POSTIGNUĆA GRADA RIJEKE OBJAVLJENA U „PRAKTIČNOM VODIČU ZA USAVRŠAVANJE I PREKVALIFIKACIJU“ EU INICIJATIVE INTELLIGENT CITIES CHALLENGE