ŠKOLSKI SUSRETI LIDRANO 2022. – GRADSKA RAZINA

OSNOVNE INFORMACIJE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Agencija za odgoj i obrazovanje i ove godine organiziraju Hrvatske školske susrete LiDraNo.

Pretpostavljamo da će svaka osnovna i srednja škola provesti unutar školski susret za prethodno navedene družine te, poštujući postavljene kriterije, svoj izbor radova uputiti ovogodišnjem domaćinu gradske razine Susreta, Domu mladih u Rijeci. Isto tako, nakon provedene školske razine, sukladno uputama Agencije za odgoj i obrazovanje sudjelovanje učenika prijaviti u aplikaciji natjecanja.azoo.hr.

S obzirom na epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj sve aktivnosti u sklopu smotre LiDraNo održat će se u ONLINE formi. Tablice s prijavama, radovi, obrasci za zaporke, privole i drugi potrebni prilozi šalju se isključivo e-mailom.

Rok za dostavu radova i prijava je petak 04. veljače 2022. Nepotpune prijave, radove koji nisu opisani prema propozicijama ili one koji stignu nakon 04. veljače 2022., Gradsko povjerenstvo neće prihvatiti.

Iznimno, školski listovi preskaču gradsku razinu, te se prijavljuju direktno na županijsku razinu. Rok za slanje školskih listova je 25.veljače 2022.

Molimo voditelje izvannastavnih aktivnosti da pozorno pročitaju propozicije i upute za slanje prijava i radova.

Scenski dio ovogodišnjeg LiDraNa održat će se ONLINE i to:

probe: 16. veljače 2022. (srijeda)

nastupi učenika: 17. veljače 2022. (četvrtak)

Detalji vezani uz organizaciju proba i nastupa učenika, kao i poziv, detaljan raspored scenskog dijela Susreta, datumi i vrijeme održavanja okruglih stolova za scenski izraz kao i sve ostale potrebne obavijesti, škole će dobiti nakon što pristignu sve prijave.

Literarni i novinarski radovi koji su prošli na županijsku razinu bit će objavljeni na stranicama Doma mladih. Datum i vrijeme održavanja okruglih stolova za literarni i novinarski izraz, škole će dobiti nakon što pristignu sve prijave.

SLANJE TABLICE / PRIJAVNICE

Škola ispunjava jednu tablicu/prijavnicu sa traženim podacima učenika/učenica. U tablicu upisuju se svi učenici/učenice svih izraza. Ispunjena tablica ujedno je i prijavnica učenika/učenica škole. Tablica se šalje isključivo e-mailom na [email protected].

IZJAVA O SUGLASNOSTI

E- mailom na [email protected] potrebno dostaviti skenirane ispunjene i potpisane privole za svakog/svaku prijavljenog/ prijavljenu učenika/ učenicu i mentora/ mentoricu.

SLANJE RADOVA

Na smotru LiDraNo 2021./2022. pozivaju se učenici i učenice s radovima i izvedbama nastalim nakon održavanja smotre LiDraNo 2020./2021.