ŠKOLSKI SUSRETI LiDraNo 2022. – ŽUPANIJSKA RAZINA

OSNOVNE INFORMACIJE

Pretpostavljamo da će svaka osnovna i srednja škola provesti gradski susret za novinarski, literarni i scenski izraz do 18. veljače 2022., te poštujući postavljene kriterije, svoj izbor radova uputiti ovogodišnjem domaćinu županijske razine Susreta, Domu mladih u Rijeci. Povjerenstvo gradskih/općinskih susreta dužno je dostaviti izvješće o provedenoj gradskoj/općinskoj razini županijskom povjerenstvu.

Rok za dostavu radova i prijava je petak 25.02.2022.

Nepotpune prijave, radove koji nisu opisani prema propozicijama ili one koji stignu nakon 25.02.2022., Županijsko povjerenstvo neće prihvatiti.

Molimo voditelje izvannastavnih aktivnosti da pozorno pročitaju propozicije i upute za slanje prijava I radova.

Scenski dio ovogodišnjeg LiDraNa održat će se online putem TEAMS aplikacije.

Detalji vezani uz organizaciju proba I nastupa učenika, kao I poziv, detaljan raspored scenskog dijela Susreta, datumi I vrijeme održavanja okruglih stolova kao I sve ostale potrebne obavijesti, škole će dobiti nakon što pristignu sve prijave.

Osnovne škole Grada Rijeke I istoka, Opatije I prstena I Srednje škole Grada Rijeke I Opatije koji su prošli gradsku razinu na kojoj je Dom mladih bio domaćin Susreta ne moraju ponovno slati prijave.

SLANJE TABLICE / PRIJAVNICE

Nakon prijave sudjelovanja učenika od strane osobe zadužene za rad u aplikaciji natjecanja.azoo.hr, škola/gradsko povjerenstvo ispunjava jednu tablicu/prijavnicu sa traženim podacima učenika/učenica. U tablicu se upisuju svi učenici/učenice svih izraza. Ispunjena tablica ujedno je I prijavnica učenika/učenica škole. Tablica se šalje isključivo e-mailom na [email protected].

IZJAVA O SUGLASNOSTI

e-mailom na [email protected] potrebno dostaviti skenirane ispunjene I potpisane privole za svkog/svaku prijavljenog/prijavljenu učenika/učenicu I mentora/mentoricu.