AUDICIJA – RIJEČKO KAZALIŠTE MLADIH KAMOV

RKM KAMOV PLES

Audicija za nove članove održat će se 21. rujna 2018. u Domu mladih i to u 17.30h za učenike/ učenice od 5. do 8.r. OŠ i za učenike/ učenice od 1. do 4.r. SŠ.

RKM KAMOV KAZALIŠTE

Audicija za nove članove održat će se 21. rujna 2018. u Domu mladih i to u 18.00h za učenike/ učenice od 5. do 8.r. OŠ i u 19.30h za učenike/ učenice od 1. do 4.r. SŠ.