TIC TAC TRAINING COURSE & PATNERSHIP BUILDING ACTIVITY- ERASMUS+

Kao dio stručnog usavršavanja, stručna suradnica za projekte Irena Križanec prošli je tjedan, 24.4.-29.4.2023., sudjelovala na edukaciji pod nazivom „TIC TAC training course & partnership building activity“, organizirane i financirane od strane Agencije za mobilnost i programe EU, na lokaciji Hotel Dubrovnik u Zagrebu. TICTAC TC/PBA izgrađen je oko strateškog planiranja i stvarnog projektnog ciklusa. Tijekom tečaja sudionici i treneri istraživali su različite dimenzije oko konkretnog projekta.

Ciljevi su bili:

  • promovirati program ERASMUS+ (mladi) kao obrazovni alat;
  • istražiti program ERASMUS+ (mladi) s posebnim fokusom na kvalitetnu međunarodnu suradnju, posebice na mobilnost osoba koje rade s mladima;
  • razumjeti ulogu programa ERASMUS+ (mladi) unutar dugoročne lokalne strategije;
  • razviti prve korake organizacije projekta ‘Mobilnost osoba koje rade s mladima’ u području mladih unutar međunarodnog tima;
  • razviti kompetencije sudionika u planiranju procesa neformalnog obrazovanja i interkulturalnog učenja;
  • promicati sudjelovanje mladih i aktivno građanstvo kao ključne elemente pri osmišljavanju europskog i međunarodnog projekta.

Na kraju treninga možemo sa sigurnošću reći da su svi ciljevi postignuti. Ono što želimo istaknuti je da su ostvareni prvi koraci u organizaciji projekta ‘Mobilnost osoba koje rade s mladima’ u području mladih unutar međunarodnog tima koji će i nakon treninga nastaviti raditi na započetoj ideji i ići prema prijavi projekta u listopadu 2023. Zahvale organizatorima (AMPEU), trenerima Jo Claeysu i Denis Morelu i svim sudionicima na magičnom TIC TAC iskustvu!