ŠKOLSKI SUSRETI LIDRANO 2020. – ŽUPANIJSKA RAZINA

OSNOVNE INFORMACIJE

Ministarstvo znanosti, obrazovanja Republike Hrvatske te Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i ove godine organiziraju Hrvatske školske susrete LiDraNo.

Pretpostavljamo da će svaka osnovna i srednja škola provesti gradski susret za novinarski, literarni i scenski izraz do 13. veljače 2020.

Ovogodišnji domaćini LiDraNo 2020. su Dom mladih i OŠ Zamet iz Rijeke.

Rok za dostavu radova i prijava je četvrtak 20. veljače 2020. Nepotpune prijave, radove koji nisu opisani prema propozicijama ili one koji stignu nakon 20. veljače 2020., Županijsko povjerenstvo neće prihvatiti.

Scenski dio ovogodišnjeg LIDRANA održat će se 9. i 10. ožujka 2020. Poziv i detaljan raspored scenskog dijela Susreta, kao i sve ostale potrebne obavijesti, škole će dobiti nakon što pristignu sve prijave.

Literarni i novinarski radovi koji su predloženi na državnu razinu bit će objavljeni na stranicama Doma mladih i obznanjeni tokom scenskih susreta.

O datumu i vremenu održavanja okruglih stolova gdje ćete imati priliku popričati s povjerenstvima, bit ćete na vrijeme obaviješteni.

SLANJE TABLICE / PRIJAVNICE

Škola ispunjava jednu tablicu/prijavnicu sa traženim podacima učenika/učenica. U tablicu upisuju se svi učenici/učenice svih izraza. Ispunjena tablica ujedno je i prijavnica učenika/učenica škole. Tablica se šalje isključivo e-mailom na lidrano.rijeka@gmail.com.

IZJAVA O SUGLASNOSTI

E- mailom na lidrano.rijeka@gmail.com potrebno dostaviti skenirane ispunjene i potpisane privole za svakog/svaku prijavljenog/ prijvljenu učenika/ učenicu i mentora/ mentoricu.

SLANJE RADOVA

Prijavljeni radovi ne smiju biti objavljeni, izvedeni ili nagrađivani prije smotre Lidrano 2018./2019. koja se održavala u Šibeniku od 25. do 29. ožujka 2019.

Poštom na adresu domaćina LiDraNa (!!!! novo OŠ Zamet, Bože Vidasa 12, 51000 Rijeka, s naznakom „LiDraNo 2020. – županijska razina) potrebno dostaviti:

  • 5 primjeraka rada
  • Ispunjen, potpisan i pečatiran obrazac za literarni rad/samostalni novinarski rad

E-mailom dostaviti na lidrano.rijeka@gmail.com:

  • u word dokumentu primjer literarnog i/ili samostalnog novinarskog rada (Dom mladih uvodi digitalnu arhivu literarnih i novinarskih radova, stoga nije potrebno dostavljati radove na CD-ima; nakon županijske razine Dom mladih će snimiti potrebne radove na CD-e prema propozicijama natjecanja te ih dostaviti Državnom povjerenstvu)

Poštom na adresu domaćina LiDraNa (!!!! novo OŠ Zamet, Bože Vidasa 12, 51000 Rijeka, s naznakom „LiDraNo 2020. – županijska razina) potrebno dostaviti:

  • 6 primjera školskog lista objavljenih nakon LiDraNa 2019. , točnije nakon 29. ožujka 2019.
  • jedan primjerak školskog lista na CD-u u PDF formatu

E-mailom dostaviti na lidrano.rijeka@gmail.com:

  • jedan primjerak školskog lista u PDF formatu

Poštom na adresu domaćina LiDraNa (!!!! novo OŠ Zamet, Bože Vidasa 12, 51000 Rijeka, s naznakom „LiDraNo 2020. – županijska razina) potrebno dostaviti:

  • Podatke za radijski izraz (moraju biti imenovani kao i radijska emisija)

E-mailom dostaviti na lidrano.rijeka@gmail.com:

  • 1 primjerak radijske emisije snimljen u formatu wav, stereo, 16bit, 44.1lkHz te putem online alata ONE DRIVE, JUMBO MAIL ili WETRANSFER (nije potrebno slati poštom radijsku emisiju snimljenu na CD-u)

E-mailom dostaviti na lidrano.rijeka@gmail.com:

  • dokaz o objavljenom učeničkom radu (ispis sa naznakom o mjestu i vremenu objavljivanja) ako učenik govori objavljeni tekst učenika (nije dopušteno govorenje neobjavljenih vlastitih pjesničkih tekstova i govora, kao ni tekstova objavljenih na blogovima i privatnim mrežnim stranicama)
  • cjeloviti tekst sa točnim podacima o autoru/autorima ako kazališna družina izvodi još neobjavljeni ili vlastiti tekst