica razrađuju i preoblikuju u pokret.
Polaznicima i polaznicama koji/koje žele svoje slobodno vrijeme ispuniti umjetnošću, istražujući svoje potencijale u stvaralačkom i izražajnom procesu daje se mogućnost uključiti se u različite plesne projekte. Kao rezultat toga nastali su brojni plesni performansi, plesne predstave i mjuzikli.

Zadatak udruge je učiniti da se polaznici i polaznice na plesnim radionicama druže, zabavljaju i plesno nadograđuju uz naglasak na odgojnu i kreativnu komponentu.

Sve informacije možete pronaći stranicama udruge www.ridance.hr.

VODITELJICA: Dolores Bugarin
MJESEČNA ČLANARINA: 230,00kn

1. – 8. r. OŠ / 1. – 4. r. SŠ

Dom mladih nudi glazbene tečajeve za nekoliko instrumenata: TEČAJ KLAVIRA, TEČAJ SINTESAJZERA I TEČAJ GITARE. Svaki polaznik i polaznica nekog od navedenih tečajeva može izabrati, kao nadopunu tečaju, i Teoriju glazbe (bez naknade).

Program svakog tečaja napravljen je prema programu osnovne glazbene škole koji se prilagođava potrebama svakog kandidata/kandidatkinje. Nastava se provodi individualno, dva puta tjedno po 30 min ili jednom tjedno 60 min. Zadaci i ciljevi nastave ovog izvanškolskog programa su u okviru osnovnog i općeg obrazovanja razviti u učenicima i učenicama interes i potrebu za izvođenje, odnosno slušanje vrijednih glazbenih ostvarenja te da se u granicama svojih mogućnosti djeca osposobe za samostalno muziciranje.

Polaznici i polaznice sudjeluju na mnogim priredbama nastupajući u svojim školama i za potrebe gradskih udruga. Dva puta godišnje, točnije prije božićnih blagdana i na kraju školske godine, priređuju se glazbene produkcije za roditelje, uzvanike/uzvanice i građanstvo u dvorani Filodrammatice i u plesnoj dvorani Doma mladih.

VODITELJ TEČAJA KLAVIRA I SINTESAJZERA: Cvetan Pelčić
VODITELJ TEČAJA GITARE: Sergio Kovačić
MJESEČNA ČLANARINA: 300,00kn

od 12. g. za djevojčice / od 15. g. za dječake

Satovi solo pjevanja su individualni satovi klasičnog i modernog pjevanja gdje se svakom polazniku i polaznici pristupa individualno prema njegovim/njezinim mogućnostima, ali i afinitetima. Program solo pjevanja uključuje upoznavanje s osnovnim alatima i tehnikama poput disanja, uvježbavanje različitih tehnika pjevanja, pravilno držanje, intonaciju, izgovor, izražavanje, interpretaciju, fokus.

Za upis potrebno je proći audiciju. Audiciji mogu pristupiti djevojčice od 12. g. i dječaci od 15. g. Satovi se održavaju jednom tjedno 1 šk. sat. Sati su individualni, a termin održavanja dogovara se s voditeljem.

VODITELJ: Cvetan Pelčić
MJESEČNA ČLANARINA: 300,00kn

1. – 8. r. OŠ / 1. – 4. r. SŠ

Glazbeni studio nudi nekoliko tečajeva za instrumente: TEČAJ BUBNJEVA, ELEKTRIČNE GITARE, BAS GITARE, ROCK AKUSTIČNE GITARE, SOLO PJEVANJE. Cilj je ove aktivnosti osposobiti polaznike i polaznice za sviranje u grupi i za nastupe uživo te ih naučiti slaganju glazbenih aranžmana modernih pjesama. Kroz organizirane nastupe po osnovnim školama mladim umjetnicima i umjetnicama pruža se dragocjeno iskustvo sviranja uživo.

Sati se održavaju individualno jednom tjedno jedan školski sat u terminu prema dogovoru s voditeljem.

VODITELJ: Zdravko Tomić
MJESEČNA ČLANARINA: 300,00kn

za sve polaznike i polaznice glazbenih tečajeva

Besplatni tečaj Teorije glazbe namijenjen je polaznicima i polaznicama glazbenih aktivnosti koji žele nadopuniti svoje znanje.

Cilj satova Teorije glazbe je omogućiti polaznicima i polaznicama da pored pohađanja tečaja instrumenta (klavir, sintesajzer, gitara, solo pjevanje, bubnjevi, električna gitara, bas gitara, rock akustična gitara) stekne određena dodatna znanja o glazbi koja će mu pomoći na određeni način zaokružiti i upotpuniti poznavanje tog umjetničkog područja. Ujedno će polaznik/polaznica kroz praksu dopuniti različita temeljna do tada stečena znanja i svoje poznavanje pojedinih pojmova i glazbenih izraza.

VODITELJ: Cvetan Pelčić
MJESEČNA ČLANARINA: bez mjesečne članarine

1. – 8. r. OŠ

Dječji zbor Kap djeluje pri udruzi PZM Josip Kaplan koja, osim uspješnog mješovitog i djevojačkog zbora, okuplja i djecu u dobi od 7 – 15 godina (1. – 8. r. OŠ). Repertoar zbora čine umjetničke, narodne i popularne skladbe za djecu, prilagođene uzrastu pjevača. Posebna pozornost posvećuje se vokalnoj tehnici, postavi glasa, tehnici disanja, muziciranju i čistom intoniranju. Zbor ima prilike sudjelovati na raznim susretima i smotrama zborova, državnim i međunarodnim natjecanjima. Probe se održavaju 2 puta tjedno po 60 minuta.  Pri početku i kraju svake školske godine, udruga organizira audiciju za nove članove i članice.

VODITELJICA: Doris Kovačić
MJESEČNA ČLANARINA: 150,00kn

od 7. do 11. g.

Likovna radionica „Mića rukotvornica“ namijenjena je djeci od 7. do 11. g. koja vole stvarati, izrađivati, šivati, crtati, slikati, eksperimentirati bojama i različitim tehnikama te, najvažnije od svega, dobro se zabaviti! Na radionici se potiču mašta i znatiželja te se uči kako iz ničega stvoriti svašta.

Radionica se održava jednom mjesečno, od 17.00 do 20.00 sati. Za svaku radionicu se organiziraju zasebane prijave. Sve informacije će biti pravovremeno objavljene na stranicama Doma mladih (pod novosti i pod upisi).

VODITELJICA: Marijana Vargić
CIJENA JEDNE RADIONICE: 50,00 kn

6.-8.r. OŠ

Tko su RInovatoRI?

 • Gen-RI-jalci
  RInovatoRI uče istraživati, analizirati, zaključivati i riješiti problem. Najprije se opskrbe neophodnim znanjem, a onda to znanje primjenjuju na vlastitom startup projektu ili stvarnom poslovnom/društvenom problemu.
 • Ambasadori inovacija
  Novi izazovi zahtijevaju nova rješenja. Mladi, kreativni umovi brzo proizvode sjajne i još neviđene ideje.
 • Najmlađi startupovci u gradu
  Od ideje do promjene – RInovatoRI znaju o čemu sve moraju misliti kada svoje inovativne ideje i rješenja provode u stvarnost.
 • Projektanti budućnosti
  RInovatoRI mogu što drugi misle da se ne može. Oni su superjunaci pametnog grada koji se usude pokušati.

Što rade RInovatoRI?

 • Stječu osnovna znanja o svijetu poduzetništva i marketingu
 • Uče poslovno komunicirati i prezentirati
 • Upoznaju rad uspješnih poduzeća/inicijativa kroz organizirane posjete
 • Dobivaju zadatak/problem od strane poduzeća/inicijativa i predlažu rješenja te ga samostalno predstavljaju
 • Idu na tematske izlete u bliže ili dalje destinacije
 • ‘Udomljavaju’ stručne goste
 • Posjećuju zanimljiva predavanja i tribine vezane za poduzetništvo, razvoj i inovacije
 • Osmišljavaju vlastitu poslovnu ideju i razvijaju svoj ‘startup’ projekt.

Zašto upisati Rinovatore? Zato jer promiču vrijednosti i vještine kao što su:

Samopouzdanje: osvještavanje vlastitih prednosti, talenata i sposobnosti
Samostalnost i odgovornost: bez ‘vanjskih’ intervencija stvarati rješenja i stati iza svojih odluka
Kreativnost: drugačiji pristup problemu i out-of-the-box razmišljanje otvaraju put stvaralačkom potencijalu
Prepoznavanje rizika i prihvaćanje neuspjeha: odvažnost, inicijativa, sagledavanje prepreka i posljedica
Timski rad: rad u timu potiče razvoj tolerancije, samokontrole i uvažavanja tuđeg mišljenja.

Što još morate znati o redovnom programu RInovatoRI?

Program se odvija jednom tjedno tijekom školske godine, četvrtkom poslijepodne, u trajanju od dva školska sata prema aktualnim epidemiološkim mjerama. Mjesto održavanja je Dom mladih Rijeka, a kreće se u prvoj polovici listopada.

Mjesečna cijena po polazniku je 100,00 kn (50,00kn u slučaju prelaska na online način rada).. Prijaviti se mogu učenici šestih, sedmih i osmih razreda riječkih osnovnih škola.

Za potpuni dojam posjetite službenu Facebook stranicu RInovatoRa i saznajte više o njihovim aktivnostima.

Priznanja

Program RInovatoRI uvršten je 2021. u internacionalnu bazu dobrih praksi na razini programa Interreg Europe.

Program RInovatoRI proglašen je nacionalnim dobitnikom Europske nagrade za promicanje poduzetništva 2019. u kategoriji Promicanje poduzetničkog duha.

Vikend školi poduzetništva 2018., pod nazivom ‘Pametni gradovi i umjetna inteligencija’ dodijeljena je povelja za NAJ-akciju na državnoj razini, u sklopu akcije ‘Gradovi i općine prijatelji djece’ koju organizira Savez društava Naša djeca Hrvatske.

Informacije: info@dom-mladih.hr

Program RInovatoRI je pokrenut i sufinanciran od strane Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za poduzetništvo, a provodi se u suradnji s Domom mladih Rijeka.

VODITELJICA: Josipa Andrušić
MJESEČNA ČLANARINA: 100,00kn

5. i 6.g., 1.-4.r. OŠ

Cilj radionica je povezivanje s prirodom, buđenje mašte te poticanje sudionika na vlastito likovno stvaralaštvo. Radionice su namijenjene djeci predškolske dobi (5. i 6. godina) i školske dobi (od 1. do 4. razreda). Kroz likovne aktivnosti djecu se potiče na izražavanje vlastitih ideja kao i razvijanje likovnog izraza.

U sklopu kreativnih radionica osmišljavati ćemo priče, učiti o životinjskim „supermoćima“, proučavati ljepotu „dizajna“ šarenog perja ptica, leptirovih krila, neobičnih buba i raznoraznih zanimljivih životinja. Izrađivat će se likovne radove inspirirani ovim čudesnim svijetom.

Radionice će se odvijati tijekom cijele školske godine jednom tjedno dva školska sata te uključuju grupni i samostalni rad uz stručno vođenje.

Radionica se organizira u suradnji s KORAART.

VODITELJICE: Koraljka Jukić
MJESEČNA ČLANARINA: 150,00kn

AKTIVNOSTI ZA ŠKOLE I VRTIĆE

1. r. OŠ

Program „Prvi koraci u prometu“ osmislili su djelatnici Doma mladih i provodi se već 15-ak godina u osnovnim školama grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Cilj programa je usvajanje osnovnih znanja o prometu, kretanju učenika i učenica od kuće do škole te razvijanje prometne kulture. Važno je napomenuti da je ova akcija preventivnog karaktera i da doprinosi većoj sigurnosti djece u prometu. Godišnje kroz program prođe oko 2500 učenika i učenica prvih razreda, tj. obuhvate se svi 1. r. OŠ s područja grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Program je zamišljen u formi jednodnevne nastave u kojoj učenici i učenice stječu teorijska i praktična znanja. Za učenike i učenice s područja grada Rijeke program se provodi u Domu mladih, dok se za učenike i učenice Primorsko-goranske županije održava u matičnim školama. U radu s djecom primjenjuju se suvremene metode rada – metode demonstracije putem projekcije i crtanog filma, metode stvaralaštva i, one najvažnije, metode praktičnog rada i metode igara. U realizaciji programa koriste se suvremeno opremljeni poligon, bicikli, pokretni semafor, LCD projektor i prijenosno računalo. Svu opremu osigurava Dom mladih. Dom mladih na Prvim koracima usko surađuje s PU-PGŽ-om, županijskim savjetom za sigurnost prometa na cestama PGŽ-a, Odjelom gradske uprave za sport i tehničku kulturu i s Upravnim odjelom za školstvo i društvene djelatnosti.

VODITELJ: Josip Šarlija

1. – 4. r. OŠ

Dom mladih u suradnji sa školama grada Rijeke organizira rekreativnu vožnju biciklom, koja obuhvaća sadržaje iz područja prometnih propisa i sigurnosnih pravila, prometne kulture i prometnog odgoja kroz koje učenici i učenice usvajaju vještine upravljanja biciklom i postupno vježbaju, savladavaju i stječu dodatne praktične vještine u vožnji biciklom u kontroliranim uvjetima na prometnom poligonu Doma mladih.

VODITELJ: Josip Kovačić

4. – 5. r. OŠ

Više od četrdeset godina Autoklub „Rijeka“ u suradnji s prometnom policijom, osnovnim školama i Domom mladih organizira natjecanje učenika i učenica iz poznavanja prometnih propisa i sigurnosnih pravila (teoretski dio), te upravljanja biciklom na vježbalištu (praktični dio). Natjecanje učenika i učenica u dobi od 9 do 12 godina određeno je Pravilnikom o provedbi natjecanja „Sigurno u prometu” Hrvatskog autokluba, koji je usklađen s europskim pravilima natjecanja AIT FIA klubova.

Dom mladih u suradnji s mentorima i mentoricama iz OŠ provodi pripremu natjecatelja i natjecateljica za spomenuto natjecanje.

VODITELJ: Marino Čikeš

od 12. god.

Godine 2001. započeo je projekt kojim je inicirano sustavno osnivanje školskih prometnih jedinica u svim osnovnim školama na području Primorsko-goranske županije. Članovi i članice školskih prometnih jedinica obučavaju se kako bi bili sposobni/bile sposobne upravljati prometom pješačkog prijelaza koji se nalazi u blizini osnovne škole.

Program ŠKOLSKE PROMETNE JEDINICE izvodi se trajanju od 25 školskih sati, od čega 20 sati usvajanja znanja prometne kulture – poznavanja prometnih pravila, i 5 sati praktičnog dijela upravljanja prometom na pješačkom prijelazu. Da bi učenik i/ili učenica postao/postala članom/članicom školske prometne jedinice mora navršiti 12 godina, posjedovati suglasnost roditelja za obavljanje ove aktivnosti. Pri realizaciji programa važno je istaknuti učitelja/učiteljice voditelja/voditeljic prometne grupe u osnovnoj školi bez čije se uključenosti ne bi moglo uspješno provesti program. Također, od velike važnosti je uključenost prometnog/prometne policajca/policajke, posebice na praktičnom dijelu. Ciljana skupina za uspješnost programa su učenici i učenice 5. i 6. r. OŠ, a grupe broje 10 do 15 članova i članica. Provjera uspješno završenog programa je polaganje pismenog ispita, nakon čega se demonstrira vještina upravljanja prometa na pješačkom prijelazu u prisustvu triju članova ispitne komisije. Po završetku ispita učenici i učenice dobivaju iskaznicu člana školske prometne jedinice koja im se svečano uruči u Domu mladih.

VODITELJ: Josip Šarlija

U suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje pokrenut je program Sigurni koraci u prometu. Program uključuje prometnu edukaciju djece s posebnim potrebama. Kroz cijelu školsku godinu korisnici i korisnice Centra, raspoređeni u nekoliko grupa, dolaze jednom mjesečno u Dom mladih na edukaciju, gdje kroz simulaciju stvarnih prometnih situacija, ali u sigurnom okruženju, uvježbavaju kretanje u prometu.

VODITELJ: Josip Kovačić

Nakon uspješno provedenog pilot projekta u pedagoškoj godini 2018./2019., Dom mladih kreće u realizaciju kraćeg programa prometne preventive za djecu u godini prije polaska u školu „PROMET U PREDŠKOLI“.

Program prometne preventive ”PROMET U PREDŠKOLI“, program je Doma mladih, gradske ustanove za organizaciju slobodnog vremena djece i mladih iz Rijeke koji je nastao u suradnji s Dječjim vrtićem Rijeka i Dječjim vrtićem More. Program je u siječnju 2019. godine dobio odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Neupitno je da je prometni odgoj djece već u predškolskim ustanovama važan. Više je razloga zašto su djeca jedna od najugroženijih sudionika u prometu: same specifičnosti prometa (veliki broj automobila na cestama, velike brzine vožnje, neadekvatna prometna infrastruktura), nedostatak prometne kulture vozača/vozačica (nepoštivanje prometnih pravila i propisa), psihofizičke osobine djece (niži rast čini ih nedovoljno vidljivim vozačima/vozačicama, a djeci onemogućuje optimalnu preglednost prometne situacije, nedovoljno je razvijena sposobnost procjene brzine vozila, impulzivno nenadano reagiranje djece, nedostatak životnog iskustva da bi realno mogli procijeniti opasnost u prometu).

Osnovni cilj Programa je utjecati na ponašanje i stavove djece vezane uz promet te na taj način pomoći im da steknu kompetencije potrebne za samostalno i sigurno kretanje u prometu kao pješaci. S obzirom da igra ima veliku razvojnu vrijednost u odgoju i obrazovanju predškolske djece, ona je osnovna metoda rada na radionicama kroz koje djeca, igrajući različite uloge po nekom zadanom scenariju, u sigurnom okruženju, prolaze stvarne prometne situacije te samostalno uz vodstvo voditelja radionice i odgojitelja/odgojiteljice, dolaze do potrebnih zaključaka o sigurnom ponašanju u prometu.

Program se realizira kroz 4 radionice na koje odgojitelji dolaze sa skupinom djece tokom jedne pedagoške godine. Teme radionica su: DJECA PJEŠACI (2 radionice), DJECA PUTNICI U OSOBNOM VOZILU I U JAVNOM PRIJEVOZU (1 radionica) i DJECA VOZAČI (1 radionica). Odgojitelji termine dolaska dogovaraju s voditeljem Programa.

Pilot projekt Programa proveo se je u periodu travanj- lipanj 2019. i to u suradnji sa šest podcentara DV Rijeka i DV More (Kvarner, Maestral, Delfin, Belveder, Vidrice, Potok). Reakcije djece i odgojitelja su više nego pozitivne te s veseljem krećemo u realizaciju Programa u novoj pedagoškoj godini.

Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da do 20. rujna 2019. ispunite PRIJAVNI OBRAZAC. Obrazac ispunjava pedagog/psiholog ili voditelj CPO-a u dogovoru s ravnateljem dječjeg vrtića.

Dom mladih kroz Program osigurava poticajno okruženje stručno vodstvo, didaktički materijal, bicikle različite veličine sa i bez pomoćnih kotača te zaštitne kacige (koje se nakon svake grupe dezinficiraju).

Preduvjeti za sudjelovanje skupine iz pojedinog dječjeg vrtića, a koje osigurava sam dječji vrtić su potpisane suglasnosti roditelja za sudjelovanje u Programu i za fotografiranje sudionika Programa te organizacija prijevoza (ukoliko je potrebna).

[/fusion_gallery]

VODITELJ: Josip Kovačić

Dom mladih je u školskoj godini 2017./2018. krenuo u realizaciju projekta edukativnih radionica audiovizualnog stvaralaštva za učenike i učenice te mentore i mentorice iz OŠ grada Rijeke i riječkog prstena VIDEOSVAŠTARNICA.

Osnovni cilj Videosvaštarnice je promicanje audiovizualnog stvaralaštva u OŠ grada Rijeke i riječkog prstena s naglaskom na edukaciju mentora/mentorica i zainteresiranih učenika/učenica OŠ. Dom mladih je uspostavio suradnju s 4 osnovne škole, 3 s područja grada Rijeke – OŠ BRAJDA, OŠ SRDOČI, OŠ SE DOLAC i s jednom iz riječkog prstena – OŠ KOSTRENA. Svaka škola oformila je filmsku grupu koju čine učenici/učenice od 5. do 8. r. OŠ i jedan mentor/mentorica iz škole. U školskoj godini 2017./2018. Videosvaštarnica okupila je 44 polaznika i polaznica.

Kroz radionice koje se održavaju jednom tjedno 2 školska sata, polaznici i polaznice filmske grupe usvajaju osnovna znanja i pojmove o filmu, tehnici i metodama nastajanja filma, razvijaju sposobnost pamćenja, uočavaju procese te se kreativno izražavaju. Mentor Doma mladih, prof. Josip Šarlija, dugogodišnji zaposlenik Doma mladih i voditelj filmske sekcije Doma mladih, zadužen je za provedbu i superviziju programa. Dio programa provodi se u osnovnoj školi, dio u Domu mladih i na terenu ovisno o potrebama videoprojekta na kojem učenici/učenice rade.

Projekt se nastavlja provoditi i u školskoj godini 2018./2019., te ga financijski podržava Hrvatski audiovizualni centar.

VODITELJ: Josip Šarlija

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, djeca do 14. godine starosti ne smiju samostalno upravljati biciklom u prometu ako ne posjeduju potvrdu o osposobljenosti za upravljanje biciklom.

Biciklistička škola provodi program osposobljavanja za upravljanje biciklom koji je donijelo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta na temelju članka 215. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i članka 27. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Program obuhvaća sadržaje iz područja prometnih propisa i sigurnosnih pravila, prometne kulture i prometnog odgoja kroz koje polaznici i polaznice uz teoretska znanja usvajaju i vještine upravljanja biciklom i postupno vježbaju, savladavaju i stječu dodatne praktične vještine u vožnji biciklom u kontroliranim uvjetima. Nakon programa, redoviti polaznici i polaznice škole stječu uvjet za polaganje biciklističkog ispita.

Biciklistička škola organizira se početkom školske godine u suradnji sa osnovnim školama s područja grada Rijeke i riječkog prstena.

VODITELJ: Lorena Kovač

PROGRAMI I PROJEKTI NAMIJENJENI POTENCIJALNO DAROVITOJ DJECI

O PROJEKTU

Cilj projekta jačanja kapaciteta Doma mladih u pružanju podrške darovitoj djeci u programima tehničke kulture „KANDELA“ je omogućiti darovitoj djeci koja pokazuju poseban interes i darovitost u području tehničke kulture, istraživanje i razvijanje svojih potencijala pohađanjem programa prilagođenog njihovim potrebama i interesima.

Projektom se želi osigurati kontinuirana edukacija voditelja edukativnih programa tehničke kulture Doma mladih u svrhu jačanja njihovih učiteljskih kompetencija u radu sa darovitom djecom te omogućiti darovitoj i visoko motiviranoj djeci realiziranje vlastitih samostalnih projekata unutar programa tehničke kulture Doma mladih.

Ostvareni rezultati u 2019.

 • Uspostavljena suradnja s francusko- balkanskom asocijacijom Out of Blu
 • Raspisan natječaj za samostalne projekte polaznika edukativnih aktivnosti Doma mladih
 • Odabrana 2 samostalna projekta polaznika Doma mladih
 • Održane 2 edukacije za voditelje- mentore tehničkih aktivnosti na temu socio- emocionalne podrške darovite djece (očekuje se u mjesecu veljači)

Ostvareni rezultati u 2018.

 • Uspostavljena suradnja Doma mladih i Centra za poticanje darovitosti Rijeka
 • Održana edukacija za voditelje tehničkih aktivnosti kroz jedan susreta u ukupnom trajanju od 6 sati u organizaciji Centra za poticanje darovitosti Rijeka na temu „Daroviti- razumijevanje i prepoznavanje“ s osnovnim ciljem razvijanja senzibiliteta prema potrebama darovite djece
 • Organiziran stručni posjet za voditelje tehničkih aktivnosti Doma mladih i članove/ članice Centra za poticanje darovitosti Rijeka Hiši eksperimentov u Ljubljani
 • Tiskano 500 letaka o programima tehničke kulture Doma mladih

AKTUALNI SAMOSTALNI PROJEKTI

Ime projekta: AgaRI
Tim polaznika: Nika Ćosić, Vito Šajn, Maksim Kiselev, Dino Bećar, Adriano Ferletta,
Dominik Marović
Mentor: Sarah Visentin
Ukratko o projektu

Osnovni cilj projekta je odrediti i usporediti vrste bakterija koje žive na različitim podlogama,. Kao rezultat projekta očekuje se da će se :

 1. Izraditi skripta s osobinama bakterija
 2. Odrediti najbolji protokoli za izrađivanje običnog hranjivog agara i agara za određivanje enzima
 3. Izraditi izvještaj o bakterijama koje žive na jednoj ili više kućanskih površina s osnovnim informacijama o istima

Ime projekta: Sunčev sustav u našem dvorištu
Tim polaznika: Vedran Rošer, Jordan Šižgorić Winter
Mentor: Zvonko Miškić
Ukratko o projektu

Na zidu nasuprot ulaza u glavnu zgradu u dvorištu Doma mladih napravit će se umanjeni Sunčev sustav s pojedinostima Sunca i ostalih nebeskih objekata. Pored svakog objekta napisat će se par činjenica o objektima. Veličine objekata bit će izrađeni u omjeru s obzirom na međusobnu veličinu, kao i njihove udaljenosti od Sunca.

KONTAKT

Iva Marčelja, stručna suradnica za programe
051/227-603
iva@dom-mladih.hr

O PROJEKTU

Projekt IGRAM SE, ISTRAŽUJEM, SPOZNAJEM, projekt je koji za osnovi cilj ima uspostaviti temelj sustavne brige o darovitim učenicima grada Rijeke. Grad Rijeka je kao nositelja projekta imenovao Dom mladih, dok se cjelokupni projekt odvija u suradnji s Centrom za poticanje darovitosti Rijeka, Učiteljskim, kao i Filozofskim fakultetom u Rijeci te s 13 osnovnih škola grada Rijeke (OŠ Podmurvice, OŠ Nikola Tesla, OŠ Turnić, OŠ Srdoči, OŠ Trsat, OŠ Kantrida, OŠ Gornja Vežica, OŠ Vežica, OŠ Centar, OŠ Kozala, OŠ SE San Nicolo, OŠ Zamet, OŠ Brajda).

Pilot projekt provodi se u nekoliko faza. Nakon prve faze, a to je bilo okupljanje članova radne skupine te osmišljavanje kostura programa koji se teorijski naslanja na pristup poznatog edukacijskog psihologa Josepha Renzullija i njegovog Školski obogaćeni model (Schoolwide Enrichment Model – SEM), utvrđen je i proveden identifikacijski postupak.

Postupak identifikacije proveden je u 13 osnovnih škola- suradnica na projektu i u njega su bili uključeni svi učenici 5.r. spomenutih škola. Postupak su provodili odabrani psiholozi riječkih škola. 25% učenika koji su ostvarili najbolji rezultat na testiranju upućeni su u radionice koje svojim programom potiču razvijanje njihovog potencijala.

Paralelno s procesom identifikacije, osmišljavali su se programi četiri velika područja– UMJETNIČKO, PRIRODOSLOVNO, TEHNIČKO i DRUŠTVENO- HUMANISTIČKO. Svako područje uključuje 2 podpodručja tj. dva tipa radionica. Radionice unutar svakog područja vodit će odabrani mentori i mentorice.

RADIONICE

UMJETNIČKO PODRUČJE

 • LIKOVNI/KREATIVNO PISANJE
  Mjesto održavanja: Dom mladih
  mentori: Laura Varljen Herceg, Marina Dujmović
 • GLAZBA
  Mjesto održavanja: Dom mladih
  mentori: Doris Kovačić

TEHNIČKO PODRUČJE

 • INFORMATIKA
  Mjesto održavanja: Dom mladih
  mentori: Josipa Andrušić, Dolores Kapović
 • ROBOTIKA
  Mjesto održavanja: Dom mladih
  mentori: Marino Čikeš, Patrik Fabijanić

PRIRODOSLOVNO PODRUČJE

 • FIZIKA-MATEMATIKA
  Mjesto održavanja: Dom mladih
  mentori: Ivan Dražić, Petar Jelača, Patricija Nikolaus, Senada Tuhtan
 • KEMIJA-BIOLOGIJA
  Mjesto održavanja: Dom mladih
  mentori: Dražen Vrbašić

DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO PODRUČJE

 • JEZICI
  Mjesto održavanja: Dom mladih
  mentori: Nataša Košuta, Matea Butković
 • POVIJEST-GEOGRAFIJA
  Mjesto održavanja: Dom mladih
  mentori: Ana Marinić, Nera Malbaša Kovačić

OBAVIJESTI ZA RODITELJE

KONTAKT

Iva Marčelja, stručna suradnica za programe
051/227-603
iva@dom-mladih.hr