Ministarstvo znanosti, obrazovanja Republike Hrvatske te Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i ove godine organiziraju Hrvatske školske susrete LiDraNo.

Pretpostavljamo da će svaka osnovna i srednja škola provesti unutar školski susret za prethodno navedene družine te, poštujući postavljene kriterije, svoj izbor radova uputiti ovogodišnjem domaćinu gradske razine Susreta, Domu mladih u Rijeci.

Rok za dostavu radova i prijava je četvrtak 18. siječnja 2018. Nepotpune prijave, radove koji nisu opisani prema propozicijama ili one koji stignu nakon 18. siječnja 2018., Gradsko povjerenstvo neće prihvatiti. Iznimno, školski listovi preskaču gradsku razinu, te se prijavljuju direktno na županijsku razinu. Rok za slanje školskih listova je 31.siječnja 2018.

 

Molimo voditelje izvannastavnih aktivnosti da pozorno pročitaju upute za provedbu smotre LiDraNo 2018. –PROPOZICIJE, kao i UPUTE za slanje prijava i radova.

 

Scenski dio ovogodišnjeg LiDraNa održat će se u Filodrammatici i to

29.siječnja 2018. (ponedjeljak): probe

od    9,00h do 13,00h  OŠ

od    13,00h do 16,00h  SŠ

30.siječnja 2018. (utorak): nastupi učenika

31.siječnja 2018. (srijeda): nastupi učenika

 

Poziv, detaljan raspored scenskog dijela Susreta, datumi i vrijeme održavanja okruglih stolova kao i sve ostale potrebne obavijesti,  škole će dobiti nakon što pristignu sve prijave.

Literarni i novinarski radovi koji su prošli na županijsku razinu bit će objavljeni na stranicama Doma mladih i proglašeni tijekom scenskih susreta.

 

UPUTE ZA PRIJAVU RADOVA

Rok za dostavu tablice/prijavnice je četvrtak  18. siječnja 2018.

  1. ISPUNJAVANJE TABLICE/PRIJAVNICE

Škola ispunjava jednu xls tablicu sa traženim podacima učenika/učenica. U tablicu upisuju se svi učenici/učenice svih izraza. Ispunjena tablica ujedno je i prijavnica učenika/učenica škole. Tablica se šalje isključivo e-mailom na lidrano.rijeka@gmail.com (nije ju potrebno printati). 

!!Pazite na format tablice i nemojte raditi u njoj nikakva dodatna formatiranja niti druge preinake (merge, wrap i sl.). Tablice su formatirane i definirane da bi bile kompatibilne sustavima NISpVU i NISpSŠ. Bilo kakve intervencije u format, oduzimanje ili dodavanje kolona s novim zaglavljima rezultira time da se postignuće neće vidjeti u sustavu.

Detalji oko ispunjavanja xls tablice:

-Broj kategorije– pogledati u šifrarniku kategorija

-Redni broj skupine– svaki učenik ima svoj redni broj; kod upisa npr. skupnog scenskog nastupa, svi učenici iste dramske družine imaju isti redni broj tj. može se upisati redni broj samo ispred prvog učenika/učenice

-Obavezno ispuniti polja OIB, ime, prezime, školska godina, razred, ime mentora, prezime mentora, šifra škole (pogledati u šifrarnik škole), grad, broj županije, županija

-S obzirom da je jedinstvena tablica za sve izraze, upisati podatke vezane uz izraz koji prijavljujete (odnosi se na polja naslov rada/lista, autor rada, vrsta rada/emisije, trajanje (u minutama), tehnička sredstva)

-Vrsta rada– pogledati u dokument vrsta rada

-Izraz– pogledati u šifrarnik pod stupac kategorija

-Stupac ime škole– prilikom unosa šifre škole u stupac J, u stupcu V (ime škole) automatski će se ispisati naziv škole

-Ukoliko ste nova škola i nemate šifru isto se mora zatražiti od MZOS-a, a kad je se dobije treba o tome obavijestiti kolegu Mirka Stanića (stanic@azvo.hr) koji JEDINI ima administrativne ovlasti mijenjati podatke u šifrarniku škola i šifrarniku kategorija.

-U stupac x upisuje se datum rođenje učenika, a u y mjesto rođenja učenika; podaci su potrebni s obzirom da hoteli za smještaj učenika tijekom održavanja državne smotre zahtjevaju spomenute podatke

XLS TABLICA

ŠIFRARNIK KATEGORIJA

ŠIFRARNIK ŠKOLA

VRSTA RADA

  1. DOSTAVA RADOVA/OBRAZACA ZA ZAPORKU

!!!!Prijavljeni radovi ne smiju biti objavljeni, izvedeni ili nagrađivani prije smotre Lidrano 2017./2018.

Poštom na adresu domaćina LiDraNa (Dom mladih, Laginjina 15, 51000 Rijeka) potrebno dostaviti:

ZA LITERARNE RADOVE/ SAMOSTALNE NOVINARSKE RADOVE

1.5 primjera rada- Na tiskanom primjerku rada mora obavezno stajati zaporka (riječ + 5 brojeva) i razred učenika, bez imena, prezimena učenika/učenice i bez naziva i pečata škole.

Radovi napisani na jeziku neke od manjina u RH moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Uz radove pisane na dijalektu obavezno priložiti rječnik.

Svi radovi moraju biti upisani na računalu u skladu s pravopisnim načelima hrvatskog jezika (format: word, pismo: Times New Roman, 12 točaka, dvostruki razmak).

Literarni rad ne smije biti duži od tri kartice, a novinrski rad mora biti opremljen (nadnaslov, naslov, podnaslov i po potrebi međunaslovi i okviri), ali bez prijeloma i sa istaknutom opremom. Samostalni novinrski rad ne smije biti dulji od četiri kartice, uključujući fanzine.

Jedna kartica= 60 slovnih mjesta*30redaka tj. 1800 znakova sa proredom.

2.Ispunjen, potpisan i pečatiran obrazac za literarni rad/samostalni novinarski rad

Obrasce za literarne  i samostalne novinarske radove možete naći na www.dom-mladih.hr

3.CD sa upisanim tekstom rada (na jednom CD-u može biti jedan rad, format: word, pismo: time new roman, 12 točaka, dupli razmak).

OBRAZAC ZA ZAPORKU ZA LITERARNI RAD

OBRAZAC ZA ZAPORKU ZA SAMOSTALNI NOVINARSKI RAD

ZA ŠKOLSKE LISTOVE

(Školski listovi osnovnih i srednjih prijavljuju se direktno na županijsku razinu, rok je 31. siječnja 2018.)

1.6 primjera školskog lista objavljenih nakon LiDraNa 2017. (nakon 24. ožujka 2017.

2.jedan primjerak školskog lista na CD-u u PDF formatu (radi arhiviranja).

ZA RADIJSKE EMISIJE

1.5 primjerka radijske emisije na CD-u snimljene u formatu waw, stereo, 16bit, 44.1kHz

2.!!!! novo 1 primjerak radijske emisije snimiti u formatu mp3, stereo, 192kbps, 44.1lkHz te putem online alata ONE DRIVE poslati na lidrano.rijeka@gmail.com. ONE DRIVE dostupan je svim školama putem CARNeta, a upute za podizanje radijskih emisija, nalaze se u propozicijama Lidrana (Lidrano 2018.) na strani 10 (umjesto predsjednika županijskog povjerenstva upisati ime mentora i ravnatelja škole; radijsku emisiju nije potrebno poslati na marijana.cesi@azoo.hr, to će Dom mladih učiniti nakon što prikupi sve radijske emisije)

Radio emisija smije trajati 10 min. Škola smije poslati najviše dva rada snimljena u godini 2017./2018. Ako škola šalje dva rada, jedan mora biti iz novinarskog područja, a drugi iz dramskog.

3.Ispunjen, potpisan i pečatiran obrazac za radijsku emisiju

OBRAZAC ZA RADIJSKE EMISIJE

ZA POJEDINAČNE I SKUPNE SCENSKE NASTUPE

1.dokaz o objavljenom učeničkom radu (ispis sa naznakom o mjestu i vremenu objavljivanja) ako učenik/učenica govori objavljeni tekst učenika/učenice (nije dopušteno govorenje neobjavljenih vlastitih pjesničkih tekstova i govora, kao ni tekstova objavljenih na blogovima i privatnim mrežnim stranicama) ili ako kazališna družina izvodi još neobjavljeni ili vlastiti tekst, uz prijavu treba dostaviti cjeloviti tekst sa točnim podacima o autoru/autorima.

!! Napomena: molimo voditelje dramskih družina da pažljivo prouče propozicije natjecanja koje jasno definiraju broj sudionika, vrijeme trajanja pojedinih nastupa, koji tekstovi se smiju ili ne smiju govoriti te molimo voditelje dramskih družina da u xls tablici za prijavu napomenu tehnička sredstva potrebna za izvedbu (mogu se osigurati svjetlo, muzika, stol, stolice, ostale rekvizite i scenografiju morate osigurati sami).

xls tablicu slati isključivo mailom na lidrano.rijeka@gmail.com

radove, obrasce, CD-e poslati na:

DOM MLADIH, Laginjina 15, 51000 Rijeka, s naznakon „LiDraNo 2018.“