dom mladih

Laginjina 15, Rijeka

KONTAKTI

Facebook - DOM MLADIH

PRIJAVA NA NEWSLETTER DOMA MLADIH

Facebook - DOM MLADIH

Promet

PROMETNE AKTIVNOSTI

U Domu mladih, u sklopu osnovnih programa odvijaja se nekoliko prometnih aktivnosti. Sve programe aktivnosti osmislili su djelatnici Doma mladih, a Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa su ih verificirali. U parku Doma mladih napravljen je suvremeno opremljen poligon na kojem se odvija praktični dio prometnih aktivnosti. Svi prometni programi organiziraju se u dogovoru s osnovnim školama s područja Grada Rijeke.

PRVI KORACI U PROMETU

za učenike 1. razreda osnovne škole

Program «Prvi koraci u prometu» osmislili su djelatnici Doma mladih i provodi se već 10 godina u osnovnim školama Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, a namijenjen je prvim razredima. Cilj programa je usvajanje osnovnih znanja o prometu, kretanju učenika od kuće do škole te razvijanje prometne kulture. Važno je napomenuti da je ova akcija preventivnog karaktera i da doprinosi većoj sigurnosti djece u prometu. Program je zamišljen u formi jednodnevne nastave u kojem učenici stječu teorijska i praktična znanja. U radu s djecom primjenjuju se suvremene metode rada- metode demonstracije putem projekcije i crtanog filma, metode stvaralaštva i one najvažnije metode praktičnog rada i metode igara. U realizaciji programa koristi se suvremeno opremljeni poligon, bicikle, pokretni semafor, LCD projektor i prenosno računalo. Svu opremu osigurava Dom mladih. Voditelji programa Ivo Bedenicki i Josip Šarlija, djelatnici Doma mladih, usko surađuju s PU-PGŽ, županijskim savjetom za sigurnost prometa na cestama PGŽ, Odjelom gradske uprave za sport i tehničku kulturu i s Upravnim odjelom za školstvo i društvene djelatnosti.

VODITELJI: JOSIP ŠARLIJA
Informacije na: 051/500-963, promet@dom-mladih.hr

BICIKLISTIČKA ŠKOLA

Dom mladih u školskoj godini 2017./2018. kreće u provedbu projekta „Osposobljavanje učenika i učenica 5.r OŠ Grada Rijeke za samostalno upravljanje biciklom u prometu BICIKLISTIČKA ŠKOLA“. Projekt se provodi u suradnji sa osnovnim školama Grada Rijeke.

Cilj projekta je obogatiti, produbiti znanja, vještine i spoznaje vezane uz prometnu kulturu kod učenika i učenica OŠ u svrhu povećanja njihove sigurnosti u prometu.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama djeca do 14. godine starosti ne smiju samostalno upravljati biciklom u prometu ukoliko ne posjeduju Potvrdu o osposobljenosti za upravljanje biciklom. Biciklistička škola provodit će Program osposobljavanja za upravljanje biciklom koji je donesen od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta na temelju članka 215. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama  i članka 27. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Program će obuhvaćati sadržaje iz područja Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, prometne kulture i prometnog odgoja kroz koje polaznici i polaznice, uz teoretska znanja, usvajaju vještine upravljanja biciklom i postupno vježbaju, savladavaju i stječu dodatne praktične vještine u vožnji biciklom u kontroliranim uvjetima. Nakon Programa, redoviti polaznici i polaznice Škole stječu uvjet za polaganje Biciklističkog ispita.

Biciklistička škola trajat će 2 mjeseca, polaznici i polaznice dolazit će jednom tjedno 2 školska sata u Dom mladih nakon nastave u terminu koji će se naknadno dogovoriti sa svakom školom pojedinačno. U školskoj godini 2017./2018. organizirat će se 4 ciklusa pohađanja Škole (rujan- studeni, studeni- siječanj, veljača- ožujak, travanj- lipanj).

Nakon prikupljenih svih prijava polaznika i polaznica iz osnovnih škola s područja Grada Rijeke- suradnica na projektu, izradit će se Plan pohađanja po ciklusima. Upisi u sva 4 ciklusa vrše se u mjesecu rujnu. Rok za prijavu je 19.rujna 2017.g. Prijaviti se mogu učenici 5.r.OŠ koji su savladali vještinom upravljanja biciklom bez pomoćnih kotača, a dolaze iz osnovnih škola koje su SURADNICE NA PROJEKTU . Škole koje žele sudjelovati u projektu obvezne su potpisati Ugovor o suradnji s Domom mladih.

Pohađanje Škole je besplatno, te je osiguran prijevoz za sve polaznike i polaznice.

Projekt je financijski podržan od strane Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011- 2020.

HODOGRAM AKTIVNOSTI ZA ŠKOLE

POPIS ŠKOLA- SURADNICA NA PROJEKTU

TABLICA ZA UNOS PODATAKA ZA ŠKOLE

VODITELJI:  JOSIP KOVAČIĆ
Informacije na: 051/500-963, promet@dom-mladih.hr

ŠKOLSKE PROMETNE JEDINICE

od 12. god.
Jedan od osnovnih ciljeva i zadataka županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama je poduzimanje preventivne aktivnosti u informiranju i promidžbi o prometnim rizicima i opasnostima, te aktivnostima u području edukacije i osposobljavanja djece i mladih vozača i drugih sudionika u prometu. 2001. godine započeo je projekt kojim je inicirano sustavno osnivanje Školskih prometni jedinica u svim osnovnim školama na području Primorsko-goranske županije. Prema dostupnim podacima, prve učeničke prometne jedinice nastale su u Americi kao jedna od mjera zaštite djece u sve većem cestovnom prometu poslije I. svjetskog rata. Naime, u želji da se i učenici u što većoj mjeri uključe u samozaštitu u prometu, daleke 1922. godine je učiteljica Harriette Beard u Detroitu organizirala školske sigurnosne ophodnje (School Safety Patrols), a godinu dana kasnije Savez automobilskih klubova Chicaga tu je inicijativu prihvatio. Uskoro je u svim školama SAD-a djelovalo više od 26 tisuća školskih prometnih ophodnji. Osnovni razlozi njihovog osnivanja vrijede i danas: uvođenjem školskih prometnih jedinica proširuje se krug osoba koje su upoznate s prometom, preko ove djece posredno se djeluje i na odrasle osobe- roditelje, učitelje i vozače, zbog mnoštva škola niti jedna policija na svijetu ne može osigurati neprekidan nadzor prometnica kod svih škola. Stoga je logično poučiti djecu, koja su svakodnevno na tim lokacijama, da preuzmu ovu samozaštitnu ulogu. Pokretači ove ideje računali su i na psihologiju vozača- i onaj dio vozača, koji inače negativno reagiraju na zahtjeve ovlaštene osobe- policajca, pozitivno i sa simpatijama reagirati na znakove koje mu upućuju djeca. U želji da se ova aktivnost povede na području cijele Primorsko-goranske županije županijski savjet naručio je foto studiju cestovnih prijelaza u neposrednoj blizini osnovnih škola koja je dala odgovor o trenutno najopasnijim prijelazima na području Primorsko-goranske županije. Za realizaciju ovoga projekta kao provoditelj programa zadužen je Dom mladih u suradnji s djelatnicima prometne policije, a posebno valja istaći nezamjenjivu ulogu učitelja-mentora bez čijeg rada i pomoći ova akcija se ne bi mogla provesti.

VODITELJ: JOSIP ŠARLIJA
Informacije na: 051/500-963, promet@dom-mladih.hr

REKREATIVNA VOŽNJA BICIKLOM ZA ŠKOLE

od 9. do 14. g.
Dom mladih u suradnji sa školama Grada Rijeke organizira Rekreativnu vožnju biciklom. Program obuhvaća sadržaje iz područja Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, prometne kulture i prometnog odgoja kroz koje učenici i učenice od 1.do 4.r. OŠ usvajaju vještine upravljanja biciklom i postupno vježbaju, savladavaju i stječu dodatne praktične vještine u vožnji biciklom u kontroliranim uvjetima.

VODITELJ: JOSIP KOVAČIĆ
Informacije na: 051/500-963, promet@dom-mladih.hr

SIGURNO U PROMETU

za učenike 4. i 5. razreda osnovne škole
Program «Sigurno u prometu» program je kojim se učenici 4. i 5. razreda osnovne škole pripremaju za natjecanje. Više od četrdeset godina Autoklub «Rijeka» u suradnji s prometnom policijom, osnovnim školama i Domom mladih organizira natjecanje učenika iz poznavanja prometnih propisa i sigurnosnih pravila (teoretski dio), te upravljanja biciklom na vjebalištu (praktični dio). Natjecanje učenika dobi od 9 do 12 godina određeno je Pravilnikom o provedbi natjecanja “Sigurno u prometu” Hrvatskog autokluba, koji je usklađen s europskim pravilima natjecanja AIT FIA klubova. Poznavanje prometnih i sigurnosnih pravila, uređaja i opreme bicikla provjerava se pismenim testom od 24 pitanja. Na pitanja su ponuđeni odgovori od kojih je najmanje jedan točan, što znači da može biti više točnih odgovora na zadano pitanje. Za netočan odgovor na pitanje dobiva se jedan kazneni bod. Za rješavanje testa predviđeno je 20 minuta. U praktičnom dijelu natjecanja provjerava se vještina upravljanja biciklom na način da natjecatelji moraju svladati više prepreka: semafor, krug, daska s rupama, kosa daska, osmica, bočne smetnje, klackalica, valovita daska, promjena staze, vožnja s teretom i test kočenja. Ovisno o pogrešci može se dobiti od jednog do dvadeset pet negativnih bodova po zadanoj prepreci.
Sve osnovne škole s područja Primorsko–goranske županije mogu direktno prijaviti svoje ekipe sastavljene od dvije učenice i dva učenika. Na natjecanju se proglašavaju pobjednici na županijskoj razini (PGŽ) i to pojedinačno učenice, pojedinačno učenici i ekipno škole. Najbolji pojedinci (2 učenika i 2 učenice) predstavljaju Autoklub Rijeka na državnom natjecanju. Svoje ekipe sastavljene od dvije učenice i dva učenika. Na natjecanju se proglašavaju pobjednici na županijskoj razini (PGŽ) i to pojedinačno učenice, pojedinačno učenici i ekipno škole. Najbolji pojedinci (2 učenika i 2 učenice) predstavljaju Autoklub Rijeka na državnom natjecanju.

VODITELJ: MARINO ČIKEŠ
Informacije na: 051/500-963, promet@dom-mladih.hr