USPJEŠNO ODRŽANA MOBILNOST U ERASMUS+ PROGRAMU: ST. JULIAN’S, MALTA

Četiri zaposlenika Doma mladih uspješno su završili mobilnost u sklopu projekta Be IT! – Jačanje kapaciteta odraslih za osnaživanje mladih (2023-1-HR01-KA122-SCH-000138751). Ova edukativna avantura održala se od 7. do 15. svibnja 2024. godine u gradu St. Julian’s, Malta.

Sudionici i edukacija

Zaposlenici su sudjelovali na četiri specifična tečaja, pomno odabranih kako bi unaprijedili svoja znanja i vještine u područjima digitalizacije, neformalne edukacije i projektnog menadžmenta. Evo kratkog pregleda sudionika i tečajeva:

 • Tečaj 1: Vitamin C Boosts Education!
  • Sudionik: Goran Gračanin, ravnatelj Doma mladih
 • Tečaj 2: Online School
  • Sudionik: Lorena Kovač, učiteljica tehničke kulture
 • Tečaj 3: Make Technology Your Friend
  • Sudionik: Svetlana Mauhar Jurković, učiteljica informatike
 • Tečaj 4: Quality Project Management
  • Sudionik: Irena Križanec, stručna suradnica za projekte

Tečajeve su organizirale dvije neprofitne organizacije, Edu2Grow i Colony of Creators, koje su, osim stručnih znanja, sudionicima pružile i priliku da se upoznaju s kulturom malteškog otoka te ostalim sudionicima iz različitih zemalja.

Ciljevi projekta

Ciljevi projekta Be IT! obuhvaćaju nekoliko ključnih područja:

 1. Povećanje motivacije polaznika za prisustvovanjem radionicama, učenjem i sudjelovanjem na natjecanjima. Ovo se postiže promicanjem digitalne pismenosti među učiteljima i djecom, obnovom znanja učitelja putem online učenja i korištenjem inovativnih metoda poučavanja.
 2. Pružanje odgovarajuće podrške za razvoj znanja i vještina djece s posebnim potrebama i djece sa smanjenim mogućnostima. Osoblje i učitelji će biti osnaženi tehnikama koje mogu koristiti u nastavi kako bi povećali samopoštovanje učenika, stvorili kvalitetni timski rad, smanjili predrasude i pružali potrebnu podršku svakom djetetu pojedinačno.
 3. Povećanje broja osoblja koje će biti osposobljeno za pisanje i vođenje budućih projekata.

Financiranje i podrška

Ukupna vrijednost projekta u sklopu programa Erasmus+ KA122 za područje odgoja i općeg obrazovanja iznosi 10.716,00 EUR. Program Erasmus+ sufinanciran je od strane Europske unije, a u Republici Hrvatskoj provodi ga Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU).

Iskustva i pogledi sudionika

Sudionici su istaknuli kako im je mobilnost pružila ne samo nova znanja i vještine, već i neprocjenjiva iskustva i priliku za umrežavanje s kolegama iz različitih zemalja. Ravnatelj Goran Gračanin izjavio je: “Ova mobilnost nam je otvorila nove vidike i pružila alate koje ćemo implementirati u naš rad s djecom, što će imati dugoročne pozitivne učinke.”

Mobilnost na Malti pokazala se kao iznimno korisna za osoblje Doma mladih, a stečena znanja i iskustva bit će korisna za daljnji razvoj i unapređenje rada s djecom. Dom mladih nastavit će s aktivnim sudjelovanjem u programima Erasmus+ te će i dalje težiti unapređenju kvalitete obrazovanja i podrške mladima.