NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA POSREDOVANJE, NABAVE I FINANCIJE