NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA POSREDOVANJE, NABAVE I FINANCIJE