ŠKOLSKI SUSRETI LIDRANO 2019. – ŽUPANIJSKA RAZINA – PRIJAVA RADOVA

OSNOVNE INFORMACIJE

Pretpostavljamo da će svaka osnovna i srednja škola provesti gradski susret za novinarski, literarni i scenski izraz do 31. siječnja 2019.

Molimo vas da xls tablicu sa svim podacima najuspješnijih učenika/učenica iz pojedinih izraza upućenih na županijsku razinu, literarne i samostalne novinarske radove u word dokumentu, pdf dokumente školskih listova te skenirane Izjave o davanju suglasnosti za učenike i mentore pošaljete ovogodišnjem domaćinu Susreta, Domu mladih u Rijeci na e-mail: lidrano.rijeka@gmail.com. Xls tablica ujedno je i prijavnica i šaljete je isključivo putem e-maila (nije potrebno slati printanu verziju). Radove, školske listove, obrasce za pojedine izraze (nije potrebno slati radove snimljene na CD-u, već ih šaljete mailom u word dokumentu) potrebno je dostaviti na adresu Doma mladih Laginjina 15, 51000 Rijeka sa napomenom «LIDRANO 2019.- županijska razina». Rok dostave xls tablice i radova je srijeda 6.veljače 2019.

Napominjemo da je Agencija za odgoj i obrazovanje uvela novitet u prijavi učenika. Svakog učenika kojeg ste prijavili na smotru LiDraNo 2019. i naveli u excel tablici, potrebno je prijaviti i putem online prijavnice objavljene na stranicama Agencije. Online prijavnicu možete pronaći na ovoj poveznici.

Scenski dio ovogodišnjeg LIDRANA održat će se u Filodrammatici (Korzo 28/1, Rijeka), 20. veljače 2019. Poziv i detaljan raspored scenskog dijela Susreta, kao i sve ostale potrebne obavijesti, škole će dobiti nakon što pristignu sve prijave.

Literarni i novinarski radovi koji su predloženi na državnu razinu bit će objavljeni na stranicama Doma mladih i obznanjeni tokom scenskih susreta.

O datumu i vremenu održavanja okruglih stolova gdje ćete imati priliku popričati s povjerenstvima, bit ćete na vrijeme obaviješteni.

SLANJE TABLICE / PRIJAVNICE

Škola ispunjava jednu tablicu/prijavnicu sa traženim podacima učenika. U tablicu upisuju se svi učenici svih izraza. Ispunjena tablica ujedno je i prijavnica učenika škole. Tablica se šalje isključivo e-mailom na lidrano.rijeka@gmail.com.

IZJAVA O SUGLASNOSTI

Uz radove i obrasce potrebno je dostaviti skenirane, ispunjene i potpisane od strane roditelja Izjave o davanju suglasnosti za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka učenika u svrhu sudjelovanja na smotri LiDraNo 2019. za svakog učenika ponaosob i ispunjenu i potpisanu od strane mentora Izjave o davanju suglasnosti za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka mentora u svrhu sudjelovanja na smotri LiDraNo 2019. za svakog mentora ponaosob.

SLANJE RADOVA

Prijavljeni radovi ne smiju biti objavljeni, izvedeni ili nagrađivani prije smotre Lidrano 2018./2019. koja se je održavala u Primoštenu od 19. do 23. ožujka 2018.

Poštom na adresu domaćina LiDraNa (Dom mladih, Laginjina 15, 51000 Rijeka, s naznakom „LiDraNo 2019.) potrebno dostaviti:

  • 5 primjeraka rada
  • Ispunjen, potpisan i pečatiran obrazac za literarni rad/samostalni novinarski rad

E-mailom dostaviti na lidrano.rijeka@gmail.com:

  • u word dokumentu primjer literarnog i/ili samostalnog novinarskog rada (Dom mladih uvodi digitalnu arhivu literarnih i novinarskih radova, stoga nije potrebno dostavljati radove na CD-ima; nakon županijske razine Dom mladih će snimiti potrebne radove na CD-e prema propozicijama natjecanja te ih dostaviti Državnom povjerenstvu)

Poštom na adresu domaćina LiDraNa (Dom mladih, Laginjina 15, 51000 Rijeka, s naznakom „LiDraNo 2019.) potrebno dostaviti:

  • 6 primjera školskog lista objavljenih nakon LiDraNa 2018. , točnije nakon 23. ožujka 2018.

E-mailom dostaviti na lidrano.rijeka@gmail.com (uz tablicu lidrano) primjer školskog lista u pdf formatu.

Poštom na adresu domaćina LiDraNa (Dom mladih, Laginjina 15, 51000 Rijeka, s naznakom „LiDraNo 2019.) potrebno dostaviti:

  • Podatke za radijski izraz (moraju biti imenovani kao i radijska emisija)

E-mailom dostaviti na lidrano.rijeka@gmail.com:

  • 1 primjerak radijske emisije snimljen u formatu wav, stereo, 16bit, 44.1lkHz te putem online alata ONE DRIVE, JUMBO MAIL ili WETRANSFER (nije potrebno slati poštom radijsku emisiju snimljenu na CD-u)

E-mailom dostaviti na lidrano.rijeka@gmail.com:

  • dokaz o objavljenom učeničkom radu (ispis sa naznakom o mjestu i vremenu objavljivanja) ako učenik govori objavljeni tekst učenika (nije dopušteno govorenje neobjavljenih vlastitih pjesničkih tekstova i govora, kao ni tekstova objavljenih na blogovima i privatnim mrežnim stranicama)
  • cjeloviti tekst sa točnim podacima o autoru/autorima ako kazališna družina izvodi još neobjavljeni ili vlastiti tekst