Natječaj za radno mjesto Voditelj/ica računovodstva i financija (link objave)

 

VODITELJ/VODITELJICA RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA

 

Radno mjesto

 RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; zamjena


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 21.11.2017.


 29.11.2017.


 Rad na jednom mjestu


 

Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Potrebno poznavanje osnova informatike

  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

 3 godine


 Opis poslova: Vođenje računovodstva i knjigovodstva ustanove kao proračunskog korisnika, rad u sustavu gradske riznice, izrada financijskog plana, plana nabave, završnih i periodičnih financijskih izvješća, izjave o fiskalnoj odgovornosti i drugi srodni poslovi.

Uvjeti:
1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema prema ranijim propisima, ekonomske struke,
2. tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima za koje je uvjet visoka stručna sprema  (prednost kandidatima sa iskustvom u proračunskom računovodstvu),
3. poznavanje rada na računalu
Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni/e priložiti: 1. životopis, 2. presliku domovnice, 3. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, 4. presliku dokaza o stečenom radnom iskustvu na traženim poslovima u struci, 5. presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca).
Preslike nije potrebno ovjeravati, a odabrani kandidat/kinja će prije sklapanja ugovora o radu morati dostaviti na uvid originalne dokumente tražene u natječaju. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju mora, uz tražene dokaze, priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti.
Prijave na natječaj s traženim dokazima podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, tj.  do 29.11.2017. poštom na adresu: Dom mladih, Laginjina 15, Rijeka, s naznakom „za natječaj za zapošljavanje“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  Odluka o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici Doma mladih www.dom-mladih.hr u roku od 3 dana od dana donošenja.


 

Poslodavac

 DOM MLADIH


 pismena zamolba: Dom mladih, Laginjina 15, Rijeka