RADIONICE U SKLOPU PROGRAMA OBILJEŽAVANJA TJEDNA DAROVITIH

OD 20. DO 26. OŽUJKA 2023. DOM MLADIH SUDJELUJE U PROGRAMU OBILJEŽAVANJA (TJE)DAN ZA DAR(OVITOST) KOJI DESETU GODINU ZA REDOM ORGANIZIRA UDRUGA CENTRA ZA POTICANJE DAROVITOSTI IZ RIJEKE U SURADNJI S GRADOM RIJEKA, ODJELOM GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO. CJELOKUPAN PROGRAM (TJE)DAN ZA DAR(OVITOST) PRONAĐITE NA INTERNET STRANICI HTTPS://CZPD.HR/TJEDAN-ZA-DAROVITOST-2023/.

RADIONICE:

MODELARSKA RADIONICA „A JE TO!“ (3. -6.r OŠ)

Piljenje, brušenje, slaganje, lijepljenje. Isprljaj ručice i stvori nešto novo i upotrebljivo!

TERMIN: Ponedjeljak, 20.03.2023., 18.00 – 19.30h
VODITELJICA: Lorena Kovač

3D PRINTERAJ (4.-8.r OŠ)

Crtanje pomoću CAD alata, printanje na 3D printeru. Osmisli, nacrtaj, izradi!

TERMIN: Četvrtak, 23.03.2023., 18.0-19.30h
VODITELJ: Marino Čikeš

Radionice su besplatne i održat će se u Domu mladih (Laginjina 15, Rijeka). Prijave počinju u srijedu, 15. ožujka 2023.,a za prijavu je potrebno:

  • ispuniti ONLINE PRIJAVNICU najkasnije do 17. ožujka 2023. (prijavnica će biti dostupna na Internet stranici Doma mladih www.dom-mladih.hr (pod novosti)
  • Ispuniti i potpisati obrazac suglasnosti
  • Potpisanu suglasnost dostaviti osobno, skenirano e-mailom ([email protected]) ili poštom u Dom mladih (Laginjina 15, Rijeka)

3D RINOVATORI

Dom mladih provodi program Grada Rijeke za razvoj poduzetničkih kompetencija djece i mladih pod nazivom RInovatoRI. Kao dio ovog programa razvijena je posebna aktivnost 3D RInovatoRI, specijalizirana edukacija za djecu iz područja 3D tehnologija. Cilj radionice je upoznavanje s 3D tehnologijom, mogućnostima njezine primjene te informiranje o konceptu i funkciji poduzetničkog inkubatora Proizvodnog parka Torpedo. Ove godine aktivnost 3D RInovatoRI će se održati u četvrtak, 23. ožujka 2023.

Program uključuje:

  • Radionicu ‘3Decoum’ u Dječjoj kući u trajanju od dva sata na kojoj će se polaznici imati priliku upoznati s osnovama 3D modeliranja i printanja na 3D printeru. Tema je ove godine ekologija. 3D printanje je proizvodni proces o kojem možemo govoriti u kontekstu ‘green friendly’ tehnologija jer uvelike smanjuje emisiju plinova, potrošnju energije i količinu otpada. Osim toga, povećava se mogućnost popravaka oštećenih predmeta umjesto bacanja, a i sve više je dostupnih ekološki prihvatljivih materijala koji se koriste u proizvodnji printanjem.
  • Interaktivni posjet Proizvodnom parku Torpedo i Riječkoj razvojnoj agenciji Porin u trajanju od jednog sata, kroz koji će polaznici imati priliku razgledati Proizvodni park Torpedo te se pobliže upoznati sa suvremenom industrijskom opremom za 3D skeniranje, modeliranje i printanje iz pijeska, metala i polimera, kao i s konceptom poduzetničkog inkubatora.

3D RinovatoRI pokrenuti su lani kao pilot projekt sufinanciran sredstvima EU, a danas predstavljaju integralni dio redovnog programa RInovatoRI.

Namijenjeno: redovnim polaznicima programa RInovatoRI
Voditelji: Josipa Andrušić, Anita Pešut i Daniel Duranović
Način prijave: bez prijava, zatvoreni tip aktivnosti

CIKLUS PREDAVANJA „ŠTO UČINITI DA DAR NE POSTANE DAR-MAR!?“

U sklopu programa (Tje)DAN za DARovitost Grad Rijeka u suradnji s Domom mladih organizira niz predavanja iz područja rada s potencijalno darovitom djecom. Predavači su odgojno- obrazovni djelatnici riječkih osnovnih škola koji su završili „Edukaciju učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova grada Rijeke za izgradnju kapaciteta za identifikaciju i rad s darovitim učenicima“ u organizaciji International Centre for Innovation in Education (ICIE) i Grada Rijeke.

Predavanja su prvenstveno namijenjena učiteljima i drugim pedagoškim djelatnicima, ali i roditeljima i svim drugim zainteresiranim osobama koje interesira područje odgoja i obrazovanja potencijalno darovite djece.

PRIMJENA REZULTATA NOVIJIH METODIČKIH ISTRAŽIVANJA U RADU S POTENCIJALNO DAROVITIM UČENICIMA KROZ SMJERNICE ZA RAD S DAROVITOM DJECOM I UČENICIMA

Izlaskom Smjernica za rad s darovitom djecom i učenicima Ministarstva znanosti i obrazovanja dobili smo okvir za rad sa potencijalno darovitim učenicima i vrijedan radni dokument koji valja implementirati u praksi. Kako se pedagoška znanost i praktični modeli razvijaju – kratkim pregledom najboljih metodičkih modela, predavačica će stvarati poveznice na odgovarajuće i primjenjujuće modele u radu sa potencijalno darovitim učenicima.

NAMIJENJENO: učiteljima provoditeljima specifičnih oblika nastave za potencijalno darovite učenike, stručnim suradnicima, učiteljima, nastavnicima i studentima nastavničkih zanimanja
TERMIN: Ponedjeljak, 20.03.2023., 18.00-18.45h
PREDAVAČ: Aleksandra Smolić, stručni suradnik pedagog, savjetnik, OŠ Srdoči

PODRŠKA I USMJERAVANJE DAROVITIH UČENIKA

Cilj predavanja je promišljanje o potrebi profesionalnog savjetovanja darovitih učenika i njihovih obitelji. Daroviti učenici školskom sustavu predstavljaju rizik i izazov zbog neusklađenosti programa s potencijalima darovitih učenika. Važnost savjetovanja također leži u činjenici da se često uz visoke intelektualne potencijale mogu vezati i teškoće pažnje, povučenost ili teškoće s vršnjacima (tko je darovitom učeniku vršnjak?) što posao savjetovanja čini zahtjevnim.

NAMIJENJENO: učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima
TERMIN: Utorak, 21.03 2023., 18.00h – 18.45h
PREDAVAČ: Ester Bakotić-Šepić, stručni suradnik psiholog, mentor OŠ-SE San Nicolo/OŠ-SE Gelsi

SUVREMENI PRISTUP POUČAVANJU

Glavni cilj suvremene nastave je poticati stvaralaštvo. Takva nastava zahtijeva istraživanje i međusobnu interakciju učenika i nastavnika. Aktivno uključivanje učenika u nastavu gdje učenici nisu pasivni slušači i primatelji znanja već aktivni sudionici u procesu poučavanja i nastavnici koji preuzimaju zadatak motivirati i potaknuti učenike na konstantno (samostalno) učenje i istraživanje, dovodi do postizanja željenih ishoda (kompetencija). Nove generacije učenika vole kombinaciju tradicionalnih metoda poučavanja, ali i primjenu novih suvremenih metoda kao i vođenje nastavnog procesa na inovativan način. U ovom predavanju učitelji će se moći upoznati s istraživačkim učenjem koji školu pretvara u suradničku istraživačku zajednicu.

NAMIJENJENO: učiteljima, stručnim suradnicima
TERMIN: Srijeda, 22.03.2023., 18.00-18.45h
PREDAVAČ: Nataša Mesaroš Grgurić, dipl. učiteljica razredne nastave u zvanju izvrstan savjetnik, OŠ Centar

EKOLOŠKI PROMIŠLJAMO

Pitanje održivog razvoja danas nije pomodarstvo već imperativ preživljavanja čovječanstva. Naučiti djecu već od ranog djetinjstva razmišljati drugačije, ekološki osviješteno uz moralnu obavezu očuvanja našeg ekosustava. Postaviti pred djecu problemske zadatke u kojima će se zabavljati, promišljati te jednog dana kao odrasli svojim primjerom djelovati na ostale pojedince.

NAMIJENJENO: učiteljima, stručnim suradnicima, roditeljima i svima zainteresiranima
TERMIN
: Petak, 24.03.2023., 18.00-19.00h
PREDAVAČ: Melita Adany, mag.prim.educ, OŠ-SE San Nicolo

Sudjelovanje na predavanjima i prezentacijama je besplatno. Prijave za svako pojedino predavanje počinju od srijede, 15. ožujka 2023.g. i moguće je prijaviti se najkasnije četiri sata prije početka svakog predavanja. Za prijavu je potrebno:

  • ispuniti ONLINE PRIJAVNICU (prijavnicu možete pronaći na stranicama Doma mladih www.dom-mladih.hr pod novosti)

Predavanja će se održavati online, putem TEAMS platforme.