dom mladih

Laginjina 15, Rijeka

KONTAKTI

Facebook - DOM MLADIH

dvorac stara sušica

Karolinska 85, Ravna Gora

KONTAKTI

Općenito

U Domu mladih provode se 30-tak programa podijeljena na nekoliko područja: znanstveno tehničke aktivnosti, umjetničko kreativne aktivnosti (plesni tečajevi, glazbeni tečajevi, likovne radionice, dramsko- scenske radionice,  društveno- edukativne aktivnosti  i aktivnosti za škole

Svaka je radionica posebna i originalna na svoj način, ali sve imaju isti cilj; poticanje stvaralaštva i kreativnosti djece i mladih kroz zabavu i veselo druženje!

 

RASPORED AKTIVNOSTI 2017./2018.

PRIJAVNICA ZA AKTIVNOST (ispunjavanjem prijavnice iskazujete interes prema željenoj aktivnosti, a ne direktan upis)