ŠKOLSKI SUSRETI LIDRANO 2020. – GRADSKA RAZINA

OSNOVNE INFORMACIJE

Ministarstvo znanosti, obrazovanja Republike Hrvatske te Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i ove godine organiziraju Hrvatske školske susrete LiDraNo.

Pretpostavljamo da će svaka osnovna i srednja škola provesti unutar školski susret za prethodno navedene družine te, poštujući postavljene kriterije, svoj izbor radova uputiti ovogodišnjim domaćinima gradske razine Susreta, Domu mladih i OŠ Zamet.

Rok za dostavu radova i prijava je srijeda 29. siječnja 2020. Nepotpune prijave, radove koji nisu opisani prema propozicijama ili one koji stignu nakon 29. siječnja 2020., Gradsko povjerenstvo neće prihvatiti. Iznimno, školski listovi preskaču gradsku razinu, te se prijavljuju direktno na županijsku razinu.

Rok za slanje školskih listova je 20.veljače 2020.

Molimo vas da pratite upute za slanje prijava i radova Doma mladih (broj radova koje treba dostaviti, popratne obrasce i sl.), a u propozicijama Agencije za odgoj i obrazovanje dobro proučite upute vezane uz pripremu radova/ nastupa za prijavu (što radovi moraju sadržavati, minutaža nastupa, broj učenika koji se prijavljuje i sl.).

Scenski dio ovogodišnjeg LiDraNa održat će se:

probe: SAMO SKUPNI NASTUPIHKD, 10. veljače 2020. (ponedjeljak) – 14,30h do 17,30h OŠ | 17,30h do 18,30h SŠ

nastupi učenika: FILODRAMMATICA, 12.veljače 2020. (srijeda)

nastupi učenika: HKD, 14. veljače 2020. (petak)

Poziv, detaljan raspored scenskog dijela Susreta, datumi i vrijeme održavanja okruglih stolova kao i sve ostale potrebne obavijesti, škole će dobiti nakon što pristignu sve prijave.

Literarni i novinarski radovi koji su prošli na županijsku razinu bit će objavljeni na stranicama Doma mladih i proglašeni tijekom scenskih susreta.

SLANJE TABLICE / PRIJAVNICE

Škola ispunjava jednu tablicu/prijavnicu sa traženim podacima učenika/učenica. U tablicu upisuju se svi učenici/učenice svih izraza. Ispunjena tablica ujedno je i prijavnica učenika/učenica škole. Tablica se šalje isključivo e-mailom na [email protected].

IZJAVA O SUGLASNOSTI

E- mailom na [email protected] potrebno dostaviti skenirane ispunjene i potpisane privole za svakog/svaku prijavljenog/ prijvljenu učenika/ učenicu i mentora/ mentoricu.

SLANJE RADOVA

Prijavljeni radovi ne smiju biti objavljeni, izvedeni ili nagrađivani prije smotre Lidrano 2018./2019. koja se održavala u Šibeniku od 25. do 29. ožujka 2019.