KREATIVNE RADIONICE TOKOM ZIMSKIH ŠKOLSKIH PRAZNIKA “ZIMA U DOMU MLADIH”

02.01.2019. – 11.01.2019.

Radionice u sklopu programa „Zima u Domu mladih“ odvijat će se svim radnim danima od 02. do 11.siječnja 2019. u jutarnjim satima i to od 9.00h do 11.00h i od 11.00h do 13.00h u Domu mladih. Polaznici će moći birati jedu od radionica koje traju 2 sata ili pak kombinaciju dviju radionica. Cijena jedne radionice od 2h je 100,00kn, dok je kombinacija dviju radionica 200,00kn. Radionice su namijenjene osnovnoškolskom uzrastu.

INFORMATIČKA RADIONICA

izrada animacije, kalendara…

TERMINI:  9.00- 11.00 (5.-8.r.) | 11.00- 13.00 (1.-4.r.)
CIJENA: 100,00kn

VIDEO RADIONICA

snimanje, montiranje reportaža, skrivene kamere…

TERMINI:  9.00- 11.00 (3.-5.r.) | 11.00-13.00 (6.-8.r.)
CIJENA: 100,00kn

ROBOTIKA (POPUNJENO)

Fischer Technik, LEGO, robotika…

TERMINI: 9.00- 11.00 (1.-4r.)
CIJENA: 100,00kn

3D PRINTERAJ

crtanje pomoću CAD alata, printanje na 3D printeru…

TERMINI: 11.00-13.00 (5.-8.r.)
CIJENA: 100,00kn

MODELARI

piljenje, brušenje, slaganje, ljepljenje, stvaranje nečega novog i upotrebljivog

TERMINI: 9.00-11.00 (6.-8.r) | 11.00-13.00 (3.-5.r.)
CIJENA: 100,00kn

RADIO POSTAJA DM

uređivanje radio emisija, režija, produkcija, puštanje muzike…

TERMINI: 9.00- 11.00 (4.-6.r.) | 11.00-13.00 (6.-8.r.)
CIJENA: 100,00kn

GLAZBENA RADIONICA

sviranje synthesizira, pjevanje, skladanje…

TERMINI: 9.00- 11.00 (3.-5.r.) | 11.00-13.00 (1.-2.r.)
CIJENA: 100,00kn

LIKOVNA RADIONICA «MIĆA RUKOTVORNICA»

slikanje, crtanje, izrada svega od svačega…

TERMINI: 9.00- 11.00 (1.-3.r.) | 11.00-13.00 (3.-6.r.)
CIJENA: 100,00kn

KAKO PRIJAVITI DIJETE:

1. Ispuniti ONLINE prijavnicu. Ispunjavanjem online prijavnice iskazujete interes za upis u Zimu u Domu mladih. Ona ne podrazumijeva direktan upis u traženu radionicu. Upisi se mogu zaključiti i potvrditi tek nakon dogovora sa koordinatoricom upisa Doma mladih (koja će Vas kontaktirati ukoliko ste točno upisali broj telefona/mobitela za kontakt radi dogovora oko detalja upisa (definiranja radionica, cijena).

Online prijavnice će se obrađivati redoslijedom kojim budu pristizale.Prednost upisa u radionice „Zima u Domu mladih“ imaju polaznici redovnih aktivnosti Doma mladih i njihov upis vršiti će se u petak 07.prosinca 2018.

Redovnim polaznikom smatra se dijete koje redovno dolazi na radionice u Dom mladih tokom trajanja školske godine, 1-2 puta tjedno npr. na informatiku, robotiku, ples…

2. Ispunjenu i potpisanu suglasnost poslati poštom ili donijeti osobno (Laginjina 15, Rijeka) ili skenirati i poslati e-mailom na [email protected]; suglasnosti poslane faksom ne uvažavamo.

!!! Polaznici čiji roditelji nisu do početka Zime u Domu mladih dostavili potpisanu suglasnost i kopiju uplatnice bit će ispisani (obrazac suglasnosti možete preuzeti niže dolje ili osobno u Domu mladih).

3. Uplatnice stižu poštom na kućnu adresu roditelja/ skrbnika nakon početka radionica.

ONLINE prijavnica za polaznike redovnih aktivnosti Doma mladih bit će dostupna od 07.prosinca 2018. od 8.00h, a za sve ostale zainteresirane bit će dostupna od 10.prosinca 2018. od 8.00h.

!!!PRIJAVE OSOBNO TELEFONOM, E – MAILOM KOJI NISU ONLINE PRIJAVNICA, ILI PUTEM PORUKE NA TELEFONSKOJ SEKRETARICI NE PRIMAMO