IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVU PLANINARSKOG DOMA “DVORAC STARA SUŠICA”

Dom mladih objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave: Izrada projektne dokumentacije za Obnovu planinarskog doma “Dvorac Stara Sušica”.

Cjelovit tekst poziva sa prilozima nalaze se u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 02. studenog 2022. godine u 12:00.