LiDraNo 2024. – ŽUPANIJSKA RAZINA

OSNOVNE INFORMACIJE

Pretpostavljamo da će svaka osnovna i srednja škola provesti  gradski susret za novinarski, literarni i scenski  izraz do 09. veljače 2024., te poštujući postavljene kriterije, svoj izbor radova uputiti ovogodišnjem domaćinu županijske razine Susreta, Domu mladih u Rijeci.  Povjerenstvo gradskih/općinskih susreta dužno je dostaviti izvješće o provedenoj gradskoj/općinskoj razini  županijskom povjerenstvu.

Rok za dostavu radova i prijava je ponedjeljak, 12.02.2024.  

Nepotpune prijave, radove koji nisu opisani prema propozicijama ili one koji stignu nakon 12.02.2024., Županijsko povjerenstvo neće prihvatiti.

Molimo voditelje izvannastavnih aktivnosti da pozorno pročitaju propozicije i upute za slanje prijava i radova.

Scenski dio ovogodišnjeg LiDraNa održat će se u dvorani Circolo (Uljarska 1, Rijeka) i to:

  • 26. veljače 2024. (ponedjeljak): nastupi učenika
  • 27. veljače 2024.  (utorak): nastupi učenika

Detalji vezani uz organizaciju nastupa učenika, datum I vrijeme održavanja,  kao I poziv, detaljan raspored scenskog dijela Susreta, datumi I vrijeme održavanja okruglih stolova kao I sve ostale potrebne obavijesti, škole će dobiti nakon što pristignu sve prijave.

Osnovne škole Grada Rijeke I istoka,  Opatije I prstena I Srednje škole Grada Rijeke I Opatije koji su prošli gradsku razinu na kojoj je Dom mladih bio domaćin Susreta ne moraju ponovno slati prijave.

SLANJE TABLICE / PRIJAVNICE

Nakon prijave sudjelovanja učenika od strane osobe zadužene za rad u aplikaciji natjecanja.azoo.hr, škola/gradsko povjerenstvo ispunjava jednu tablicu/prijavnicu sa traženim podacima učenika/učenica. U tablicu se upisuju svi učenici/učenice svih izraza. Ispunjena tablica ujedno je I prijavnica učenika/učenica škole. Tablica se šalje isključivo e-mailom na [email protected].

IZJAVA O SUGLASNOSTI

e-mailom na [email protected] potrebno dostaviti skenirane  ispunjene I potpisane privole za svakog/svaku prijavljenog/prijavljenu učenika/učenicu I mentora/mentoricu.