dom mladih

Laginjina 15, Rijeka

KONTAKTI

Facebook - DOM MLADIH

dvorac stara sušica

Karolinska 85, Ravna Gora

KONTAKTI

Cijene usluga

Cijene usluga za povremeni rad redovitih učenika : cjenik za 2016/2017. godinu (pdf.)

Cijene usluga su informativnog sadržaja-poslodavac u dogovoru sa učenikom dogovara cijenu sata rada.

Za izvršeno posredovanje poslodavac nadoknađuje troškove od 15,50 % na netto zaradu a učenici se osiguravaju za slučaj invalidnosti kod fonda mirovinskog osiguranja.

Postupak posredovanja pri zapošljavanju učenika reguliran je Pravilnikom o obavljanju djelanosti u svezi sa zapošljavanjem (Narodne novine br. 19/11) i Rješenjem Ministarstva rada i socijalne skrbi Klasa: 102-02/02-02/04; Urbroj: 524-04/1-1-02-2 od 3. listopada 2002.