Dom mladih u školskoj godini 2017./2018. kreće u provedbu projekta „Osposobljavanje učenika i učenica 5.r OŠ Grada Rijeke za samostalno upravljanje biciklom u prometu BICIKLISTIČKA ŠKOLA“. Projekt se provodi u suradnji sa osnovnim školama Grada Rijeke.

Cilj projekta je obogatiti, produbiti znanja, vještine i spoznaje vezane uz prometnu kulturu kod učenika i učenica OŠ u svrhu povećanja njihove sigurnosti u prometu.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama djeca do 14. godine starosti ne smiju samostalno upravljati biciklom u prometu ukoliko ne posjeduju Potvrdu o osposobljenosti za upravljanje biciklom. Biciklistička škola provodit će Program osposobljavanja za upravljanje biciklom koji je donesen od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta na temelju članka 215. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama  i članka 27. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Program će obuhvaćati sadržaje iz područja Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, prometne kulture i prometnog odgoja kroz koje polaznici i polaznice, uz teoretska znanja, usvajaju vještine upravljanja biciklom i postupno vježbaju, savladavaju i stječu dodatne praktične vještine u vožnji biciklom u kontroliranim uvjetima. Nakon Programa, redoviti polaznici i polaznice Škole stječu uvjet za polaganje Biciklističkog ispita.

Biciklistička škola trajat će 2 mjeseca, polaznici i polaznice dolazit će jednom tjedno 2 školska sata u Dom mladih nakon nastave u terminu koji će se naknadno dogovoriti sa svakom školom pojedinačno. U školskoj godini 2017./2018. organizirat će se 4 ciklusa pohađanja Škole (rujan- studeni, studeni- siječanj, veljača- ožujak, travanj- lipanj).

Nakon prikupljenih svih prijava polaznika i polaznica iz osnovnih škola s područja Grada Rijeke- suradnica na projektu, izradio se je Plan pohađanja po ciklusima. Upisi u sva 4 ciklusa vršili su se u mjesecu rujnu. Rok za prijavu bio je 19.rujna 2017.g. Prijaviti su se mogli učenici 5.r.OŠ koji su savladali vještinom upravljanja biciklom bez pomoćnih kotača, a dolaze iz osnovnih škola koje su SURADNICE NA PROJEKTU .

Pohađanje Škole je besplatno, te je osiguran prijevoz za sve polaznike i polaznice.

Projekt je financijski podržan od strane Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011- 2020.

PLAN POHAĐANJA ZA 1. I 2. CIKLUS PO ŠKOLAMA

HODOGRAM AKTIVNOSTI ZA ŠKOLE

POPIS ŠKOLA- SURADNICA NA PROJEKTU

TABLICA ZA UNOS PODATAKA ZA ŠKOLE