ŠKOLSKI SUSRETI LIDRANO 2021. – GRADSKA RAZINA

OSNOVNE INFORMACIJE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Agencija za odgoj i obrazovanje i ove godine organiziraju Hrvatske školske susrete LiDraNo.

Pretpostavljamo da će svaka osnovna i srednja škola provesti unutar školski susret za prethodno navedene družine te, poštujući postavljene kriterije, svoj izbor radova uputiti ovogodišnjem domaćinu gradske razine Susreta, Domu mladih u Rijeci.

S obzirom na epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj sve aktivnosti u sklopu smotre LiDraNo održat će se u ONLINE formi. Tablice s prijavama, radovi, obrasci za zaporke, privole i drugi potrebni prilozi šalju se isključivo e-mailom.

Rok za dostavu radova i prijava je petak 29. siječnja 2021. Nepotpune prijave, radove koji nisu opisani prema propozicijama ili one koji stignu nakon 29. siječnja 2021., Gradsko povjerenstvo neće prihvatiti.

Iznimno, školski listovi preskaču gradsku razinu, te se prijavljuju direktno na županijsku razinu. Rok za slanje školskih listova je 19.veljače 2021.

Molimo voditelje izvannastavnih aktivnosti da pozorno pročitaju propozicije i upute za slanje prijava i radova..

Scenski dio ovogodišnjeg LiDraNa održat će se ONLINE i to:

probe: 10. veljače 2021. (srijeda)

nastupi učenika: 11. veljače 2021. (četvrtak)

Detalji vezani uz organizaciju proba i nastupa učenika, kao i poziv, detaljan raspored scenskog dijela Susreta, datumi i vrijeme održavanja okruglih stolova za scenski izraz kao i sve ostale potrebne obavijesti, škole će dobiti nakon što pristignu sve prijave.

Literarni i novinarski radovi koji su prošli na županijsku razinu bit će objavljeni na stranicama Doma mladih. Datum i vrijeme održavanja okruglih stolova za literarni i novinarski izraz, škole će dobiti nakon što pristignu sve prijave.

SLANJE TABLICE / PRIJAVNICE

Škola ispunjava jednu tablicu/prijavnicu sa traženim podacima učenika/učenica. U tablicu upisuju se svi učenici/učenice svih izraza. Ispunjena tablica ujedno je i prijavnica učenika/učenica škole. Tablica se šalje isključivo e-mailom na [email protected].

IZJAVA O SUGLASNOSTI

E- mailom na [email protected] potrebno dostaviti skenirane ispunjene i potpisane privole za svakog/svaku prijavljenog/ prijavljenu učenika/ učenicu i mentora/ mentoricu.

SLANJE RADOVA

Prijavljeni radovi ne smiju biti objavljeni, izvedeni ili nagrađivani prije smotre LiDraNo 2019./2020. koja se održala 30. rujna 2020.