PROMET U PREDŠKOLI

Nakon uspješno provedenog pilot projekta u pedagoškoj godini 2018./2019., Dom mladih ponovno kreće u realizaciju kraćeg programa prometne preventive za djecu u godini prije polaska u školu „PROMET U PREDŠKOLI“.

Program prometne preventive ”PROMET U PREDŠKOLI“, program je Doma mladih, gradske ustanove za organizaciju slobodnog vremena djece i mladih iz Rijeke koji je nastao u suradnji s Dječjim vrtićem Rijeka i Dječjim vrtićem More. Program je u siječnju 2019. godine dobio odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Neupitno je da je prometni odgoj djece već u predškolskim ustanovama važan. Više je razloga zašto su djeca jedna od najugroženijih sudionika u prometu: same specifičnosti prometa (veliki broj automobila na cestama, velike brzine vožnje, neadekvatna prometna infrastruktura), nedostatak prometne kulture vozača/vozačica (nepoštivanje prometnih pravila i propisa), psihofizičke osobine djece (niži rast čini ih nedovoljno vidljivim vozačima/vozačicama, a djeci onemogućuje optimalnu preglednost prometne situacije, nedovoljno je razvijena sposobnost procjene brzine vozila, impulzivno nenadano reagiranje djece, nedostatak životnog iskustva da bi realno mogli procijeniti opasnost u prometu).

Osnovni cilj Programa je utjecati na ponašanje i stavove djece vezane uz promet te na taj način pomoći im da steknu kompetencije potrebne za samostalno i sigurno kretanje u prometu kao pješaci. S obzirom da igra ima veliku razvojnu vrijednost u odgoju i obrazovanju predškolske djece, ona je osnovna metoda rada na radionicama kroz koje djeca, igrajući različite uloge po nekom zadanom scenariju, u sigurnom okruženju, prolaze stvarne prometne situacije te samostalno uz vodstvo voditelja radionice i odgojitelja/odgojiteljice, dolaze do potrebnih zaključaka o sigurnom ponašanju u prometu.

Program se realizira kroz 4 radionice na koje odgojitelji dolaze sa skupinom djece tokom jedne pedagoške godine. Teme radionica su: DJECA PJEŠACI (2 radionice), DJECA PUTNICI U OSOBNOM VOZILU I U JAVNOM PRIJEVOZU (1 radionica) i DJECA VOZAČI (1 radionica). Odgojitelji termine dolaska dogovaraju s voditeljem Programa.

Pilot projekt Programa proveo se u periodu travanj- lipanj 2019. i to u suradnji sa šest podcentara DV Rijeka i DV More (Kvarner, Maestral, Delfin, Belveder, Vidrice, Potok). Reakcije djece i odgojitelja su više nego pozitivne te s veseljem krećemo u realizaciju Programa u novoj pedagoškoj godini.

Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da do 8. listopada 2021. ispunite PRIJAVNI OBRAZAC. Obrazac ispunjava pedagog/psiholog ili voditelj CPO-a u dogovoru s ravnateljem dječjeg vrtića.

Dom mladih kroz Program osigurava poticajno okruženje stručno vodstvo, didaktički materijal, bicikle različite veličine sa i bez pomoćnih kotača te zaštitne kacige (koje se nakon svake grupe dezinficiraju).

Preduvjeti za sudjelovanje skupine iz pojedinog dječjeg vrtića, a koje osigurava sam dječji vrtić su potpisane suglasnosti roditelja za sudjelovanje u Programu i za fotografiranje sudionika Programa te organizacija prijevoza (ukoliko je potrebna).

VODITELJICA: Lorena Kovač