PROJEKT NOVI RiFF

Ideja projekta NOVI RiFF nastala je promišljanjem o pokretanju novog umjetničkog programa za mlade pri Domu mladih koji bi omogućio talentiranim pojedincima iz dramsko- scenskog područja razvoj vlastitog potencijala. Radna skupina Doma mladih krenula je u realizaciju novog autorskog mjuzikla u kojem će glavni akteri biti mladi u dobi od 13. do 17.g. Mjuzikl je vrsta glazbeno- scenskog djela koja je najčešće zabavnog sadržaja s glazbenim točkama, govornim dijalozima i plesom i kao takav predstavlja idealnu platforma za razvoj potencijala pojedinaca koji iskazuju iznadprosječne sposobnosti u nekom od ili pak u sva tri područja- plesu, pjevanju i glumi. U odabiru teme mjuzikla vodilo se računa da tema bude bliska mladima, zanimljiva široj publici, da s jedne strane educira, a s druge provocira. Tema „Grad Rijeka grad rocka“ inspirirala je u zadnje vrijeme mnoge projekte pa tako i NOVI RiFF. No, cilj projekta nije da glorificiramo i oplakujemo prošla vremena, niti da kritiziramo mlade i njihov glazbeni (ne)ukus koji se kosi s identitetom grada kao grada alternativne glazbene scene. Cilj projekta je osigurati poticajno okruženje za konstruktivni dijalog s mladima o pitanju identiteta grada Rijeke kao grada alternativne glazbene scene. Sociolog Benjamin Perasović tvrdi da se zbog svojevrsne medijske mistifikacije stvorio dojam da su 60-ih svi bili hipiji, 70-ih punkeri, 80-ih urbani rokeri, a danas smo, eto, jadni jer su nas cajke poharale te da su to stereotipi s kojima se on osobno ne slaže. Nekada su bile jasne razlike između „urbanih plemena“. Mladi koji su bili dio određene skupine jasno su se razlikovali po stilu odijevanja, ponašanju, načinu kako provode slobodno vrijeme, dijelili su iste vrijednosti te naravno slušali istu glazbu. Danas kao da su te razlike manje vidljive. Znači li to da su subkulture mladih koje dijele zajedničke vrijednosti, a posljedično i slušaju istu glazbu, nestale? Što je s gradom Rijekom i njegovim identitetom? Je li vrijeme za novu titulu ili se može vratiti / opravdati stara?

Kako bi dobili odgovore na ova pitanja u sklopu projekta NOVI RiFF provest će se istraživanje o glazbenom ukusu, vrijednostima i stavovima mladih u dobi od 13. do 17.g. iz riječkih osnovnih i srednjih škola. U suradnji s udrugama Ri dance i PZM Josip Kaplan organizirat će se istraživačke radionice s mladima od 13. do 17.g s kojima će Jelena Tondini na inovativan, „youth frendly“ način, koristeći različite participativne metode, kritički sagledati aktualne glazbene trendove te otvoriti dijalog o njihovom osobnom glazbenom identitetu.

Nakon provedenog istraživanja i istraživačkih radionica s mladima, organizirat će se susret mladih s renomiranim rock umjetnicima, predstavnicima „onog“ doba. Svrha susreta je potaknuti konstruktivni međugeneracijski dijalog s ciljem propitivanja vrijednosti koje promovira ili bi trebala promovirati glazba. Paralelno s provedbom strukturiranog dijaloga s mladima, u „pozadini“ će se stvarati temelji za novi mjuzikl- suradnici Davor Mandić i Zoran Žmirić četveroručno će raditi na dramskom tekstu, Jelena Tondini bavit će se dramaturgijom, dok će Igor Vlajnić prilagoditi odabrane pjesme za izvedbu u mjuziklu.

Projekt financijski podržava Poslovni klub PartneRI.