INFORMACIJE O ZAPOŠLJAVANJU UČENIKA

tel: +385 (0) 51/227-443
e-mail: ucenicki.servis@dom-mladih.hr

INFORMACIJE O PONUDI PLANINARSKOG DOMA „DVORAC STARA SUŠICA”

Sanja Lipovac, koordinatorica programskih aktivnosti

tel: +385 (0) 51/500-132 
e-mail: koordinator@dom-mladih.hr

INFORMACIJE O UPISIMA U PROGRAME I RADIONICE U DOMU MLADIH

Anika Hodak, stručna suradnica za programe

tel: +385 (0) 51/512-715
e-mail: anika@dom-mladih.hr

RAVNATELJ

Goran Gračanin

tel: +385 (0) 51/516-247
e-mail: ravnatelj@dom-mladih.hr

TAJNIŠTVO

Mila Kožul

tel: +385 (0) 51/ 516-247
e-mail: dom-mladih@dom-mladih.hr

RAČUNOVODSTVO

Viviana Brajković Vičević, voditeljica računovodstva i financija

tel: +385 (0) 51/226-046
e-mail: financije@dom-mladih.hr

PROJEKTI

Irena Križanec, stručna suradnica za projekte

mob: +385 (0) 95 451 62 47
e-mail: projekti@dom-mladih.hr

PROGRAMI

Anika Hodak, stručna suradnica za programe

mob: +385 (0) 51/512-715
e-mail: anika@dom-mladih.hr

DVORAC STARA SUŠICA

Vlasta Gudac, voditeljica objekta

tel: +385 (0) 51/819-672
e-mail: dvorac@dom-mladih.hr

POSREDOVANJE I NABAVA

Veronika Linić-Muminović, suradnica za posredovanje i nabave

tel: +385 (0) 51/ 227-443
e-mail: servis.linic-muminovic@dom-mladih.hr

Kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE JEDAN OD ODJELA

    Vaše ime*

    Vaš email*

    Odaberi odjel*

    Predmet*

    Poruka*