dom mladih

Laginjina 15, Rijeka

KONTAKTI

Facebook - DOM MLADIH

PRIJAVA NA NEWSLETTER DOMA MLADIH

Facebook - DOM MLADIH

dvorac stara sušica

Karolinska 85, Ravna Gora

KONTAKTI

Pregled ugovora o javnoj nabavi

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. godini.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini.

2014. godina. – Nema ugovora o javnoj nabavi

2015. godina. – Nema ugovora o javnoj nabavi

2016. godina. – Nema ugovora o javnoj nabavi